Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA YONG D/A Pejabat Pelajaran Daerah Kapit Tingkat 1 & 2, Wisma Persekutuan 96800 Kapit.

Tel : 086-589100 Email : nangayong@gmail.com

Ruj. Kami : JPS(W)/YBB7109(Kew)/153/04/01/04/Jld2( ) Tarikh : Pengarah Cawangan , Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Cawangan Kapit, 96800 Kapit. Tuan , MEMOHON PENGECUALIAN DI BAWAH AP 100A UNTUK TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN. Dengan segala hormatnya perkara tersebut di atas adalah dirujuk. 2. Berikut adalah sebab-sebab tuntutan lewat di hantar ke JAN. i) Borang tuntutan tidak lengkap ii) Resit-resit belum ditandatangan iii) Masalah perhubungan pihak pejabat dengan pihak sekolah Justeru itu pihak sekolah memohon maaf mengenai perkara tersebut di atas.

3.

Sekian , Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah ;

... ( ) NO. KP :