Anda di halaman 1dari 47

(Unit 4)

MEMAHAMI
PERUNDINGAN

PENGURUSAN KONFLIK & PERUNDINGAN I


HHHN1013

Zulkefly Othman

memahami perundingan 1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Definisi Perundingan
2. Jenis-jenis Perundingan
3. Mengurus, Menyelesai dan
Mengelak Konflik
4. Gaya-gaya Perundingan
5. Tabiat dalam Perundingan

memahami perundingan 2
Nyatakan dalam satu ayat definisi bagi

PERUNDINGAN

memahami perundingan
3
Negotiation is getting what you
want from the other person -- no
matter what.

We all know how bargaining


works. You ask for a lot, and wind
up settling for something in the
middle.
memahami perundingan
4
Negotiation is an attempted trade-off
between getting what you want and
getting along with people.
Negotiation is a discussion between
people, with the goal of reaching an
agreement on issues, and separating
the parties when neither party has
the power to get its way.

memahami perundingan
5
Reaksi sepontan terhadap situasi
seperti konflik seringnya tidak
melibatkan perundingan

Perundingan dilakukan hanya jika ada


peruntukan masa dan sesuatu yang
perlu dicapai

memahami perundingan
6
 Anakanda berlari ke tengah jalanraya dan
anda sangat bimbangkan keselamatannya.
Adakah anda akan berunding untuk
membawanya ke tepi jalan?
 Anda telah bersetuju untuk bekerja lebih
masa tanpa bayaran lebih disebabkan
masalah kewangan yang dihadapi oleh
syarikat. Tiba-tiba bos anda menambahkan
lagi kerja lebih masa selama satu jam
sehari tanpa apa-apa bayaran.Adakah
anda akan berunding untuk bayaran yang
lebih?
memahami perundingan
7
 Saling
berkaitan. Kadang-kadang
perundingan dilakukan dahulu dan
kemudian timbulnya konflik disebabkan
kegagalan perundingan. Ada juga konflik
yang membawa kepada perundingan
untuk mencari jalan penyelesaian.
 Perunding yang baik akan melihat konflik
sebagai sesuatu yang normal dan
konstruktif. Skil dalam perundingan boleh
dipelajari. Ia memberi keberanian/
keyakinan mengendalikan perundingan
secara positif.
memahami perundingan
8
memahami perundingan 9
JENIS-JENIS PERUNDINGAN

 Kasual (biasa)
 Tidak formal

 Formal

 Facilitated

 Kritikal

memahami perundingan 10
Perlu INGAT!

“Dua elemen penting


berkenaan
perundingan:
Berpatutan dan
fleksibel.”

memahami perundingan 11
memahami perundingan
12
Mengurus konflik – menjadikan
konflik suatu yang konstruktif
• Meningkatkan kreativiti
• Kepelbagaian
• Meningkatkan produktiviti
• Mengurangkan “groupthink” (terlalu
menjaga perasaan pihak lain)
Pendekatan compromising atau
collaborative

memahami perundingan
13
Sesuai jika tingkahlaku destruktif
wujud, situasi konflik yang destruktif
atau hasil konflik adalah tidak seperti
yang diharapkan.
Pendekatan competing,
compromising atau collaborative

memahami perundingan
14
 Sesuai jika emotions are high, tempers are too
hot, jika tidak yakin terhadap tindakan yang
perlu diambil.

 Sesuaibila konflik itu konstruktif dan tiada


unsur-unsur kearah destruktif.

 Mengelakdari interpersonal konflik sering


menyebab-kan sesuatu yang negatif
berlaku/meningkatkan lagi konflik.

memahami perundingan
15
 Cuba mengubah diri orang lain
• Selalunya tak berjaya
• fokus pada pendapat/ tingkahlaku

 Cuba mengubah keadaan


• Selalunya tak berjaya
• Ubah persepsi/ pendapat/ tingkahlaku

 Cuba mengubah diri sendiri


• Ubah penilaian/ persepsi/ pendapat dan
bersedia menerima keputusan

memahami perundingan
16
GAYA
PERUNDINGA
Barbara A. Budjac Corvette, J.D. 2007. Conflict Management. New

