Anda di halaman 1dari 12

1249/2

SULIT

JABATAN PENDIDIKAN JOHOR

NAMA TINGKATAN NAMA SEKOLAH

: : :

Disediakan oleh :Guru Cemerlang Sejarah Negeri Johor Disalin semula oleh :Mohamad Aliff Aiman Bin Jumat SMK Taman Johor Jaya 2 I Jalan Teratai 32 I Taman Johor Jaya I 81100 I Johor Bahru I Johor Darul Takzim.

MEREKA YANG MELUPAI SEJARAH PASTI AKAN MENGULANGINYA


1 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2 Tingkatan 4

SULIT

Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia 1. Konsep tamadun ( erti ) 2. Ciri-ciri tamadun 3. Tamadun awal wujud di lembah sungai 4. Proses pembentukan Mesopotamia 5. Ciri-ciri Mesopotamia 6. Organisasi sosial Mesopotamia 7. Sistem pemerintahan beraja Mesopotamia 8. Pengkhususan pekerjaan masyarakat Mesopotamia 9. Sistem tulisan Mesopotamia 10. Ciri-ciri Kod Undang-Undang Hammurabi 11. Faedah penggunaan sistem tulisan terhadap perkembangan Mesopotamia 12. Sumbangan Mesopotamia 13. Ciri-ciri Hwang Ho 14. Sumbangan Hwang Ho ( Dari segi Politik & Ekonomi )

Bab 2 : Peningkatan Tamadun Manusia 1. Perkembangan kegiatan ekonomi Yunani 2. Perkembangan bidang pendidikan di Athens 3. Sistem sosial di Athens 4. Sistem sosial di Sparta 5. Sumbangan Yunani 6. Sumbangan tamadun awal kepada tamadun hari ini 7. Perkembangan bidang pendidikan Rom 8. Peranan Majlis Perbandaran di Rom 9. Kepentingan sistem undang-undang Rom 10. Cirri-ciri pemerintahan Rom 11. Perkembangan perdagangan India
2 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2 12. Ciri-ciri Persatuan Perdagangan & Perusahaan India 13. Pengunaan mata wang India 14. Kegiatan ekonomi china 15. Perkembangan pendidikan china 16. Sumbangan China terhadap kemajuan pertanian 17.Sumbangan Maharaja Shih Huang Ti dari Dinasti Chin

SULIT

Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ciri-ciri Agraria Ciri-ciri Angkor Kepentingan Tasik Tonle Sap Ciri-ciri Srivijaya Ciri-ciri Kedah Tua Faktor perkembangan Kedah Tua Bab 4 tak de tundingan

Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebab Nabi Muhammad & orang Islam berhijrah ke Madinah Isi Perjanjian Aqabah I & II Kepentingan Hijrah Kandungan Piagam Madinah Kepentingan Piagam Madinah Kepentingan pembukaan semula kota Makkah terhadap perkembangan Islam

3 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2 Bab 6 : pembentukan Kerajaan Islam & Sumbangannya 1. 2. 3. 4. 5. Syarat-syarat menjadi Khalifah Cara pemilihan khalifah Tugas-tugas khalifah Cabaran yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar Pembaharuan & Perubahan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar AlKhattab 6. Sebab-sebab kejatuhan Umaiyyah 7. Proses pembentukan Abbasiyah 8. Sumbangan Abbasiyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan

SULIT

Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara 1. 2. 3. 4. Pengaruh islam terhadap sistem pemerintahan & pentadbiran Pengaruh Islam dalam Bidang kesusasteraan Nilaikan cara hidup masyarakat setelah kedatangan Islam ke Asia Tenggara Pengaruh kesenian Islam terhadap masyarakat

Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam di Malaysia 1. Pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan & pentadbiran di Tanah Melayu 2. Pengaruh Islam dalam bidang bahasa kepada masyarakat Melayu tradisional 3. Pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan kepada masyarakat melayu tradisional 4. Pengaruh Islam ke atas bidang kesenian masyarakat melayu 5. Kegiatan perdagangan yang pesat adalah pengaruh daripada kedatangan Islam di Melaka 6. Ciri-ciri mata wang yang mendapat pengaruh Islam dalam kerajaan melayu tradisional 7. Aktiviti percukaian yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.
4 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2 Bab 9 : Perkembangan Di Eropah

SULIT

1. Maksud Zaman Gelap 2. Ciri-ciri Zaman Gelap 3. Persamaan antara masyarakat feudal di Eropah dengan masyarakat melayu tradisional 4. Perubahan yang berlaku pada zaman Kemuncak pertengahan 5. Maksud Reformation 6. Kefahaman tentang Counter Reformation 7. Sebab gerakan Reformation berlaku di Eropah pada abad ke-16 8. Kesan terpenting zaman Reformation 9. Maksud Imperialisme 10. Faktor yang mempengaruhi kedatangan penjajahan Barat ke Asia 11. Kesan Imperialisme Barat ke Asia Tenggara

Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara 1. Kesan yang berlaku di Tanah Melayu akibat daripada dasar British memperkenalkan pertanian dagangan 2. Tujuan British memperkenalkan undang2 tanah di Tanah Melayu 3. Kesan pengenalan undang2 tanah oleh British ke atas masyarakat Melayu 4. Senarai undang2 tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sabah & Sarawak 5. Tindakan yang diambil oleh British bagi mengekalkan tanah pemilkan peribumi 6. Faktor yang mempengaruhi kemunculan Bandar baru di Tanah Melayu 7. Proses pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British 8. Sistem pendidikan semasa penjajahan British 9. Menerangkan sejarah perkembangan perusahaan perkilangan di Tanah Melayu
5 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2

SULIT

10. Menerangkan sejarah perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu 11. Sumbangan sistem pengangkutan kepada ekonomi Tanah Melayu 12. Menerangkan langkah yang diambil oleh British untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan di Tanah Melayu, Sabah & Sarawak

6 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2 Tingkatan 5

SULIT

Bab 1 : Kemunculan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara 1. Ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat 2. Kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran 3. Ciri-ciri birokrasi yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina 4. Maksud Sistem Encomienda 5. Tugas2 encomiendero di Filipina 6. Sebab2 sistem encomienda dibenci oleh penduduk Filipina 7. Bentuk pentadbiran di Indonesia sebelum dijajah oleh Belanda 8. Perubahan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh Belanda 9. Sebab-sebab Thailand bebas daripada imperialisme barat 10. Kesan pembaharuan birokrasi di Thailand

Bab 2 : Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua 1. Tokoh penentangan James Brooke di Sarawak 2. Peristiwa penentangan di Sarawak oleh Linggir, Rentap, Syarif Masahor & Datu Patinggi Abdul Gapur 3. Sebab penentangan Tok Janggut ( Kelantan ) 4. Tindakan Tok Janggut 5. Tindak balas British terhadap penentangan Tok Janggut 6. Sebab British bimbang dengan tindakan Haji Abdul Rahman Limbong berkaitan isu tanah di Terengganu 7. Cara British mencantas penentangan Haji Abdul Rahman Limbong 8. Faktor yang menyumbang kepada gerakan nasionalisme 9. Maksud gerakan islah 10.Tokoh gerakan islah 11.Matlamat gerakan islah

7 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2

SULIT

12.Nama akhbar/ majalah yang digunakan gerakan islah untuk menyampaikan idea mereka 13.Sumbangan Sheikh Tahir Jalaluddin 14.Sumbangan Syed Syeikh al-Hadi 15.Halangan yang dihadapi oleh kaum muda dalam memperjuangkan ideanya 16.Cara gerakan islah menyebarkan ideanya 17.Peranan madrasah yang ditubuhkan oleh kaum muda dalam bidang pendidikan 18.Senarai akhbar di Tanah Melayu pada tahun 1920an dan 1930an 19.Isu sosial yang diperjuangkan oleh akhbar di Tanah Melayu 20.Isu ekonomi sebelum perang dunia kedua 21.Isu politik sebelum perang dunia kedua 22.Senarai majalah sebelum perang dunia kedua 23.Isu-isu yang dibangkitkan oleh majalah sebelum perang dunia kedua 24.Mesej yang terdapat dalam Novel Keris Melaka, Anak Mat Lela Gila, Putera Gunung Tahan, Melor Kuala Lumpur bertemakan semangat kebangsaan 25.Senarai persatuan yang ditubuhkan di Tanah Melayu sebelum perang dunia kedua 26.Senarai pengasas Kesatuan Melayu Singapura ( KMS ) 27.Tujuan KMS ditubuhkan 28. Peranan Mohamad Eunos Abdullah melalui KMS 29. Kejayaan KMS dalam membela nasib orang melayu 30. Tujuan penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM ) 31. Tujuan perjuangan nasionalisme oleh persatuan2 negeri di Tanah Melayu 32. Tujuan penubuhan Persatuan Melayu Sarawak 33. Kegiatan berpersatuan di Sabah & Sarawak sekitar 1930an 34. Sebab2 kegiatan persatuan di sabah kurang aktif berbanding di Sarawak 35. Tindakan Jepun untuk menyekat semangat kebangsaan di Tanah Melayu 36. Senarai gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu
8 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2 37. Gerakan yang menyokong tentera Jepun di Tanah Melayu 38.Dasar pendudukan Jepun yang menjadi pemangkin gerakan nasionalisme di Tanah Melayu 39.Usaha2 ke arah mencapai kemerdekaan Tanah Melayu semasa pendudukan Jepun

