Anda di halaman 1dari 7

PKU 3112 ULANGKAJI PDK 3 CIRI UTAMA MODEL PDK HOME BASED Program pemulihan dijalankan di rumah oku

oku yg tidak dapat hadir karana kecacatan yang dialaminya Program pdk dilaksanakan sekiranya lebih 15 oku yang tidak hadir ke pdk kerana kecacatan atau masalah pengangkutan Pekerja pdk akan ke rumah oku untuk menjalankan latihan dan bertugas 4 jam sehari SEBAGAI SEORANG PETUGAS DI PDK, APAKAH PERANAN YANG PERLU KAMU JALANKAN DLM MELAKSANAKAN PROGRAM HOME BASED Menerangkan tujuan lawatan ke rumah dan tarikh lawatan mengikut jadual yang ditetapkan Menemubual ahli keluaga pelatih pdk dan mengisi borang ppendaftaran oku Mengenalpasti tahap perkembangan para pelatih pdk Mengenalpasti tindakan susulan dan program pemulihan yang sesuai 3 SEBAB PEKERJA SOSIAL PERLU MENGAMALKAN KECEKAPAN Membantu pekerja social bertindak lebih bijak untuk melakukan apa yang diperlukan dalam melaksanakan kerja social Kecekapan dalam melaksanakan praktis membolehkan klien akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapai dan berupaya untuk berkembang ke arah positif dengan bantuan pekerja social Membantu pekerja social menghindarkan diri daripada perkara2 yang melanggar perundangan profesion Meningkatkan keyakinan klienterhadap perkhidmatan yg diberikan Meningkatkan imej pekerja social JELASKAN DUA CARA BAGAIMANA PETUGAS PDK DAPAT MENINGKATKAN TAHAP KECEKAPAN DALAM MELAKSANAKAN KERJA SOSIALNYA Menghadiri kursus dan seminar berkaitan program pendidikan dan pemulihan oku Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam profesion dari semasa ke semasa Sentiasa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehi dalam situasi yang sebenar Berbincang dan bertukar pandangan di kalangan petugas2 pdk 2 TINDAKAN AWAL YANG PERLU DIJALANKAN OLEH PIHAK PKMD SETELAH MENERIMA PERMOHONAN PENUBUHAN PUAST PDK DRPD IBU BAPA DAN KOMUNITI SETEMPAT Mengenalpasti kawasan yang mempunyai oku yang ramai iaitu melebihi 10 orang Mengatur perjumpaan dengan komuniti setempat untuk melihat kesesuaian pewujudan pdk Mendapatkan maklum balas drpd komuniti tentang persetujuan untuk menubuhkan pdk 3 ASPEK YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMILIHAN SESEBUAH PREMIS UNTUK DIJADIKAN PUSAT PDK

Lokasi yg strategic Harga sewa yg berpatutan Saiz yg sesuai dengan jumlah pelajar dan kelengkapan yg diperlukan Keadaan bangunan yg selamat dan menurut spesifikasi yang ditetapkan 2 TINDAKAN AWAL YANG PERLU DIJALANKAN OLEH PIHAK PKMD SETELAH MENERIMA PERMOHONAN PENUBUHAN PUSAT PDK DARIPADA IBU BAPA DAN KOMUNITI SETEMPAT Memberi khidmat nasihat tentang keperluan oku Membela dan melobi untuk tindakan bagi memastikan bahawa kerajaan dan pembekal perkhidmatan responsive kepada hak2 oku Penyediaan maklumat mengenai perkhidmatan kepada oku Penglibatan secara langsung dalam pengurusan CBR Mendidik oku tetang hak2 mereka 3 BENTUK AKTIVITI YANG BOLEH DILAKSANAKAN DI PDK MELALUI KERJASAMA DENGAN PERTUBUHAN OKU Perkhidmatan terapi (terapi cara kerja, terapi pertuturan, dan terapi permainan) Intervensi awal Program transisi Penilaian psikologikal 4 KEPENTINGAN INTERVENSI AWAL TERHADAP PELATIH2 DI PDK Melengkapkan kanak2 oku dengan kemahiran asas Membantu perkembangan pelbagai kebolehan kanak2 oku Mengatasi masalah lain yang disebabkan oleh ketidakupayaan seawal yang mungkin Menawarkan penjimatan wang kepada ibu bapa kanak2 berkeperluan khas Mendidik ibu bapa dalam pengurusan dan pendidikan kanak2 berkeperluan khas PENDEKATAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM INTERVENSI AWAL DI PDK Intervensi berpusatkan guru Intervensi berpusatkan pelajar Intervensi berpusatkan keluarga Pendekatan pelbagai disiplin 4 ELEMEN DALAM TQM DALAM MENINGKATKAN KUALITI KERJA Kepuasan pelanggan menjadi keutamaan Penambahbaikan yang berterusan Kawalan terhadap proses kerja yang dijalankan Pengurusan bertahan Komitmen daripada pihak pengurusan Amalan kerja berpasukan 4 LANGKAH KOLABORATIF YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN MULTISEKTORAL DALAM MEMASTIKAN PROGRAM PEMULIHAN DI PDK MENEPATI KEPERLUAN SEMASA DAN MEMENUHI POTENSI PELATIH

