Anda di halaman 1dari 14

APLIKASI MATEMATIK

MATEMATIK DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

PERANAN MATEMATIK DALAM TEKNOLOGI MODEN

Satu peralatan yang memenuhi keperluan manusia atau mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan semasa.

Cabaran ke 6 wawasan 2020 yang berbunyi mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan dasar pandang ke hadapan yang bukan sahaja menjadi penggunaan teknologi, tetapi juga penyambung kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan

Matematik dan Sains memainkan peranan yang amat penting dalam penggunaan teknologi moden.

Matematik sebagai bahasa Matematik sebagai keselamatan Matematik sebagai pusat pengumpulan data

Bahasa dalam alat digital Komputer dihasilkan daripada bahasa matematik Penggunaan nombor asas dua (binary system) dilanjutkan kepada asas enambelas, asas tigapuluh dua dan seterusnya

Peralatan digital hanya dapat memproses data dalam sistem binari sahaja. Sirkit elektrik berada dalam setiap peralatan digital Sistem binari hanya ada dua digit iaitu 0 dan 1 8 bit menjadi 1 byte

Papan kekunci sebagai alat input ASCII code (American Standard Code for Information Interchange) akan menukarkan setiap huruf/karakter 00000001 8 bit a = 01100001

Pada skrin terdapat berjuta titik-titik kecil dinamakan pixel (picture elements) Setiap pixel diwakili oleh 3 byte ( 3 x 8 = 24 bit) Nombor byte akan mengawal kuantiti warna merah, biru dan hijau yang perlu disatukan untuk menjadi warna pixel.

Semakin maju teknologi maka semakin besar gangguan ke atas keselamatan individu, komuniti, syarikat, bangsa dan negara. Bagaimana matematik berperanan dalam sistem keselamatan moden?
Kriptografi moden menyatukan disiplin

matematik, sains komputer dan kejuruteraan. ATM kad, kata laluan, perniagaan elekrtonik

KEY (K) ???? ?????? ????

ENCRYPTION EK(P) = C
CIPHER

OWUW OWUWJC WSWG


CIPHERTEXT

PLAINTEXT

???? ?????? ????

DECRYPTION DK(C) = P
KEY (K)

OWUW OWUWJC WSWG

Tidak selamat kerana ianya mudah diungkaikan oleh hackers Public Key Cryptography lebih selamat kerana menggunakan algoritma matematik yang lebih kompleks

Barcode system
Mesin pembaca optikal

Memberikan maklumat barangan Linear barcode EAN-13 digit barcode