Anda di halaman 1dari 1

ISL MINGGU KE-1 Melayari internet dan muat turun bahan berkaitan dengan tinjauan literatur berkaitan dengan

topik kajian.

TAJUK KAJIAN : Sistem Ganjaran Token dalam Pembelajaran Koperatif Dapat Meningkatkan Prestasi dan Minat Murid Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains.

RUJUKAN

Bellanca, J. (2000). Token economy system. Diperoleh dari http://www.schoolpsychologistfiles.com/interventions/token

Daniel, R. (2013). Token economy system. Diperoleh dari http://www.minddisorders.com/Py-Z/Token-economy-system.html

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2010). Introduction to cooperative learning. Diperolehi dari http://www.co-operation.org/home/introduction-to-cooperativelearning/

Johnson, D. W. & Johnson,R. T. & Holubec, E. J. (2003). Cooperative learning in the classroom. Diperoleh dari http://www.ethicsed.org/consulting/cooperat.htm

Martyn, J.G. (2005). Behavioural management strategies. Diperoleh dari http://www.kidscoinsproductions.com/Research/Behavioural_mgt.htm

Raymond, C. J. (1998). Strategies for reading comprehension : Think-pair share. Diperoleh dari http://www.readingquest.org/strat/tps.html

Tor, G. H. (2004). Masalah dalam pembelajaran. Jurnal Penyelidikan Universiti Utara Malaysia. Diperoleh dari www.psb1.uum.edu.my/TESIS/Penyelidikan%20Print/