Anda di halaman 1dari 6

KUMPULAN A

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA
TEMA
TAHUN
TAJUK
STANDARD
PEMBELAJAR
AN

KELUARGA BAHAGIA
4 CEMERLANG
Puisi Nendaku
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah dengan betul
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat:
1. Membina dan menulis tiga jawapan

OBJEKTIF

pemahaman berdasarkan soalan bertumpu


dengan betul.
2. Membina dan menulis dua jawapan
pemahaman berdasarkan soalan bercapah
dengan betul.

AKTIVITI
1. Murid diperdengarkan sajak Nendaku.
2. Murid membaca sajak tersebut.
3. Murid bersoal jawab dengan guru tentang
maksud sajak yang dibaca.
4. Murid menulis tiga jawapan pemahaman
soalan bertumpu .
5. Murid menulis dua jawapan pemahaman
soalan bercapah.
Pemulihan
Murid melengkapkan jawapan yang diberi oleh

guru.
Pengayaan
Murid mendeklamasikan sajak.
Ilmu : Pendidikan Moral
PENGISIAN
KURIKULUM

BAHAN

Nilai : Kasih sayang


EMK: Kreativiti dan inovatif
KB: menjana idea
KP : Verbal linguistik
CD dan lembaran kerja

BANTU
BELAJAR
Nenda

PENILAIAN

Tiada lagi tawamu

NENDAKU

Pentaksiran

PENGAJARAN
Mengisi
masa cutiku
DANberada di desa
Tatkala
Diselimuti
sepi dan duka.
PEMBELAJAR

AN
Nenda
REFLEKSI
Tiada lagi celotehmu
Menggamit telingaku
Dari pagi hingga malam
Melayah kerenahku.
Nenda
Aku rindukan waktu bersamamu
Mengail puyu di kali
Menghalau ayam ke reban
Menghalau
unggas
di sawah.
Baca puisi
dengan
teliti.Kemudian, jawab soalan-soalan berikut.
Nenda
Kini segalanya telah tiada
Hanya kukirimkan doa
Sebagai pengubat rindu di jiwa
Agar rohmu sentiasa sejahtera selamanya.

B3 DT1 E1
Nama : .........................................
Tarikh : ...............................
Kelas
1.

: ................................

Apakah jenis puisi di atas?

.............................................................................................
..............
............................................................................................
...............
2.

Puisi ini ditujukan kepada siapa?


....................................................................................................................
....................................................................................................................

3.

Bagaimanakah penulis melahirkan kerinduan setelah


ketiadaan nendanya ?
............................................................................................

...........
............................................................................................
...........
4.

Apakah yang telah terjadi kepada nenda penulis ?


............................................................................................

...........
............................................................................................
...........
5.

Apakah aktiviti yang sering dilakukan oleh penulis


bersama
nendanya?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

Menguasai
Tidak menguasai

AKTIVITI PEMULIHAN
Nama : .........................................
Tarikh : ...............................
Kelas
1.

: ................................

Apakah jenis puisi di atas?


Jenis puisi di atas

ialah ................................................................
2.

Puisi ini ditujukan kepada siapa?


Puisi ini ditujukan

kepada.................................................................
3.

Bagaimanakah penulis melahirkan kerinduan setelah


ketiadaan nendanya ?
Penulis melahirkan kerinduan setelah ketiadaan

nendanya
dengan ........................................................................................
............................................................................................
...........
4.

Apakah yang telah terjadi kepada nenda penulis ?


Nenda penulis

telah ....................................................................
............................................................................................
.............

5.

Apakah aktiviti yang sering dilakukan oleh penulis


bersama
nendanya?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
Menguasai
Tidak menguasai