Anda di halaman 1dari 1

NAMA:

TINGKATAN:

TAJUK / TEMA EVIDENS

B5D4E1

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar

Aktiviti 1: Pelajar dikehendaki untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah atau masyarakat sepanjang tahun.

Bil.

Tempat dan jenis aktiviti yang dijalankan

Tarikh

Pengesahan

Catatan