SULIT

Bab 3 : Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa 1. Huraian warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam pemerintahan negeri2 melayu 2. Undang2 Tubuh Negeri Johor 3. Undang2 Tubuh Kerajaan Terengganu 4. Sistem Jemaah Menteri Kelantan 5. Prinsip demokrasi & konsep persekutuan di Negeri Sembilan 6. Peranan Yang Dipertuan Besar

Bab 4 : Pembinanaan Negara Dan Bangsa Malaysia 1. Sebab-sebab penubuhan Malayan Union 2. Pergerakan politik di Sarawak 3. Perjuangan Rukun Tiga Belas

Bab 5 : Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
9

Maksud Sistem Ahli Ciri-ciri Sistem Ahli Senarai tugas Ahli Kepentingan Sistem Ahli kepada pentadbiran Negara Tujuan penubuhan Suruhanjaya Reid Senarai anggota Suruhanjaya Reid Isu yang diberi perhatian utama oleh Suruhanjaya Reid semasa melaksanakan tugasnya
Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2 8. Isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 9. Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

SULIT

Bab 6 : Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cadangan awal ke arah pembentukan Malaysia Faktor pembentukan Malaysia dari sudut politik Faktor pembentukan Malaysia dari sudut ekonomi Dan Sosial Reaksi dalaman terhadap penubuhan Malaysia ( Tanah Melayu, Singapura, Sarawak,Sabah,Brunei ) Langkah2 menangani reaksi terhadap penubuhan Malaysia Pengajaran daripada peristiwa konfrontasi Tindakan Malaysia bagi menghadapi konfrontasi Indonesia Proses pembentukan Akta Malaysia Perkara2 dalam Akta Malaysia yang dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia

Bab 7 : Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Maksud Badan Pelaksana Tugas Jemaah Menteri Huraian Perkhidmatan Awam di Malaysia Tugas2 Badan Kehakiman Ciri-ciri hakim di Malaysia Maksud lambang2 yang terdapat dalam Jata Negara Latar belakang Bendera Kebangsaan

10 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2 Bab 8 : Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SULIT

Prinsip2 Rukun Negara Cadangan yang dikemukakan oleh Penyata Razak 1956 Syor baru yang dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib 1960 Matlamat Sistem Persekolahan Aneka Jurusan Sebab dasar pendidikan penting kepada sesebuah negara Langkah2 yang dilaksanakan untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan 7. Objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan 8. Cara memupuk perpaduan di sekolah 9. Langkah2 yang boleh dilaksanakan supaya sukan boleh memupuk perpaduan di Negara kita 10. Maksud & matlamat Wawasan 2020 11. Cabaran yang perlu diatasi untuk mencapai Wawasan 2020 12. Tanggungjawab dalam merealisasikan Wawasan 2020 13. Langkah2 yang boleh dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil & saksama dalam ekonomi

Bab 9 : Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 1. Maksud Blok Dunia 2. Maksud perang dingin 3. Senarai kuasa besar yang terlibat Perang Dingin 4. Sebab berlakunya perang dingin 5. Perbezaan ideology antara blok kapitalis dengan blok komunis 6. Kesan perang dingin terhadap perkembangan dunia 7. Kesan konflik antarabangsa yang berlaku pada hari ini 8. Cara Malaysia menangani konflik antarabangsa 9. Matlamat yang ingin di capai oleh Malaysia melalui dasar luar 10. Malaysia menjalinkan hubungan dengan Negara lain dalam bentuk bilateral dan multilateral. Cara hubungan tersebut dilaksanakan. 11. Faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia
11 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013

1249/2

SULIT

12. Faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota Komanwel 13. Peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( PBB ) 14. Penglibatan Malaysia dalam menegakkan prinsip pergerakan NAM 15. Ciri-ciri Negara Selatan 16. Matlamat penubuhan Negara-Negara Selatan 17. Peranan Malaysia dalam Negara-Negara Selatan 18. Matlamat penubuhan OIC 19. Peranan Malaysia dalam OIC 20. Faedah2yang dinikmati oleh Malaysia sebagai sebuah Negara anggota OIC 21. Matlamat penubuhan ASEAN 22. Usaha2 yang dilaksanakan untuk merealisasikan konsep ZOPFAN di rantau ASEAN 23. Peranan & sumbangan Malaysia sebagai anggota ASEAN 24. Maksud Globalisasi 25. Cabaran globalisasi yang terpaksa dihadapi oleh Malaysia 26. Langkah2 yang telah diambil oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi 27. Tujuan kerajaan melancarkan projek Koridor Raya Multimedia 28. Sebab kerajaan mewujudkan K-masyarakat 29. Usaha2 yang dilaksanakan oleh pemimpin Negara kita untuk mewujudkan K-masyarakat 30. Sebab kemajuan dan kekayaan sesebuah Negara pada era globalisasi diukur berdasarkan K-ekonomi

12 Aiman/modulsmartsejarahspm/2013