Anda di halaman 1dari 10

Jawab semua soalan.

1.1. Ciri -ciri seseorang yang mempunyai harga diri yang tinggi.
i.
ii.
iii.
(3 m)
1.2. Cara seseorang itu dapat menjaga harga dirinya.
i.
ii.
iii.
(3 m)
1.3. Kebaikan menjaga harga diri.
i. .
ii. ..
(2 m)
1.4. Perkara-perkara yang boleh menjejaskan harga diri seseorang remaja.
i. .
ii. ...
(2 m)

2.1. Maksud pengurusan masa

(3m)
2.2. Kepentingan mengurus masa secara bertanggungjawab.
i.
ii.
iii.
iv.
(4m)
2.3. Cara seseorang pelajar menguruskan masa.
i.
ii.
iii.
(3m)

3.1. Kaum pribumi di


a) Sabah
.
b) Sarawak

..
(1m)
3.2. Sikap yang ada pada masyarakat majmuk Malaysia yang hidup dalam suasana aman dan
harmoni.
i.
ii.
(2m)
3.3. Contoh yang menunjukkan masyarakat Malaysia sentiasa bersatu padu.
i.
ii.
iii.
iv.
(4m)
3.4. Lengkapkan jadual perayaan yang terdapat dalam masyarakat Malaysia.
Majlis

Kaum

Tujuan

Sambutan Maulidur Rasul


Perayaan Vasaki
Good Friday
Perayaan Ponggal
(3m)

4.1 Kepentingan amalan berdikari bagi golongan


a) Pelajar
.
b)

Pekerja

..
(2m)
4.2. Ciri-ciri orang yang mempunyai nilai berdikari
i.
ii.
iii.
(3m)
4.3. Bukti negara kita sudah mampu hidup berdikari
i.
ii.
iii.
(3m)
4.4. Dua orang wira negara yang berjaya mendaki Gunung Everest
i.
ii.
(2m)

5.1

Cara anda menunjukkan sikap rajin sebagai seorang


a) Anak
...
...
(1m)
b) Pelajar

(1m)
5.2.

Nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang pelajar untuk mencapai cita-citanya

i.
ii.
iii.
(3m)
5.3.

Dua peribahasa yang selalu digunakan untuk menggambarkan nilai kerajinan.

i.
ii.
iii.
(3m)
5.4.

Apakah nasihat yang akan anda berikan sekiranya rakan anda mempunyai sikap cepat
berputus asa?

(2m)
5

6.1. Dua contoh jasa atau peranan ibu bapa


i.
ii.
(1m)
6.2. Tiga cara anak dapat menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa
i.
ii.
iii.
(3m)
6.3. Cara anda membalas jasa ibu bapa anda setelah anda berjaya dalam hidup.
i.
ii.
iii.
(3m)
6.4. Kepentingan menyambut hari istimewa dalam sesebuah keluarga.
i.
ii.
iii.
(3m)

7.1. Nyatakan tiga kepentingan program Kitar Semula


i.
ii.
iii.
(3m)
7.2. Program kitar semula adalah menjadi tanggungjawab semua pihak Nyatakan peranan
yang dimainkan oleh :
a. Pengguna
i.
ii.
(2m)
b. Pengeluar
i.
ii.
(2m)
7.3. Berikan maksud program 3R
..
.....
.....
(3m)

8.1. Tiga kejayaan negara dalam bidang sains dan teknologi


i.
ii.
iii.
(3m)

8.2. Tiga faedah kemajuan negara kepada rakyat.


i.
ii.
iii.
(3m)

8.3. Cara rakyat menunjukkan rasa terima kasih terhadap kerajaan yang memajukan negara.
i.
ii.
(2m)

8.4. Dua cara anda boleh membantu memajukan negara.


i.
ii.
(2m)

9.1. Tiga bentuk cabaran terhadap negara yang memerlukan pengorbanan rakyat.
i.
ii. .
iii.
(3m)

9.2. Dua cara rakyat menunjukkan sikap sanggup berkorban untuk negara.
i.

ii.
(4m)

9.3. Tiga bentuk pengorbanan yang perlu dilakukan oleh rakyat semasa negara mengalami
kemelesetan ekonomi.
i.
ii.
iii.
(3m)

10.1. Empat hak kanak-kanak.


i.
ii.
iii.
iv.
(2m)

10.2. Dua bentuk pengiktirafan terhadap seorang kanak-kanak.


i.
ii.
(2m)

10.3. Dua kebaikan memberi pengiktirafan terhadap bakat dan potensi kanak-kanak.
i.
ii.

(4m)

10. 4. Dua kesan kanak-kanak yang terabai dalam aspek pendidikan


i.
ii.
(2m)

SOALAN TAMAT

10