Anda di halaman 1dari 1

Nama:__________________________

Tarikh:_______________

Padankan kata antonim bagi perkataan-perkataan berikut.

peramah

lembut

ambil

pungut

malas

halau

sulung

benci

cemas

jinak

1. Sombong lawannya _____________


2. Keras lawannya _____________
3. Beri lawannya _____________
4. Campak lawannya _____________
5. Rajin lawannya _____________
6. Sayang lawannya _____________
7. Bongsu lawannya _____________
8. Jemput lawannya _____________
9. Tenang lawannya _____________
10.

Ganas lawannya ____________