Anda di halaman 1dari 12

KESINAMBUNGAN ASPEK NUMERASI DALAM KBSR DAN KSSR

27 & 28 SEPTEMBER 2012 (NUMERASI)

Objektif Sesi
Memahami tujuan Kursus Kelestarian Program LINUS

dalam Arus Perdana


Mengenal pasti jurang kandungan kurikulum antara

Modul Numerasi & Matematik KBSR/KSSR


Menganalisis situasi kepelbagaian murid dalam kelas

Perdana-Freshie-LINUS
Mengenal pasti punca-punca kegagalan dalam

pembelajaran Matematik dalam kalangan murid LINUS & Freshie Perdana

TUJUAN
Kursus Kelestarian Program LINUS dalam

Arus Perdana ini diadakan bertujuan untuk membantu murid-murid yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam Arus Perdana akibat terlalu lambat menguasai NUMERASI dan serentak dengan itu tidak menguasai isi kandungan pembelajaran dalam Arus Perdana dalam Sistem KBSR atau KSSR

Murid LINUS & Murid Perdana


Freshie Perdana

ANALISIS KANDUNGAN KURIKULUM

KONSEP NILAI TEMPAT


Analisis Kandungan Kurikulum
Kaji rumusan kurikulum bagi konsep nilai tempat

dalam Matematik KBSR Tahun 1 hingga Tahun 3


Kenal pasti jurang kurikulum yang wujud antara

konsep nilai tempat dalam Matematik KBSR dan Modul Numerasi

Kandungan kurikulum antara Modul Numerasi & Matematik KBSR/KSSR TAHUN 3


HASIL PEMBELAJARAN (Learning outcomes)
LEARNING AREA: NUMBERS TO 10 000 Say the number names to 10 000 Recognise & write numerals to 10 000 Count up to 10 000 objects by grouping them in thousands, hundreds and tens. Read & write number words to 10 000 Recognise the place value of numbers Arrange numbers to 10 000: Count on and count back in ones, twos, fives, tens, hundreds and thousands.

KEMAHIRAN LINUS
Pada akhir tahun 3 murid berupaya : 1. Menyebut nombor hingga 1000 2. Mengenal pasti angka hingga 1000 3. Membilang hingga 1000 objek dengan membuat kumpulan seratus-seratus dan sepuluh-sepuluh. 4. Menulis angka hingga 1000 5. Membaca nombor dalam perkataan hingga seribu 6. Menulis nombor dalam perkataan hingga seribu 7. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 1000 8. Menyusun nombor hingga 1000: a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun d) membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun e) membilang seratus-seratus secara tertib menaik dan tertib menurun

Kandungan kurikulum antara Modul Numerasi & Matematik KBSR/KSSR TAHUN 3 (sambungan)
HASIL PEMBELAJARAN (Learning outcomes)
LEARNING AREA: NUMBERS TO 10 000 Compare two numbers and say which is more or less. Position numbers in order on a number line.

KEMAHIRAN LINUS
Pada akhir tahun 3 murid berupaya : 9. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang

10. Meletakkan nombor mengikut urutan pada garis nombor 11. Menganggarkan kuantiti objek hingga 1000

Round whole numbers less than 10 000 to the nearest 10.

12. Membundarkan sebarang nombor dalam lingkungan 1000 kepada puluh yang terdekat.

ANALISIS SITUASI (Edaran 1 c) Kerangka P&P

DI MANA PUNCA MASALAH MURID TIDAK DAPAT IKUTI KURIKULUM SEBENAR WALAUPUN TELAH DI ARUS PERDANA
Murid tidak melalui proses bersepadu dalam Program

LINUS dan KBSR atau KSSR. Konsep Ansur Maju yang disyorkan tidak dilaksanakan dengan berkesan. Guru tidak mengenali kelemahan sebenar murid. Guru gagal menggunakan Pendekatan Pelbagai Aras

Dua Pandangan Terhadap Murid Yang Gagal Dalam Pembelajaran


Murid itu bermasalah & memerlukan rawatan.

Persekitaran pembelajaran itu bermasalah & memerlukan perubahan.

APA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMBOLEHKAN MURID KUASAI NUMERASI TANPA MENINGGALKAN KBSR DAN KSSR
Kenal pasti kelemahan murid.
Pastikan tajuk dan objektif dalam Sukatan Pelajaran

(KBSR)/ Standard Pembelajaran (KSSR) Utamakan sukatan KBSR atau Standard Pembelajaran KSSR Sesuaikan antara kelemahan murid LINUS (Konstruk berapa) dan sukatan KBSR atau Standard Pembelajaran KSSR Bina Rancangan Pengajaran Tahunan dan Rancangan Pengajaran Harian