Anda di halaman 1dari 16

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

SMK JALAN PAYA BESAR, 09600 LUNAS KEDAH

PERANCANGAN PENINGKATAN STRATEGIK AKADEMIK

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013

VISI SEKOLAH SMK Jalan Paya Besar akan menjadi sekolah yang seimbang kecemerlangannya dalam kalangan sekolah-sekolah menengah dalam Daerah Kulim Bandar Baharu pada tahun 2011-2013.

MISI PANITIA Membina sahsiah dan potensi pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu bagi pelajar melaksanakan hak dan tanggungjawab sivik dan kewarganegaraan di samping dapat melahirkan warganegara yang patriotik dan dapat memainkan peranan yang kontruktif dalam pembangunan negara.

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

OBJEKTIF

OBJEKTIF UNTUK GURU 1. Guru dapat memanfaat kemahiran dan pengetahuan sivik sedia ada yang diperoleh dari kursus-kursus dan latihan dalan perkhidmatan semasa demi kebaikan para pelajar. 2. Merancang pengajaran berfokus matlamat dengan bantuan ABM yang menuntut penglibatan pelajar secara maksimum. 3. Mengenalpasti kelemahan pelajar untuk mempertingkat penguasaan nilai sivik dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

OBJEKTIF UNTUK PELAJAR 1. Meningkatkan minat dan motivasi semua pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan. 2. Membentuk pelajar yang bersahsiah dan berkeyakinan tinggi sebagai aset pembangunan Negara. 3. Meningkatkan semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara,

SASARAN Mencapai keputusan 100% lulus dan menambah bilangan pelajar yang mendapat bilangan A dalam peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun 2012.

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

ANALISIS SWOT KEKUATAN (STRENGTH S) S1- Kebanyakan pelajar berminat untuk menyertai aktiviti- aktiviti yang dijalankan. S2 - Sumber kewangan yang mencukupi. S3 - Guru-guru yang komited. S4 - Sokongan pihak pentadbir. W4 - Terdapat pelajar yang gemar melakukan vandalisme. S5 - Staf sokongan yang komited. S6 - Kerjasama berpasukan yang baik dalam kalangan AJK Panitia PSK. S7 - Bahan-bahan mudah didapati dari kedai koperasi (hadiah, folio dan lain-lain.) S8 - Pelajar berbilang kaum PELUANG (OPPORTUNITIES - O) O1 - Sekolah terletak berhampiran dengan pejabat kerajaan (PPD, Pejabat Daerah dan Perpustakaan Awam.) O2 - Mudah mendapat bantuan Jabatan-jabatan kerajaan (AADK, Klinik Kesihatan, Jabatan Perhutanan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Persatuan Pengguna dan lain-lain.) O3 - Berdekatan dengan kedai - mudah untuk memperoleh peralatan W5 - Aktiviti khidmat masyarakat perlu dirancang dengan teliti dan memerlukan banyak masa, tenaga dan wang. (Aktiviti Khidmat Masyarakat bagi Ting. 1, 2, 3, dan 4.) W6 - Terdapat pelajar yang tidak mementingkan aspek kebersihan dan kesihatan badan. W7 - Pelajar masih kurang semangat patriotic. CABARAN /ANCAMAN (THREATS T) T1 - Masalah cuaca seperti hujan akan menimbulkan masalah untuk menjalankan aktiviti. (Contoh: Aktiviti gotong royong terpaksa ditunda dan persembahan pelajar terpaksa dipindahkan tempat.) T2- Kelewatan pihak yang dijemput GO/NGO akan memberikan masalah kepada susun atur majlis KELEMAHAN ( WEAKNESS W) W1 - Segelintir pelajar lewat menyiapkan folio. W2 - Terdapat pelajar yang tidak menyiapkan folio mengikut format yang ditetapkan. W3 - Bilangan pelajar yang ramai dan sukar dikawal semasa aktiviti luar.

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

TOWS MATRIK

KEKUATAN (S) PELUANG (O) S-O SI, S4,S5 Menggunakan kepakaran dalaman untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. S2,S3,S6,S7,O2

KELEMAHAN (W) W-O W6,O2 Memupuk sikap mementingkan kebersihan dan menjaga penampilan diri W3,W4,O3 Memupuk sikap cinta akan sekolah

Melahirkan pelajar yang sanggup melakukan kerja amal

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

ANCAMAN (T)

S-T S1,S2,S3,S6,S8,T1 Memupuk semangat perpaduan

W-T W1,W2,W5,W6,W7,O1 Meningkatkan kefahaman pelajar tertang kepentingan nilai-nilai sivik dalam kehidupan seharian.

