Anda di halaman 1dari 4

RPH/1 JUN 2013/INTERSHIP(A.I.N.L.

H)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran Tahun Tarikh Hari Masa Bilangan pelajar Tema Bidang pembelajaran Tajuk Objektif pembelajaran : : : : : : : : : : Sains 5A5 1 Jun 2013 Isnin 12.15-1.15 p.m 34 orang Menyiasat Daya dan Tenaga Haba Haba (Penyerapan dan kehilangan haba) 4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan. Hasil pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:1) menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan secara berkumpulan setelah aktiviti 2)menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba secara berkumpulan setelah aktiviti Pengetahuan sedia ada : Murid mengetahui bahawa sesuatu jirim terasa panas kerana mempunyai tenaga haba melalui pengajaran dan pembelajaran lepas. Kemahiran proses sains : memerhatikan, meramalkan, membuat hipotesis, membuat inferens, mendefinisi secara operasi,mengeksperimen Kemahiran manipulatif : menggunakan dan mengendalikan peralatan Sains dengan betul, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat,membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Kemahiran berfikir : menghubungkaitkan, menjanakan idea, membuat kesimpulan : minat dan bersifat ingin tahu terhadap alam sekeliling,

Sikap saintifik dan nilai murni bekerjasama, sistematik

RPH/1 JUN 2013/INTERSHIP(A.I.N.L.H)

Bahan bantu mengajar nombor, lembaran kerja Fasa/Masa Orientasi (5 minit) Isi Kandungan

: bekas air, air panas, ketulan ais, air paip, pemutar roda, Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Murid diminta mengangkat kedua-dua belah tangan dan menggosok keduadua telapak tangan. 2. Guru memberi arahan untuk meletakkan tangan yang telah digosok pada bahagian muka seperti mata dan pipi. 3. Guru bertanya: - Apa yang dapat kamu rasakan pada mata dan pipi kamu? Jawapan: Pipi dan mata terasa panas. 4. Guru memperkenalkan tajuk. 1. Dua orang murid diminta ke hadapan dan menutup mata. 2. Kedua-dua murid diminta menyentuh bekas yang berisi air panas dan sejuk dan menyatakan apa yang dirasai. 3. Guru bertanya: - Apakah bentuk tenaga yang terdapat dalam kedua-dua air ini? Jawapan: Tenaga haba. - Ramalkan apa yang akan berlaku apabila air dibiarkan selama beberapa minit. Jawapan: Air panas menjadi kurang panas dan air sejuk menjadi kurang sejuk. Catatan. KPS: memerhatikan KB: menghubungkaitkan, menjanakan idea

Geseran semasa menggosok tangan dapat menghasilkan tenaga haba.

Haba yang terhasil dapat dirasai apabila tangan yang digosok menyentuh bahagian pipi dan mata. Pencetusan idea (10 minit) Haba adalah satu bentuk tenaga.

KPS: memerhatikan, meramalkan. KB: menghubungkaitkan, menjanakan idea BBM: Air panas, Air sejuk dengan ketulan ais dan bekas.

RPH/1 JUN 2013/INTERSHIP(A.I.N.L.H)

Penstruktur an Idea (25 minit)

Bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan. Bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba.

1. Guru mengagihkan bahan kepada setiap kumpulan dengan empat kumpulan mendapat air panas dan tiga kumpulan mendapat air dan ketulan ais. 2. Guru meminta murid mencatatkan pemerhatian mereka setelah tempoh lima minit air dibiarkan. 3. Murid berbincang dengan bimbingan guru. 4. Murid membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.

KPS: memerhatikan, membuat hipotesis, membuat inferens, mendefinisi secara operasi, mengeksperimen KB: membuat inferens, membuat hipotesis KM: menggunakan dan mengendalikan peralatan Sains dengan betul, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat,membersihka n peralatan sains dengan cara yang betul. BBM: Bekas air, ketulan air, air panas. SSNM: minat dan bersifat ingin tahu terhadap alam sekeliling, bekerjasama

Aplikasi Idea (15 minit)

Pembaris yang direndam dalam air panas kerana ia menyerap haba. Air ais akan kehilangan haba dan suhunya menurun setelah dibiarkan selama sejam. Air paip menerima haba dan menjadi panas.

1. Di dalam setiap kumpulan, murid diberi nombor 1-5. 2. Guru memberi soalan seperti di dalam lampiran 3. Murid berbincang di dalam kumpulan. 4. Guru memilih wakil kumpulan dengan memutar roda. Murid dengan nombor yang terpilih bangun dan memberi jawapan. 5. Kumpulan yang menjawab dengan betul menerima token.

KPS: memerhatikan, meramalkan, membuat inferens KB: menghubungkaitkan, membuat kesimpulan BBM: hamparan elektronik, nombor, papan pemutar. SSNM: bekerjasama, sistematik

RPH/1 JUN 2013/INTERSHIP(A.I.N.L.H)

Refleksi (5 minit)

Bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan. Bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba.

1. Guru meminta dua orang murid membuat kesimpulan. 2. Guru bertanya kepada murid mengenai kesukaran yang dialami sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran. 3. Murid-murid diberi lembaran kerja sebagai kerja rumah.

KB: Membuat kesimpulan BBM: Lembaran kerja

Refleksi: