Anda di halaman 1dari 6

(3) Rancangan Pengajaran Harian Matematik- Operasi Darab Perpuluhan Mata Pelajaran Tahun Masa Tarikh Tajuk Objektif

Pembelajaran : : : : : : Matematik 5B 60 minit 2 April 2013 Operasi Darab Perpuluhan Pendaraban nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor bulat 10,100 dan 1000 Hasil Pembelajaran : Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran, murid-murid boleh; Aras 1 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor bulat 10. Contoh : 5.283X10 =52.83 10X3.455=34.55 Aras 2 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor bulat 100. Contoh : 0.097X100=9.7 100X5.613=561.3 Aras 3 a) Mendarb nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor bulat 1000 Contoh :6.176X1000=6176 1000X3.265=3265

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid-murid telah belajar nombor-nombor berkaitan dengan perpuluhan dan telah mahir operasi asas darab perpuluhan.

Penerapan Nilai

: Peka terhadap persekitaran Tolong-menolong Bekerjasama

Kecerdasan Pelbagai

: Logikal Interpersonal Intrapersonal

Penyerapan ilmu

: Pendidikan Moral dan Kemahiran Hidup

Kemahiran Generik KBKK : i. Menterjemah ii Menyusun atur iii Menyelesaikan masalah iv Memproses secara mental

BBM

i. Lembaran kerja ii Power Point iii Video iv Penimbang v Tali vi Bola vii Kad nombor

Langkah/ Masa (Peristiwa Pengajaran) Set Induksi 3 minit (Menarik perhatian)

Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Kemahiran Generik

Memahami topik perpuluhan yang akan diajar

1. Guru menunjukkan tali dan meminta murid-murid mengarang bola dengan tali-tali itu.

BBM: Tali, bola.

2. Pelajar dipilih secara rawak untuk mengarang bilangan bola sesuka hati.

3. Guru meminta murid-murid membaca nombor perpuluhan itu lalu masuk ke topik operasi darab perpuluhan.

Langkah 1 10 minit (Menyampaika n objektif)

Mendarab nombor perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan dengan 10

1. Guru mengemukakan masalah harian yang melibatkan konsep pendaraban perpuluhan.

KBKK Memproses secara mental

Soalan: i. Apakah berat seikat sayur yang ditunjukkan dalam penimbang? ii. Berat 10 ikat sayur yang sama adalah ______.

Menterjemah Menyelesaik an masalah

Kecerdasan pelbagai Logikal Intrapersonal Interpersonal

2. Guru memanggil beberapa orang pelajar untuk menunjukkan langkah penyelesaian di papan hitam.

BBM: Penimbang, kad

3. Murid-murid tampil ke hadapan kelas untuk menunjukkan cara penyelesaian.

nombor.

4. Murid-murid cuba jaya. 5. Guru membimbing pelajar untuk mendapatkan jawapan. 6. Guru menunjukkan teknik darab mudah. i) darab dengan nombor 10-gerak 1 kali ke kanan. darab dengan ii) nombor 100-gerak 2 kali ke kanan.. iii) darab dengan nombor 1000-gerak 3 kali ke kanan.

Teori: Teori Pembelajaran Kognitif Ausubel

Kaedah/ Teknik: Ekspositori

Langkah 2 12 minit (Memberi bimbingan)

Mendarab perpuluhan dengan

1. Guru mengagihkan kadnombor 5,.,9,1,dan 4.

KBKK Memproses secara mental

nombor bulat 2. Murid-murid tampil ke 10,100 dan 1000 depan untuk memegang kad-kad nombor masing-masing. Kecerdasan pelbagai: Logikal 3. Guru menunjukkan bagaimana mendarab perpuluhan dengan nombor bulat 10,100 dan 1000 dan menerangkankan langkahlangkah penyelesaian dengan bimbingan slaid. Teori: 4. Murid-murid mendengar penerangan dengan teliti daripada guru berkaitan dengan langkahlangkah melaksanakan pendaraban nombor perpuluhan dengan nombor bulat10,100 dan Kaedah/ Teknik: Demonstrasi Teori Pembelajaran BehaviorismePelaziman Klasik BBM: Kad nombor, Slaid Power Point Interpersonal

1000.

5. Guru mengingatkan murid-murid bahawa mereka cuma perlu bergerak ke kanan sebanyak 1 kali kerana bilangan 0 cuma ada 1 sahaja.

6. Manakala mereka perlu bergerak 2langkah ke kanan untuk pendarab 100 dan seterusnya 3 kali untuk pendarab 1000.

7. Murid-murid membuat demo tentang cara pemindahan titik perpuluhan berkaitan dengan 10,100 dan 1000.

Langkah 3 10 minit Pengukuhan

Melengkap kan Jawapanjawapan berkaitan dengan pendaraban nombor 10,100 dan 1000.

1.

Murid-murid dibahagikan lima kumpulan dan guru mengedarkan lembaran kerja kumpulan.

Penerapan Nilai : Tolong menolong Berhati-hati

Contoh X10 0.502 0.005 5.106 12.13 Teori: Teori 2 Pelajar menyelesaikan masalah yang dikemukakan secara kumpulan. Konstruktivisme, Behavior- Pelaziman Operan X100 X1000 BBM: Lembaran kerja berjadual

Guru merangsang pelajar supaya dapat melengkapkan jadual matematik berkaitan dengan pendaraban perpuluhan.

Kaedah/ Teknik: Teknik Koperatif, Perbincangan

Guru memberi ganjaran kepada kumpulan yang menjawab dengan cepat dan tepat.

Langkah 4 20 minit Penilaian kuiz

Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor bulat 10,100 dan 1000.

1. Guru mengadakan permainan kuiz.

KBKK Memprosese secara mental

Murid-murid cuba menjawab soalan-soalan kuiz tahap 1,2,3,4 dan bonus. Kecerdasan perbagai: Logikal Matematik.

Guru memberi rangsangan dan galakan kepada murid-murid.

BBM: Kuiz

Murid-murid belajar sambil bermain dengan seronoknya.

Teori: Teori Pembelajaran Kognitif- Bruner

Kaedah/ Teknik: Teknik Berpusatkan Media

Penutup 5 minit

Kepentingan titik perpuluhan

1.

Guru menayangkan video berkenaan dengan video Perpuluhan.

Penerapan Nilai : Berhati-hati

BBM: 2 Guru membuat kesimpulan dan murid menyedari kepentingan titik perpuluhan. 3 Guru memberi latihan untuk menjamin penguasaan. Kaedah/ Teknik: Teknik Latihan tubi Vedio

Anda mungkin juga menyukai