N
Jersey: Prentice Hall

memahami perundingan 17
AVOIDANCE (MENGELAK)
 Beralah/ menarik diri
 Mengelak dari mendapat apa yang diri
mahu
 Bersungut/merajuk/mengejek/menyimpan
perasaan sebenar/menyekat dari
perbincangan tentang sesuatu
isu/berdiam diri/percaya tidak akan
berjaya menyelesaikan masalah
 Tidak asertif
memahami perundingan 18
ADVERSARIAL/COMPETITI
VE
 Win/ lose
 Memberi arahan hinggalah bersikap
agresif
 Berfokuskan menang dan semua benar
 Tidak menghiraukan perasaan orang lain/
terlalu keras/ tidak mahu mengalah/
bertelingkah didepan individu lain yang tak
terlibat

memahami perundingan 19
ADVERSARIAL/COMPETITI
VE
 Memperkecilkan individu/ bahasa kesat/
menggunakan kuasa/ memanipulasi
 Anda akan mengambil sikap mengalah
atau melawan
 Jika tahap emosinya tidak stabil, individu
ini akan hilang sabar dan hilang
pegangan/ haluan

memahami perundingan 20
ACCOMMODATING
(PENYESUAIAN)/
COMPROMISING (KOMPROMI)
 Memberi sebahagian hak anda kepada orang
lain.
 Mengelak daripada terus membuat
perundingan
 Splitting the difference /bersetuju walaupun
tidak puashati/ need of affiliation (cuba
memuaskan pihak lain)/percaya tiada apa
lagi yang boleh dilakukan
 Lose/get, get/lose, lose/lose
memahami perundingan 21
COOPERATIVE (KOPERATIF)/
COLLABORATIVE (KOLABORASI)
 Mencari jalan untuk memuaskan kedua-dua
belah pihak
 Win/win
 Mendengar/expresi perasaan dan
kehendak/sikap positif terhadap konflik
 Kestabilan emosi yang tinggi/ kehendak
untuk berjaya dalam mencapai sesuatu
matlamat/ tiada sikap kompetitif yang
tinggi/pentingkan hubungan
memahami perundingan 22
TABIAT DALAM
PERUNDINGA
N
Barbara A. Budjac Corvette, J.D. 2007. Conflict Management. New
Jersey: Prentice Hall

memahami perundingan 23
TABIAT PERUNDINGAN

1. HARMONIZER (PACIFIER)

3. CONTROLLER (BULL)

5. PRAGMATIST (STREET FIGHTER)

7. ACTION SEEKER (HIGH ROLLER)

memahami perundingan 24
HARMONIZER (PACIFIER)
 Intuitive-perceiving (gerakhati-menjangka)
 Pendekatan- perspektif luas/menyusun
semua maklumat menjadikannya sebagai
konsep serta teori.
 Berbincang secara terbuka.
 Lebih berminat kepada mewujudkan
suasana harmoni/tidak terlalu fokus pada
ditil isu.

memahami perundingan 25
HARMONIZER …cont.
 Sukar untuk tidak bersetuju kerana
kebolehan “persuasive”nya.
 Banyak alternatif kreatif

dikemukakan.
 Boleh terarah untuk berbincang

tentang isu-isu lain/tidak fokus pada


isu.

memahami perundingan 26
HARMONIZER …cont.
 Menunjukkan sikap perihatin
terhadap individu lain/menerima
kritikan “personally”
 Berkongsi persepsi.. Kadang-

kadang menimbulkan
“miscommunication”
 Sukar dikawal/jadi “pacifier”

memahami perundingan 27
BERDEPAN DGN.
HARMONIZER …cont.

 Untuk berunding dengan


harmonizer, tunjukkan apresiasi
diatas konsep dan alternatif yang
dikemukakan.

memahami perundingan 28
CONTROLLER (BULL)
 Intuitive-judging (gerak hati-
menghukum)
 Pendekatan- perspektif

luas/menyusun semua maklumat


menjadikannya sebagai konsep
serta teori.
 Fokus kepada topik

memahami perundingan 29
CONTROLLER (BULL)…
cont.
 Pelan tersusun/ tidak sabar untuk

membuat keputusan.
 Tegas,mempunyai kata putus,

ditil/cermat
 Keras hati/ mahu semua dituruti/

berstruktur

memahami perundingan 30
CONTROLLER (BULL)…
cont.
 Menguasai perundingan namun tidak
mencetuskan konflik/ harmoni dan
tenang
 Minat untuk menghulurkan bantuan

 Berpegang teguh pada pendapat …

boleh membawa kepada


pertelingkahan

memahami perundingan 31
CONTROLLER (BULL)…
cont.
 Miscommunication dan ketidak

setujuan meningkat bila berdepan


dengan controller
 Melihat sesuatu sebagai fixed,

betul salah, hitam putih

memahami perundingan 32
BERDEPAN DGN.
CONTROLLER (BULL)…cont.
 Biarkan dia “membebel
bersendirian” apabila alternatif
dikemukakan
 Buktikan minat untuk mencapai
kata sepakat
 Jangan biarkan dirinya menjadi
BULL!
memahami perundingan 33
PRAGMATIST (STREET
FIGHTER)
 Sensing-judging

 Ditil/spesifik/pendekatan

berperingkat
 Minat berhujah daripada

berbincang tentang konsep

memahami perundingan 34
PRAGMATIST ….cont.

