Anda di halaman 1dari 1

LEMBARAN KERJA

Air

Pasir

Batu kecil

Kelodak

Tumbuhan dan haiwan mati

Tanah liat

1.

4.

2. 5.

3. 6.