Anda di halaman 1dari 12

TEKNIK 3

Teknik pendaraban sebarang nombor dengan nombor 11

www.RahsiaMatematik.com

Teknik khas ini boleh digunakan untuk menyelesaikan operasi darab apa sahaja nombor dengan nombor 11.

www.RahsiaMatematik.com

Lihat contoh berikut :

21432 x 11 =

www.RahsiaMatematik.com

1. Langkah pertama, bawa turun angka pertama kebawah. Selepas itu, tambahkan nombor disebelah kiri dengan nombor disebelah kanan ( nombor pertama dengan nombor kedua ), untuk contoh ini adalah 2 + 1 = 3. Letakkan hasilnya dibawah. +
(2+1=3)

21432 x 11 =

23

www.RahsiaMatematik.com

2. Seterusnya, lakukan langkah yang sama dengan nombor berikutnya iaitu ( 1 + 4 = 5 ) dan tuliskan hasilnya dibawah.

+
(1+4=5)

21432 x 11 =

235

www.RahsiaMatematik.com

3. Seterusnya, lakukan langkah yang sama dengan nombor berikutnya iaitu ( 1 + 4 = 5 ), ( 4 + 3 = 7 ) dan ( 3 + 2 = 6 ). Tuliskan hasilnya dibawah.

+ +

21432 x 11 =

23576

1+4=5 4+3=7 3+2=6

www.RahsiaMatematik.com

4. Langkah terakhir, setelah selesai melakukan operasi tambah pada langkah sebelum ini, bawa turun nombor terakhir kebawah. Anda akan mendapat jawapan akhir.

21432 x 11 =

235762

( Jawapan akhir )

www.RahsiaMatematik.com

Contoh 2 :

3563 x 11 =

www.RahsiaMatematik.com

Contoh 2 :
3+5=8 5 + 6 = 11 ( Bawa nilai 1 ( 10 ) ke nombor sebelah kiri ) 6+3=9

+ + +

3563 x 11 =

38193 39193

( Jawapan akhir )

www.RahsiaMatematik.com

LATIHAN :

2432 x 11

30143 x 11 = 84193 x 11 = 817213 x 11 =

www.RahsiaMatematik.com

JAWAPAN :

2432 x 11

= 26752

30143 x 11 = 331573 84193 x 11 = 926123 817213 x 11 = 8989343

www.RahsiaMatematik.com

10

Nota
Teknik ini boleh digunakan untuk apa sahaja nombor yang didarabkan dengan angka 11. Sebenarnya, anda boleh menyelesaikannya hanya dengan melihatnya. Jika anda perlu menyelesaikan soalan melibatkan pendarab 11, anda boleh sebut satu persatu jawapannya mengikut langkah-langkah yang ditunjukkan tanpa perlu menulis. Amat mudah dan pantas !

www.RahsiaMatematik.com

11