Anda di halaman 1dari 5

CONTOH RPH PJK TAHUN 3

Bilangan Murid Masa Tajuk Standard Pembelajaran

20 orang 7.00 8.00 pagi Unit 12- Pandai Kelecek 1.6.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. 2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki dan alatan. 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Berkebolehan melakukan kemahiran asas mengelecek bola dengan menggunakan tangan, kaki, dan alatan.

Objektif

Aktiviti Mencapai Standard Cadangan Aktiviti Pembelajaran


1/ Memanaskan badan- Sentuh Ekor 2. Melakukan aktiviti mencapai SP seperti berikut:

a.Kelecek Bebas b.Kuasai Bola 3. Permainan kecil- Bolos Galah Panjang


4.Menyejukkan badan 5.Pentaksiran

EMK

Manaakul, Kreatif Kayu hoki, bola pelbagai saiz , dan skital.

Bahan Bantu Belajar 1. Menanda (K) atau (BK) pada borang Senarai semak. Penilaian Pengajaran dan i. 20 orang murid dapat mencapai standard pembelajaran ii.2 orang murid melakukan ativiti ulangan menggunakan kaki dan tangan Pembelajaran Refleksi

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Aktiviti

memanaskan

badan- Menaikkan denyutan sehingga 120sm

kadarOrganisasi nadiMurid duduk dalam kedudukan berselerak

Sentuh Ekor

AKTIVITI 1: Kelecek Bebas Set Induksi :K elecek Bebas 1. Murid dalam kumpulan kecil. 2. Setiap kumpulan dibekalkan bola pelbagai saiz dan kayu hoki. 3. Secara bergilir-gilir murid mengelecek melepasi semua skital dan kembali ke kumpulan masingmasing. 4. Setiap kumpulan mengelecek menggunakan kaki, tangan, atau kayu hoki.

Nilai : Bekerjasama

Tip Untuk Guru:


1. Murid bebas bergerak dari satu

skital ke skital yang lain. 2.Murid bebas memilih kemahiran kelecek.


3. Penggunaan ruang yang

maksimum.
4.Guru boleh menggunakan

kaedah stesen untuk melakukan aktiviti kelecek bebas.

Penerapan Soalan: Bagaimanakah kamu bergerak dengan bola untuk melepasi halangan? Kemahiran Manaakul

Soalan Manakul Bagaimanakah kamu bergerak dengan bola untuk melepasi halangan?

Tip Untuk Guru Nilai : AKTIVITI 2: Kuasai Bola 1. Murid dalam kumpulan kecil. 2. Murid yang mendapat bola akan mengelecek sebelum menghantar bola kepada rakan tanpa sentuhan EMK pihak lawan. 3. Jika bola disentuh oleh pihak lawan sebanyak lima kali, bola akan bertukar kepada pihak lawan. Kreativiti dan Inovasi Bersyukur
1. Gunakan bola pelbagai saiz

denganyang sesuai dengan aktiviti.

anugerah Tuhan
2.

Tingkatkan aras kesukaran

kemahiran seperti menambah luas kawasan, bilangan pemain, jumlah bola, dan syarat permainan.

Tip untuk Guru


1. Boleh menggunakan tangan,

kaki, PERMAINAN KECIL :Bolos Galah Panjang

dan

kayu

hoki

untuk

mengelecek.

Murid dalam dua kumpulan. 2. Kumpulan A berada di atas garisan galah panjang. 3. Kumpulan B mengelecek bola dan cuba melepasi setiap garisan yang dikawal oleh kumpulan A. 4. Bola yang berjaya di kelecek hingga ke hujung dan berpatah balik ke tempat asal tanpa sentuhan dari pihak lawan akan mendapat 1 mata. 5. Jika bola berjaya dirampas oleh pihak lawan. 6. Tukar peranan. PENUTUP Aktiviti menyejukkan badan. Murid melakukan Menurunkan kadar Nilai: Kreativiti

aktiviti denyutan nadi kepada asal. Kelenturan pada sendi-sendi dan otot-

menyejukkan badan .

otot

yang

telah

digunakan. AKTIVITI PENILAIAN Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dijawab oleh murid. Kemahiran Manaakul Rujuk Lembaran Kerja

Anda mungkin juga menyukai