Anda di halaman 1dari 9

SULIT

PROGRAM PeT 1

UJIAN SARINGAN

BAHAN MURID

Kemahiran 1 dan 2
___________________________________________________________________________________
1
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 SULIT
SULIT

Mengenal Abjad (huruf kecil dan besar)


Arahan :
Soalan 1 hingga 10
Tulis semula huruf yang ditunjukkan oleh guru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

___________________________________________________________________________________
2
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 SULIT
SULIT

8.

9.

10.

Kemahiran 3 :

___________________________________________________________________________________
3
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 SULIT
SULIT

Mengenal Huruf Vokal.


Arahan :

Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

Bil. Vokal

11.

12.

13.

14.

15.

Kemahiran 4, 8, 16 :
Suku Kata KV, KVK, KVKK, KKVK
Arahan :

___________________________________________________________________________________
4
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 SULIT
SULIT

Tulis suku kata yang disebut oleh guru.

16.

17.

18.

19.

Kemahiran 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22


KV + KV, V + KV, V + KVK, KV + KVK, KVK + KV +
KVK, KVKK, V + KVKK, KV + KVKK, KVK + KVKK, KVKK
+ KVKK.

___________________________________________________________________________________
5
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 SULIT
SULIT

Arahan :
Tulis perkataan yang disebut oleh guru.
Bil Jawapan Murid
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kemahiran 8, 11, 12, 25, 30


KVK + KV, KV + KVK + KVKK, KV + KVK, VKK + KV,
KVK.

___________________________________________________________________________________
6
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 SULIT
SULIT

Arahan :
Tulis perkataan berdasarkan gambar yang betul.

belimbing gajah lembu

jam
angsa

30. 31.

32. 33.

34.

Kemahiran 7, 8, 11, 22, 24.


KV + KVK, KV + KV + KV, KV + KV + KVKK, KVKK +
KVK, V + KVK.

___________________________________________________________________________________
7
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 SULIT
SULIT

Arahan :
Tulis perkataan yang betul pada tempat kosong yang
disediakan.

35. 36.

___________________ ___________________

37. 38.

____________________ ___________________

39.

____________________
Kemahiran 29
Diftong, Konsonan Berganding.
Arahan :

___________________________________________________________________________________
8
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 SULIT
SULIT

Tulis suku kata yang betul pada tempat kosong yang diberi.

___________________________________________________________________________________
9
UJIAN SARINGAN PROGRAM PeT 1 SULIT