Menjalinkan kerjasama dengan pertubuhan2 NGO di dalam dan luar Negara untuk meningkatkan kemahiran petugas2 PDK terutamanya dalam bidang pemulihan anggota, pemulihan cara kerja, dan kemahiran vokasional Membangunkan Latihan Kurikulum Kebangsaan kepada penyelia dan petugas PDK melalui kerjasama dengan NGO, IPTA dan kolej swasta Menggunakan kepakaran daripada agensi kebangsaan seperti Kementerian Kesihatan, jabatab Tenaga Kerja dan Kementerian Pelajaran kea rah meningkatkan kualiti pemulihan di PDK Melibatkan masyarakat khususnya dalam memberi sumbangan dari segi tenaga, wang ringgit dan menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh oku Menubuhkan panel penilai yang terdiri daripada pakar2 pelbagai bidang untuk menilai keberkesanan program2 latihan di PDK 4 PERANAN KOMUNITI SETEMPAT DALAM MEMBANTU PDK Mengambil bahagian dalam peluang2 latihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang ketidakupayaan Menukar persepsi dan sikap yang boleh mengehadkan peluang bg oku dan ahli keluarga mereka Menyumbang sumber2 seperti masa, wang dan peralatan untuk program PDK Melindungi oku dan menangani punca2 yang menyebabkan kecacatan Memberi sokongan dan bantuan jika diperlukan oleh oku 4 JUSTIFIKASI MENGENAI SEJAUH MANA KOMUNITI DI NEGARA KITA TELAH MEMAINKAN PERANAN YANG SEPATUTNYA DALAM MENYOKONG USAHA2 YANG DIMAINKAN OLEH PDK Pihak komuniti melibatkan diri dengan aktif dalam setiap kegiatan yang dianjurkan oleh PDK atau sebaliknya Pihak komuniti peka dengan keperluan oku atau sebaliknya Pihak komuniti banyak menyumbang dana bagi meningkatkan infrastruktur dan perjalanan program di PDK atau sebaliknya Pihak komuniti sentiasa memberi sokongan moral dan prihatin mengenai perkembangan PDK atau sebaliknya 3 JENIS MODEL PDK YANG DILAKSANAKAN OLEH JKM DAN NGO PDK di Pusat (Centre Based) Program pemulihan OKU dijalankan di pusat PDK selama 4 jam sehari OKU akan datang ke pusat PDK untuk menjalani program pemulihan PDK di rumah (Home Based) Program pemulihan dijalankan di rumah OKU yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan PDK di Pusat dan di Rumah (Kombinasi) Dijalankan di Pusat PDK selama 4 hari selama 4 jam sehari Dalam seminggu, satu hari selama 4 jam akan dikhaskan untuk sesi ke rumah oku setelah menjalani program pemulihan 4 TUJUAN PELAKSANAAN PROGRAM PDK Meningkatkan kualiti hidup golongan oku ke tahap maksimum