MATRIKS RANKING

STRATEGI Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 5 Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 4 Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 3 Aktiviti Khidmat

KOS (RM) 1500.00 1500.00

MASA April Jun

PENERIMAAN Pelajar Pelajar

KEPAKARAN Semua guru PSK Semua guru PSK

KEMUDAHAN

SKOR

1500.00

Mac

Pelajar

Semua guru PSK

1500.00

Julai

Pelajar

Semua guru PSK

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

Masyarakat Ting. 2 Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 1 Mengadakan Hari Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 1500.00 Mei Pelajar Semua guru PSK

500.00

Ogos

Pelajar Guru

Kaunselor

Dewan Terbuka

PELAN TAKTIKAL STRATEGI

STRATEGI

AKTIVITI

T/JAWAB

KOS (RM)

TARIKH MULA

TARIKH AKHIR

PLAN KONTIGENSI

INDIKATOR KEJAYAAN

Melahirkan pelajar yang sanggup melakukan kerja amal

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 5 Tema:Sayangilah ibu bapa Aktiviti: Gotong-royong membersihkan rumah

Semua guru PSK

1500.00

April 2013

April 2013

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 5 Tema : Kawasan Bersih Hidup Sejahtera Aktiviti : Gotong-royong membersihkan kawasan rumah anak-

1. Bilangan pelajar sedia membantu golongan kurang bernasib baik akan meningkat. 2. Kesanggupan pelajar untuk menjalankan aktiviti gotong-royong secara sukarela akan

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

anak-anak yatim.

anak yatim.

meningkat.

Memupuk sikap cinta akan sekolah

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 4 Tema: SMK Jalan Paya Besar Ceria Aktiviti: Gotong-royong mengecat semula dinding surau sekolah yang suram.

Semua guru PSK

1500.00

Mei 2013

Jun 2013

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 4 Tema : SMK Jalan Paya Besar Cinta Hatiku Aktiviti : Gotong-royong mengecat dan menceriakan surau.

1. Bilangan pelajar yang melakukan vandalisme akan menurun. 2. Kesanggupan pelajar untuk menjalankan aktiviti gotong-royong secara sukarela akan meningkat.

Memupuk semangat perpaduan

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 3 Tema: 1 Malaysia Aktiviti: Lawatan Sambil Belajar .

Semua guru PSK

1500.00

Oktober 2013

Oktober 2013

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 3 Tema: Kedahku Tercinta Aktiviti: Melawat tempat-tempat bersejarah di negeri Kedah Darul Aman. . Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 2 Tema : Inovasi Minda Aktiviti : Mereka cipta replika kemerdekaan.

1. Pergaduhan antara pelajar berlainan kaum berkurangan

Melahirkan pelajar yang sanggup melakukan kerja amal

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 2 Tema: Kreatif dan Inovatif Aktiviti: Mencipta replika kemerdekaan.

Semua guru PSK

1500.00

Febuari 2012

Ogos 2012

1.Bilangan pelajar yang lebih kreatif dan berinovasi akan meningkat. 2. Kesanggupan pelajar untuk menjalankan aktiviti raka cipta secara sukarela akan meningkat.

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

Melahirkan pelajar yang sanggup melakukan kerja amal

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 1 Tema : Bersih itu indah Aktiviti: Gotong-royong membersihkan Pusat Sumber dan Astaka Bestari. Mengadakan pertandingan pertandingan tradisional.

Semua guru PSK

1500.00

Mac 2012

April 2012

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 1 Tema : Sekolahku syurgaku Aktiviti : Gotong-royong membersihkan Pusat Sumber dan Astaka Bestari.

1. Kesanggupan pelajar untuk menjalankan aktiviti gotong-royong secara sukarela akan meningkat.

Mengadakan program Bulan Merdeka

Kaunselor

500.00

Ogos 2012

Melibatkan semua pelajar

1. Bilangan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek dapat dilahirkan.

PELAN OPERASI Nama Projek : Aktiviti Khidmat Masyarakat Tingkatan 5 Gotong-royong Membersihkan Rumah Anak-anak Yatim Objektif : 1. Meningkatkan rasa empati terhadap golongan kurang bernasib baik 2. Memupuk sikap bekerjasama dan tolong-menolong

Langkah

Proses Aliran Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status

Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Melantik AJK dan Agihan 1.3 Menetapkan tarikh

Ketua Panitia tugas Semua guru PSK

1 Hari

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

1.4 Membincangkan kos 2 Menghantar surat jemputan kepada Pengetua Rumah Anak-anak Yatim Kilang Lama, Kulim. Setiausaha 1 Hari

Taklimat kepada pelajar Ting. 5 dan mengedarkan surat kebenaran waris Pelaksanaan

AJK Lawatan

1 Hari

Semua guru PSK

5 Hari

Laporan, refleksi dan penilaian

AJK Dokumentasi

7 Hari

PELAN OPERASI Nama Projek : Aktiviti Khidmat Masyarakat Tingkatan 4 Gotong-royong mengecat dinding surau yang suram. Objektif : 1. Memupuk sikap cinta akan sekolah 2. Memupuk sikap sanggup melakukan kerja amal tanpa dipaksa Langkah 1 Proses Aliran Kerja Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Melantik AJK dan Agihan tugas 1.3 Menetapkan tarikh 1.4 Membincangkan kos Tanggungjawab Ketua Panitia Semua guru PSK Tempoh 1 Hari Status

