Anda di halaman 1dari 1

Mantra Panyuwunan

Salalahu ngalaihi wasalam, salalahu ngalaihi wasalam, salalahu ngalaihi wasalam, Gusti Allah kang maha agung, maha luhur, maha suci, mugi Pangran nyembadanana pinuwunan kula, kula nyuwun .................. (disebutak panyuwun). Salalahu ngalaihi wasalam, salalahu ngalaihi wasalam, salalahu ngalaihi wasalam. Lakun sadurumge tinekan karep, yn turu sawis jam 12 bengi ana tritisan. Mantra diwaca ana ing latar, yn suk madep mangtan, bedhug awan madhep mangidul, mahrib madhep mangulon, bedhug bengi madhep mangalor.