Anda di halaman 1dari 2

PJ 1.

Sejarah dan perkembangan pj Zaman purba:aktiviti fizikal Zaman renaissance: berburu, bercucuk tanam, berpindah randah Zaman moden:berenang, ketenteraan, memanah Pj di Malaysia:-sebelum merdeka :-selepas merdeka :-sebelum British :-selepas jajahan British

2. Tugasan PJ -berfikir secara kreatif dan menjana idea dan kritis (aras tinggi) 3. Kaedah bermain-Konsep Kemahiran-aplikasi

4. Senarai semak peralatan Optimumkan penggunaan alatan Kemudahan kawasan sukan (templet)

5. Quarter Master (membantu menguruskan peralatan) 6. Pembelajaran kognitif Merangsang murid berfikir Meningkatkan kebolehan berfikir

7. RPH : Langkah/masa: Set permulaan, langkah, penerangan 8. Peralatan PJ, peruntukan masa 9. Objektif : Komponen utama: Psikomotor, kognitif dan afektif

10. Berpusatkan guru Arahan/ murid tidak berpeluang untuk membuat keputusan

11. Kaedah tunjuk cara: strategi belajar cara belajar/ansur maju 12. Tujuan pengajaran mikro:

Penambaikan kelemahan dan kekurangan RPH Pengalaman Melatih guru untuk mengajar Melaksanakan p&p mengikut teori dan kaedah yang telah dipelajari

13. Kurikulum: Satu susunan rancangan pembelajaran Pedagogi: kaedah pengajaran berpusatkan guru Andragogi: berpusatkan murid

14. 7-10 minit (Langkah perkembangan daya tahan otot) 15. SEGAK -Turun naik bangku (3 minit) - Tekan tubi (I minit) kekuatan otot -Bangkit tubi separa (1 minit) daya tahan otot - Jangkauan melunjur fleksibiliti 16. Kelebihan KBKK Menjana idea baru 17. Penggabungjalinan-kemahiran koordinasi/kepantasan 18. kesepaduan- m/p lain 19. Pendekatan moden-berpusatkan guru dan murid 20. Panduan SEGAK-Objektif SEGAK 21. FPK-Hafal dan huraikan kaitan dengan PJ ESEI 22. Faktor2 pertimbangan oleh guru PJ merancang program PJ tahunan 23. RPH Hoki