Anda di halaman 1dari 18

PERATURAN 184 LOMPATAN MENDATAR

Syarat-syarat Am
1. UKURAN Jarak hendaklah direkodkan ke 0.01m terhampir yang lebih rendah daripada jarak yang diukur. 2. LANDAS LARI
minimum 40m lebar 1.22m ( 0.01m) ditanda dengan garisan putih 5sm

3.

SUKATAN HALAJU ANGIN jangkamasa 5 saat diambil dari mulanya peserta melintasi tanda yang diletakkan di tepi landas lari. Bagi lompat jauh, 40m daripada papan lonjak Bagi lompat kijang, 35m. Nota: Sekiranya peserta memulakan larian kurang daripada 40m atau 35m, catatan halaju angin bermula dari masa peserta mula berlari.

alat penyukat angin diletakkan 20m daripada tapak lonjak, pada ketinggian 1.22m dan tidak melebihi 2.00m dari landas lari.

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH


Pertandingan
Seseorang peserta itu gagal sekiranya beliau: menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan manamana bahagian badannya, sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan melonjak dari luar hujung papan lonjakan, sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara garis lonjakan dan kawasan pendaratan dia melakukan apa jenis balik kuang (somersault) semasa membuat larian atau semasa melompat

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH


Pertandingan

Seseorang peserta itu gagal sekiranya beliau: semasa mendarat, menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir apabila meninggalkan kawasan mendarat, sentuhan pertamanya dengan tanah di luar pasir adalah lebih dekat dengan garis lonjakan daripada tanda terdekat yang dilakukan pada pasir semasa mendarat

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH


Pertandingan
1.

Tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. Tidak juga dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. Tidak dikira batal, jika seseorang peserta berjalan balik melalui kawasan mendarat selepas meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul.

2.

3.

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH


Pertandingan Semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan, kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garsian lonjakan. Ukuran hendaklah dibuat serenjang dengan garisan lonjakan atau lanjurannya.

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH


Papan Lonjak penanda plastisin akan diletakkan sepanjang garisan lonjak bagi membantu hakim-hakim. Jarak antara papan lonjakan dengan hujung kawasan mendarat hendaklah sekurangkurangnya 10m. Papan lonjakan hendaklah diletakkan antara 1m dan 3m dengan pangkal kawasan mendarat.

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH


Papan Lonjak penanda plastisin akan diletakkan sepanjang garisan lonjak bagi membantu hakim-hakim. Jarak antara papan lonjakan dengan hujung kawasan mendarat hendaklah sekurangkurangnya 10m. Papan lonjakan hendaklah diletakkan antara 1m dan 3m dengan pangkal kawasan mendarat.

PAPAN LONJAK

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH


Garis Lonjakan
Plastisin

Arah larian

Papan Lonjak

Lapikan logam

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH

Kawasan Mendarat Kawasan mendarat hendaklah mempunyai kelebaran minimum 2.75m dan maksimum 3m.

PERATURAN 185 LOMPAT JAUH


Landasan Larian

Pasang pita garisan pemisah

PERATURAN 186 LOMPAT KIJANG


Gunakan peraturan Lompat Jauh dengan syarat-syarat berikut:

Pertandingan
1.

2.

Lompat Kijang satu lonjakan, langkahan dan lompat. Lonjakan mendarat diatas kaki sama, langkah untuk mendarat pada yang sebelah lagi dan terus melompat dengannya.

NOTA: Tidak dikira gagal sekiranya peserta menyentuh bumi dengan kaki yang sepatutnya tergantung.

PERATURAN 186 LOMPAT KIJANG


Gunakan peraturan Lompat Jauh dengan syaratsyarat berikut:
Pertandingan
1. 2.

Jarak papan lonjak ke hujung kawasan mendarat sekurang-kurangnya 21m. Jarak papan lonjak dalam kejohanan antarabangsa adalah seperti berikut:
Lelaki 13m Wanita 11m

Papan Lonjak

Pertandingan lain ikut peraturan pertandingan

KEDUDUKAN PEGAWAI TEKNIK

PAPAN LONJAK

LARIAN PELOMPAT