Anda di halaman 1dari 11

Bab 1 : Konsep Mengajar sebagai Satu Profesion

Disediakan oleh: Nor Haliza binti Md Thaib Nurul Atiqah bte Azahari

Definisi Profesion
Lieberman, 1956
Kamus Dewan, 2005
Suatu bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kemahiran intelek, latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan oleh masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan, mementingkan perkhidmatan/kod etika dan organisasi tersendiri untuk menguruskan hal pendidikan.

Suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan khas.

Konsep Profesion
Profesion: Suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein dan Levine(1993): Terdapat 4 atribut dalam suatu profesion.

Ahli menguasai ilmu yang mendalam

Kebenaran/ persetujuan di dalam profesion untuk masyarakat beroperasi

4 atribut dalam profesion

Kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu

Kod etika:kawal tingkah laku

Definisi Profesionalisme
Hoyle, 1980
Sikap atau tindakan yang menyentuh aspek berkaitan dengan pekerjaan. Cth: hal tentang syarat kerja, gaji dan upah, jadual tugas, dll

Ciri-ciri seorang yang profesional


Asas pengetahuan yang mendalam

Komitmen memenuhi keperluan klien

Identiti kuat secara kolektif(komitmen profesional)

Autonomi profesional

Profesion Guru dan Profesionalismenya.


Guru : memperoleh pengetahuan dan kemahiran melalui latihan dalam satu tempoh yang panjang. Meningkatkan profesionalismenya. Komited kepada klien. Mempunyai kuasa autonomi dalam membuat keputusan.

Aspek Pengetahuan dalam Profesion Guru


a) Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diajar. b) Pengetahuan mengenai pelajar c) Peningkatan profesionalisme guru

a) Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diajar.


Isi kandungan mata pelajaran. Pedagogi asas (prinsip dan strategi pengurusan bilik darjah) Kurikulum (sukatan pelajaran, buku teks, panduan P&P dan bahan pengajaran) Kandungan pedagogi (pengetahuan mata pelajaran+pedagogi asas suatu subjek) Pentadbiran sekolah, budaya sekolah dan cara bekerja berpasukan. Tujuan, nilai, falsafah, dan sejarah pendidikan.

b) Pengetahuan mengenai pelajar


Perkembangan kanak-kanak (JERIS) Pemahaman kepelbagaian kecerdasan murid Perbezaan individu (bangsa, agama, intelek, dll) Perbezaan cara belajar, motivasi, pendekatan terhadap murid. Kekuatan dan kelemahan murid Menganalisis, membuat keputusan, menilai pemahaman dan refleksi ke atas murid.

c) Peningkatan profesionalisme guru


Kemahiran dan pengetahuan berkaitan kaedah dan teknik pengajaran mengikut perkembangan semasa. Persediaan menghadapi pembaharuan dan perubahan kurikulum. Anjakan paradigma terhadap budaya ilmu dan pemikiran. Membuat keputusan yang bijak dalam hal bilik darjah.