Anda di halaman 1dari 1

Mantra Durga Teluh

Alahuma durgateluh bolak-balik kasumpet, mara ngtan pepet, ngidul sumpet, ngulon rapet, ngalor dempet, karsaning Allah ana tengah dheleg-dheleg ngedheprek bingung kamitenggengen. Lakun ngebleng 7 dina 7 bengi, wiwit dina Jumuah Kliwon. Mantra diwaca yn adhep-adhepan karo mungsuh arep perang.