Memberi kesedaran kepada masyarakat setempat bahawa golongan masyarakat yang tidak berupaya perlukan bantuan Memberi pengetahuan, kesedaran pemulihan kepada golongan oku, ahli keluarga dan saudara mara terdekat dalam pemulihan Mendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk oku diperingkat komuniti Mengurangkan penempatan jangka panjang yang menyebabkan oku disisih atau dijauhkan dari keluarga dan masyarakat 4 PERTUBUHAN ANTARABANGSA YANG TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM KERJA SOSIAL YANG BERKAITAN OKU WHO (Pertubuhan Kesihatan Sedunia) UNESCO (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization) YEN (Youth Employment Network) ILO (International Labour Organization) DAR (Disability and Rehabilitation Team) DPO (Disabled Peoples Organization) 4 AKTIVITI PEMULIHAN YANG DIJALANKAN DI PDK Aktiviti harian mengurus diri, makan, menyikat dll Kemahiran motor kasar melibatkan pergerakan otot dll Kemahiran motor halus melibatkan pemikiran, penglibatan serta pergerakan jari2 Aktiviti prasekolah Perkembangan social 3 KEPENTINGAN PDK BAGI MASYARAKAT DI LUAR BANDAR Perkhidmatan disampaikan di mana golongan oku ini tinggal Tidak mengasingkan golongan oku daripada keluarga, kawan dan masyarakat Menguatkan keyakinan komuniti tempatan terhadap kebolehananya dalam masyarakat Perkhidmatan disediakan di kawasan luar Bandar dan Bandar kecil Mengurangkan senarai menunggu golongan oku ke institusi pemulihan yang sesuai untuk mereka Pengubahsuaian boleh dilakukan di rumah2 dan dalam komuniti mengikut tradisi, kesesuaian dan kemampuan golongan oku dan keluarga mereka Kecacatan dapat dikurangkan dengan intervensi awal oleh ahli keluarga yang sudah dilatih Kerjasama dan sokongan antara golongan oku dan ahli keluarga dapat dipupuk lebih kukuh 4 NGO YANG TURUT MEMAINKAN PERANAN DALAM MENGESAN DAN MENJALANKAN AKTIVITI YANG BERKAITAN DENGAN PEMULIHAN OKU Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) TASPUTRA PERKIM NURY Cleft Lip and Palate Assosiation of Malaysia (CLAPAM) Yayasan Sindrom Down Kiwanis Persatuan Orang Buta Malaysia

Rumah Orang Cacat Convent Bukit Nanas Persatuan Kanak kanak Cacat Akal Selangor dan Wilayah Persekutuan 3 PERANAN NGO DALAM MENJAYAKAN KHIDMAT MASYARAKAT UNTUK MAMBANTU OKU Berfungsi mengenalpasti masalah oku bagi memastikan keberkesanan program Bertanggungjawab dalam memastikan oku mendapat penempatan yang adil dan sesuai mengikut tahap kecacatan, keperluan, minat dan latar belakang mereka Menguruskan penempatan, saringan, lawatan, latihan dsb Manjalankan intervensi awal bagi membantu ibu bapa mengendalikan kanak2 berkeperluan khas Memberi asuhan kepada kanak2 berkeperluan khas dan kanak2 cacat anggota dan mental Dapat membantu ibu bapa dan guru2 khas dalam mewujudkan p&p yang bermakna,sesuai dan menyeronokkan Membantu kerajaan dalam mengendalikan kanak2 berkeperluan khas dengan sokongan JKM KEPENTINGAN INTERVENSI AWAL BAGI KANAK2 KHAS Peranan panting dalam melengkapkan kanak2 berkeperluan khas dengan kemahiran asas sebelum mereka masuk ke sekolah rendah Intervensi awal yang komprehensif dan intensif adalah berfaedah kepada keluarga dan masyarakat. Ia akan memberi impak yang positif kepada persekitaran terhadap kanak2 berkeperluan khas Akan dapat membantu perkembangan pelbagai kebolehan kanak2 Kejadian msalah lain yang terikat dengan kesukaran awal boleh diatasi dengan perkhidmatan ini Menawarkan penjimatan wang bagi sesuatu masyarakat. Ia juga dapat menjimatkan perbelanjaan Negara yang dikhaskan untuk kemudahan penjagaan, kesihatan dan pendidikan Boleh meningkatkan intelek, meningkatkan perkembangan fizikal dan meningkatkan penguasaan bahasa kanak2 berkeperluan khas Intervensi awal yang sistematik menghalang masalah lain, mengurangkan tekanan kepada keluarga dan mengurangkan pembinaan institusi khas PENDEKATAN INTERVENSI AWAL YANG BOLEH DICADANGKAN KEPADA IBU BAPA YANG MEMPUNYAI ANAK OKU