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

Taklimat Aktiviti Khidmat Masyarakat Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2.1 Ucapan Ketua Panitia 2.2 Penerangan tentang Aktiviti Khidmat Masyarakat Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan kepada pelajar Ting. 4 2.3 Pelantikan Penyelaras Program Membeli cat dan peralatan

Ketua Panitia

1 Hari

AJK Peralatan

1 Hari

Pelaksanaan

Semua guru PSK

10 Hari

Laporan, refleksi dan penilaian

AJK Dokumentasi

7 Hari

PELAN OPERASI Nama Projek : Aktiviti Khidmat Masyarakat Tingkatan 3 Aktiviti Lawatan sambil belajar Objektif : 1. Memupuk semangat perpaduan di antara semua kaum. 2. Melahirkan semangat cintakan negeri. Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status

Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Melantik AJK dan Agihan tugas 1.3 Menetapkan tarikh

Ketua Panitia Semua guru PSK

1 Hari

10

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

1.4 Membincangkan kos 2 Taklimat kepada pelajar Ting. 3 Guru PSK Ting. 3 1 Hari

Pelaksanaan

Semua guru PSK

2 Hari

Pelajar menyiapkan folio 4.1 Pelajar menghasilkan folio mengikut topik yang telah ditetapkan. 4.2 Penilaian dijalankan bagi setiap folio bagi pemarkahan khidmat masyarakat

Guru PSK Ting. 3

10 Hari

Laporan, refleksi dan penilaian

AJK Dokumentasi

7 Hari

PELAN OPERASI Nama Projek : Aktiviti Khidmat Masyarakat Tingkatan 2 Gotong-royong mencipta replika kemerdekaan Objektif : 1. Meningkatkan daya kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar. 2. Memupuk sikap bekerjasama dan tolong-menolong Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status

Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi

Ketua Panitia

1 Hari

11

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

1.2 Melantik AJK dan Agihan tugas 1.3 Menetapkan tarikh 1.4 Membincangkan kos 2 Taklimat kepada pelajar Ting. 2.

Semua guru PSK

Guru PSK Ting.2

1 Hari

Pelaksanaan

Semua guru PSK

30 Hari

Laporan, refleksi dan penilaian

AJK Dokumentasi

7 Hari

PELAN OPERASI Nama Projek : Aktiviti Khidmat Masyarakat Tingkatan 1 Gotong-royong membersihkan Pusat Sumber dan Astaka Bestari. Objektif : 1. Memupuk sikap bekerjasama dan tolong-menolong

Langkah

Proses Aliran Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status

12

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Melantik AJK dan Agihan tugas 1.3 Menetapkan tarikh 1.4 Membincangkan kos Taklimat kepada pelajar Ting. 1

Ketua Panitia Semua guru PSK

1 Hari

Ketua Panitia

1 Hari

Pelaksanaan

Semua guru PSK

10 Hari

Laporan, refleksi dan penilaian

AJK Dokumentasi

7 Hari

PELAN OPERASI Aktiviti Objektif Langkah : Mengadakan Bulan Merdeka. : Memupuk semangat perpaduan di kalangan pelajar semua kaum Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status

Mesyuarat 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Melantik AJK dan Agihan tugas 1.3 Menetapkan tarikh

Ketua Panitia Semua guru PSK

1 Hari

13

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

1.4 Membincangkan kos 2 Taklimat kepada semua pelajar Semua guru PSK 1 Hari

Aktiviti mempromosikan permainan tradisional

Semua guru PSK

5 Hari

Pelajar menyiapkan folio a. b. Pelajar menghasilkan folio mengikut topik yang telah ditetapkan. Penilaian dijalankan bagi setiap folio bagi pemarkahan khidmat masyarakat

Semua guru PSK

5 Hari

Laporan, refleksi dan penilaian

AJK Dokumentasi

7 Hari

ANGGARAN BELANJAWAN 2013 BIL 1 AKTIVITI/PROGRAM Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 5 Aktiviti: Gotong-royong membersihkan rumah anak-anak yatim Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 4 Aktiviti: ANGGARAN KOS (RM) 1500.00

1500.00

14

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

Gotong-royong mengecat semula dinding surau yang suram. 1500.00

Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 3 Aktiviti: - Lawatan sambil belajar Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 2 Aktiviti: Gotong-royong mencipta replika kemerdekaan Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 1 Aktiviti: - Gotong-royong membersihkan Pusat Sumber dan Astaka Bestari. Mengadakan program Bulan Kemerdekaan Kertas A4 50 rim Fail PBS (Tingkatan 1) - 250

1500.00

1500.00

6 7 8

500.00 550.00 150.00

JUMLAH

8700.00

CARTA GANTT PELAKSANAAN AKTIVITI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

BIL

AKTIVITI

15

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PSK

Pengenalan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 5 Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 4 Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 3 Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 2 Aktiviti Khidmat Masyarakat Ting. 1 Mengadakan Program Bulan Kemerdekaan

2 3 4 5 6 7

X X X X

X X

X X

16