Anda di halaman 1dari 6

Nama:

Tarikh :

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA TUTUS, SIBU UJIAN AKHIR PENGGAL II 2013

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2


1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 2 3

Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, B dan C. Sila jawab semua soalan. Bagi Bahagian A, bulatkan hanya satu jawapan pada pilihan jawapan yang sedia ada. Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian bulatkan jawapan yang baru.

Bagi Bahagian B dan C, jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka surat ini.

BAHAGIAN A [

/ 15 markah]

Bulatkan jawapan yang betul.

1. ______________________ kerana dapat membantu ayah. A Saya berasa kecewa B Saya berasa seronok 2. _____________________ kerana saya ikhlas membantu. A Ibu bapa berbangga B Ibu bapa bermalu 3. _____________________ apabila kami saling membantu. A Hubungan menjadi erat B Hubungan menjadi renggang 4. Tahir berasa ______________ kerana dapat meringankan beban ibu. A seronok B geram 5. Imran berasa ______________ dapat melaksanakan tugas dengan sempurna. A kecewa B bangga 6. Apabila kawan mengajak kamu keluar bermain, kamu akan ____________________. A keluar dari rumah serta merta B meminta kebenaran daripada ibu bapa dahulu 7. Adik perempuan saya menangis kelaparan. Saya ______________________. A membancuh susu untuk adik supaya adik tidak lapar. B membiarkan adik menangis sebelum kerja sekolah saya selesai. 8. Abang kehilangan wang untuk membeli tiket bas. Saya ___________________. A meminta abang pinjam wang daripada kawan-kawannya. B memberinya wang saku saya untuk membeli tiket. 9. Ibu telah memasak makanan kegemaran saya dan adik. Saya_________________. A mengambil semua masakan ibu sebelum makan malam. B berkongsi masakan ibu dengan adik. 10. Kamu dipesan untuk mencuci pinggan, kamu akan _______________. A menangis kerana tidak puas hati B melaksanakan tugas dengan sempurna

11. Ayah tidur di sofa kerana terlalu letih. Saya ____________________. A mengurangkan bunyi televisyen supaya tidak mengganggu. B menonton rancangan televisyen dengan bunyi yang kuat. 12. Abang perlu menggunakan komputer untuk membuat ________________. A meminta abang tunggu sehingga saya selesai bermain. B bermain selepas kerja sekolah abang selesai. 13. Nasihat yang diberi ibu bapa adalah untuk ______________ saya. A kesusahan B kebaikan 14. Ahmad mengucapkan ________________ kerana telah dibantu oleh kawannya. A terima kasih B tahniah 15. Selepas kamu menyiapkan kerja sekolah, kamu akan __________________. A mengemas meja supaya tidak berselerak B memesan adik untuk mengemaskan meja kerja sekolah. Saya

BAHAGIAN B [
keluarga.

/ 15 markah]

A. Tandakan pada gambar yang menunjukkan tingkah laku kasih sayang terhadap ahli

B. Tandakan pada pernyataan yang betul dan pada pernyataan yang salah.

Kita hendaklah berani mempertahankan maruah keluarga.

2 3

Kita hendaklah mendiamkan diri apabila maruah keluarga tercemar. Kehidupan keluarga menjadi harmoni apabila setiap ahli keluarga menjaga maruah keluarga. Amalkan hidup yang sihat untuk menaikkan maruah diri dan keluarga.

5 6

Keluarga yang bermaruah dihormati dan disegani oleh masyarakat. Mempertahankan maruah keluarga adalah tanggungjawab semua ahli keluarga. Jika bercakap benar, kita akan dipercayai dan dihormati oleh ahli keluarga.

BAHAGIAN C [

/ 20 markah]

Tulis jawapan yang sesuai dalam ruangan yang disediakan.

mengemas mengucapkan mengelap menyambut jasa bersyukur nasihat

membuang

menyusun

mencuci

1 2 3 4 5 6 7

Saya menolong ayah ______________________ kereta. Kakak sentiasa membantu ibu ______________________ pinggan pada rak. Abang ______________________ sampah di halaman rumah. Adik ______________________ habuk pada tingkap. Saya rajin ______________________ bilik tidur. Kami menghargai ______________________ ibu bapa kerana membesarkan kami. Aniza ______________________ kerana ahli keluarganya sentiasa menghargai dan menghormati antara satu sama lain.

8 9

Salim mendengar ______________________ nenek supaya nenek tidak risau. Ali sekeluarga ______________________ Hari Ibu dan Hari Bapa dengan gembira.

10 Fatimah ______________________ terima kasih kepada abang dan kakak yang selalu membantunya.

Anda mungkin juga menyukai