INTERVENSI BERPUSATKAN GURU Untuk mengajar dan mengawal pelajar khas dari segi tingkah laku Peranan guru semasa p&p di bilik darjah Guru akan tentukan jenis strategi, model dan demonstrasi dan memantau kemajuan kanak2 khas Sesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran INTERVENSI BERPUSATKAN PELAJAR Sesuai untuk pelajar yang berkemampuan mengawal tingkah laku sendiri Pelajar boleh berdikari, bergantung pada diri sendiri dan Berjaya mengendalikan proses2 pembelajaran

Pelajar memainkan peranan utama tetapi masih mendapat bimbingan dalam beberapa perkara daripada guru Pelajar akan diajar prosedur2 kawalan diri, menentukan matlamat yang realistic, menangani kekcewaan dan cara mengatasi masalah INTERVENSI BERPUSATKAN KELUARGA Ibu bapa dilibatkan dalam proses intervensi awal Keluarga akan menjadi elemen penting dalam proses pembelajaran Boleh membantu memperbaiki interaksi di antara kanak2 dengan orang dewasa Perlukan komitmen tang tinggi daripada setiap ahli keluarga Boleh menguatkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kefahaman tehtang keperluan individu berkeperluan khas

TUJUAN / FAEDAH YANG AKAN DIPEROLEHI OLEH OKU SEMASA MENJALANI PEMULIHAN DI PDK Perkhidmatan disampaikan di mana oku itu tinggal Tidak mengasingkan oku dengan keluarga, kawan, dan masyarakat sekeliling di mana ia dibesarkan Menguatkan keyakinan komuniti tempatan terhadap kebolehannya masyarakat yang matang dan penyayang Perkhidmatan disediakan di Bandar dan luar Bandar membolehkan perkhidmatan di semua peringkat secara saksama Mengurangkan senarai menunggu bagi oku ke institusi pemulihan yang sesuai untuk oku Dapat dikurangkan dengan intervensi awal oleh ahli keluarga yang telah dilatih Kerjasama dan sokongan oku dan ahli keluarga dapat dipupuk dan dikukuhkan PERANAN DAN PERKHIDMATAN OLEH KEMENTERIAN KESIHATAN BAGI MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOMUNITI Pengesanan awal dan intervensi awal Perkhidmatan kesihatan ibu dan anak Pencegahan Rawatan /program2 imunisasi Promosi kesihatan Pemeriksaan kesihatan sekolah disediakan di sekolah termasuk pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan penglihatan, pemeriksaan pendengaran termasuk imunisasi PERANAN IBU BAPA SEBAGAI AHLI DALAM PERKHIDMATAN SOKONGAN DI PUSAT PEMULIHAN Membantu menjayakan program PDK Memberi sumbangan idea dalam membantu program di PDK Membantu sumber kewangan Membantu dalam proses intervensi awal MASALAH YANG SERING DIHADAPI OLEH IBU BAPA SEMASA MENGENDALIKAN ANAK BERKEPERLUAN KHAS

Kurang kepakaran mengendalikan anak berkeperluan khas latihan khusus mengendalikan anak istimewa (intervensi awal) Stigma mempunyai anak khas Perasaan malu Emosi terganggu dan dipersalahkan oleh ahli keluarga mempunyai anak cacat

Anda mungkin juga menyukai