Anda di halaman 1dari 3

BORANG KAJI SELIDIK

Panduan menjawab soalan : Sila tandakan () pada pilihan jawapan yang tepat.

1. Pengajaran menggunakan peta konsep membuatkan saya ingin belajar mata pelajaran Kajian Tempatan Ya Tidak 2. Saya suka mengikuti mata pelajaran Kajian Tempatan menggunakan peta minda Ya Tidak 3. Penggunaaan peta minda memudahkan saya mempelajari Kajian Tempatan Ya Tidak 4. Setiap murid harus tahu menggunakan peta minda dalam pelajaran mereka Ya Tidak

5. Penggunaan peta minda berguna dalam proses pembelajaran Ya Tidak 6. Pembelajaran berbantukan peta minda amat menyeronokkan, mudah dan realistik Ya Tidak 7. Saya dapat meningkatkan penguasaan konsep dan fakta dalam Kajian Tempatan dengan menggunakan peta minda Ya Tidak

8. Saya suka membuat latihan menggunakan peta minda. Ya Tidak

9. Pengajaran guru dengan menggunakan peta minda lebih berkesan Ya Tidak 10. Saya lebih mudah mengingati fakta dalam Kajian Tempatan dengan penggunaan peta minda dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan Ya Tidak

~SEKIAN TERIMA KASIH~