Anda di halaman 1dari 3

PEMERIKSAAN PENGLIHATAN Sebelum pengjian di lakukan pemeriksaan secara penglihatan hendakla di lakukan terlebih dahulu.

Ini bertujuan sesuatu pepasangan itu adalah siap sepenuhnaa. Jika terdapat bahagian dan kompenen pepasangan tidak lengkap ianya tidak perlu diuji. Permeriksaan penglihatan hanya mengunakan mata kasar tanpa alat-alat uji. Berikut perkara yang perlu diberi perhatian a) Sambungan pergalir adalah ketat dan kemas (terrutama pada terminal motor) b) Pemilihan saiz kable yang betul c) Pengenalan kod warna yang betul pada kabel d) Lebel peengenalan litar, fuis dan fungi suis hendakalah tercatat dan disediakan e) Papan-papan tanda amaran bahaya hendakalah ditempat

UJIAN KETERUSAN PENGALIR GEGELUNG MOTOR Tujuaan ujian ini untuk memastikan bahawa conductor bagi litar gegelung dalam motor membentuk suatu gegelungan tanpa sambungan bersilang dan gelungan tidak lengkap. Ianya juga bertujuaan mengesan jika gegelungan motor putus. Antara alat uji ia adalah

Alat uji loceng Multimeter AVO meter

Tata cara ujian dilakukan Laraskan Range select knob ke nilai ohm yang terendah iaitu (X1) Litar pintaskan prob merah dan hitam dan lihat sama ada jarum bergerak atau tidak jika tidak ini bermakna sama ada wire prob putus atau sebaliknya Gunakan test pen untuk laraskan jarum supaya tepat di kosong Selepas itu letak satu prob di U1 dan satu lagi di U2 dan lihat sama ada ada bacaan atau tidak jika tiada ini bermakna gegelung U telah putus jika ada bacaan yang baik adalah 0 ohm. Buat perkara yang sama pada X dan V.

PENGUJIAN PENEBATAN Ujian ini dijalankan untuk mengenal pasti nilai rintangan penebatan yang dikehendaki oleh peraturan elektrik adalah mekebihi dari dikehendaki oleh peraturan dan standard yang tertentu. Ini untuk menghidari dari berlakunya kebocoran arus diantara mana-mana fasa dengan bumi atau mana-mana logam yang dibumikan. Unruk pendawaian biasa nilai rintangan penebatan mestilah melebihi 1megaOhm. Nilai biasa yang selalu diperolehi adalah 50 megaOhm.kabel yang pendek mempunyai nilai rintangan rendah manakala sebaliknya untuk panjang. Nilai rintangan penebatan Antara element atau bahagian hidup dengan bahagian logam terdedah untuk alat-alat elektrik hendaklah tidak kurang dari 0.5 megaOhm. Kebocoran kebahagian bahagian seperti paip akan menjadikan logam tersebut bahaya kepada pengguna kerana kuasa terbuang begitu sahaja. Untuk pengetahuan arus sebanya 0.05A boleh membunuh nyawa manusia ini bererti Antara alat-alat uji adalah Insulation tester Voltan kendalian adalah arus terus Keupayaan penguji adalah 500v untuk menguji beban yang kurang daripada 500v Keupayaan penguji adalah 1000v unuk menguji beben yang kurang daripada 1000v Ini adalah bertujuan untuk menguji penebatan yang lemah

Langkah-langkah yang diambil sebelum membuat ujian Putuskan bekalan utama

Tanggalkan semua beban