Anda di halaman 1dari 2

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJK2102W Kandungan modul ini dibahagi kepada sembilan (9) tajuk.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Interaksi Modul Bil Tajuk/Topik Bersemuka (Jam) (jam) 1 Pendidikan Jasmani Asas. 1.1 Pengenalan Konsep Pendidikan Jasmani Falsafah, Konsep Dan Sejarah Pendidikan Jasmani. Dasar 1M1S dan Sukan Negara. Kurikulum Dan Pedagogi Pendidikan Jasmani. - KBSR - KSSR Konsep Senaman dan Kecergasan. 2.1 Menghubungkaitkan keperluan senaman dalam kehidupan harian. 2.2 Konsep Dan Definisi Keseluruhan Dan Kecergasan Fizikal Definisi dan Kepentingan Kecergasan Fizikal. Komponen-Komponen Kecergasan Fizikal. (1 jam) Gaya Hidup Sihat 3.1 Definisi Gaya Hidup Sihat. (1 jam) 3.2 Komponen Gaya Hidup Sihat. (5 jam) Makanan Seimbang Kebersihan Diri Penyalahgunaan Bahan Rehat Yang Cukup Senaman Sejarah Dan Undang-undang. 4.1 Sejarah Dan Undang-Undang Permainan. 4.2 Etika Dalam Permainan. 4.3 Keselamatan Dalam Pendidikan Jasmani. Senaman 5.1 Cara Bersenam (2 jam) Memanaskan badan 3 0

Jum. Jam 3

vi

Dos Latihan Aktiviti Pemulihan 5.2 Cara Mengira Denyutan Nadi Kadar Nadi Rehat Kadar Nadi Makisimum Kadar Nadi Latihan 5.3 Jenis Senaman Kalistenik Senamrobik Senaman Massa 6 Permainan Tradisional dan Sukan Ragam. 6.1 Permainan (Padang Atau Gelanggang) Pengenalan Dan Sejarah. Kemahiran Asas Permainan. Applikasi Undang-undang Permainan. Permainan Kecil/Permainan Bersyarat. TGfU 7.1 Konsep Teaching Game For Understanding (TGfU- Model Bunker & Thorpe 1986). Permainan. 8.1 Permainan (Padang Atau Gelanggang) Pengenalan Dan Sejarah. Kemahiran Asas Permainan. Applikasi Undang-undang Permainan. Permainan Kecil/Permainan Bersyarat. Pentaksiran. 9.1 Pentaksiran Amali Dalam Pendidikan Jasmani Mengggunakan Pelbagai Bateri Ujian. Pengajaran Mikro dan Makro. 0 6 6

7 8

3 9

0 0

3 9

Jumlah Jam Kredit NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi

30

15

45

vii