 Berminat kepada facts and


figures dan penyelesaian yang
konkrit/ praktikal dan realistik
 Tidak sabar dalam mencapai

persetujuan
 Tegas/keras hati

memahami perundingan 35
PRAGMATIST ….cont.

 Sukar melihat sesuatu dalam skop yang


luas oleh itu pragmatist selalunya hanya
perlukan sebab yang sedikit sahaja untuk
menerima sesuatu alternatif atau
memberikan persetujuan.
 Pertelingkahan cepat wujud jika ketidak
persetujuan sering berlaku
 Sentiasa ingin menang (street fighter)/ win
at all cost/ pandangan win or lose

memahami perundingan 36
BERDEPAN DGN.
PRAGMATIST ….cont.
 Menggunakan minatnya
berkaitan dengan facts and
figures serta menunjukkan
keperihatinan yang mendalam
 Memberi ruang untuk pragmatist

menenangkan diri
memahami perundingan 37
ACTION SEEKER (HIGH
ROLLER)
 Sensing-perceiving
 Ditil/spesifik/pendekatan

berperingkat/lebih minat berhujah


 Tidak berminat pada

teori/perancangan…hands-on

memahami perundingan 38
ACTION SEEKER …..cont.

 Spontaneous/action-oriented/suka
pada cabaran dan penghargaan
 Jika tidak dikawal (high roller)…
mereka samada menang besar atau
kalah teruk!
 Berkongsi persepsi tetapi itu bukan
menunjukkan persetujuan

memahami perundingan 39
BERDEPAN DGN. ACTION
SEEKER …..cont.
 Menggunakan facts dan figures/ sentiasa
mendorong action seeker berbincang
mengenai minat peribadinya untuk
mengurangkan enthusiasm
 Action seeker senang dialih perhatian
(distract)/tidak berperaturan dan tidak
dapat dijangka… mewujudkan ruang dan
peluang untuk dimanipulasi

memahami perundingan 40
memahami perundingan 41
KESIMPULAN 1
 PERUNDINGAN
 Definisi perundingan
 Jenis perundingan
 Kasual
 Tidak formal
 Formal
 Facilitated
 kritikal
 Berunding dengan berpatutan dan fleksibel

memahami perundingan 42
KESIMPULAN 2
 KONFLIK DAN PERUNDINGAN
 3 cara berhadapan dengan konflik:
 Mengurus
 Menyelesaikan
 Menghindari/ mengelak
 Matlamat penyelesaian:
 Ubah orang lain
 Ubah situasi/ keadaan
 Ubah diri
 Konstruktif interpersonal konflik perlu diurus,
destruktif interpersonal konflik perlu
diselesaikan
memahami perundingan 43
KESIMPULAN 3
 GAYA PERUNDINGAN
 4 gaya perundingan utama:
 Avoiding
 Competing
 Accomodating/ compromising
 Cooperating/ collaborating
 Competing dan compromising semulajadi
distributive. Collaborating adalah intergrative
 4 gaya ini sesuai mengikut keadaan dan
masa bergantung kepada minat, matlamat,
nilai dan personaliti

memahami perundingan 44
KESIMPULAN 4
 TABIAT PERUNDING
 Harmonizer perlu kepada hubungan, kuasa
sosial serta kurang dari sudut keditilan/
keperihatinan…hindari situasi pacifier
 Action seeker sangat rendah dari sudut
keperihatinan/keditilan ….. hindari high roller
 Pragmatist/ controller lebih kepada
menghukum, perlu pada personal power dan
tahap kompetitif yang tinggi …hindari situasi
bull/ street fighter

memahami perundingan 45
KESIMPULAN 4

 TABIAT PERUNDING
 Harmonizers – general and open-

ended
 Controllers – general and resolved

 Pragmatists – specific and resolved

 Action seekers – specific and

open-ended

memahami perundingan 46
POP KUIZ #3
 Apakah yang dimaksudkan dengan
perundingan?
 Apakah gaya dan tabiat perundingan
yang UTAMA yang terdapat pada diri
anda. Nyatakan satu situasi contoh.
 Pada pendapat anda, apakah perkara-
perkara yang perlu diambil kira sebelum
dan semasa proses perundingan.

memahami perundingan 47