Anda di halaman 1dari 7

Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.

untuk mencapai taraf penguasaan

kemahiran disampimg menjamin


kekekalannya.

Boleh digunakan untuk mencapai


sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting

Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15 minit. Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah

bersesuaian dengan peruntukan masa dan


tahap kebolehan pelajar.

Galakkan pelajar merekod kemajuan yang diperolehi melalui setiap aktiviti latih tubi.

Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu

menguasai sesuatu konsep atau kemahiran dan


ianya dapat dipermudahkan melalui latih tubi yang diberikan oleh guru.

Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau menguji kecekapan supaya

menarik minat murid dan tidak membosankan.

Membosankan dan kurang menarik Terlalu lama dan mengandungi terlalu banyak fakta.

Sesuatu yang mendatangkan kesan negatif


kepada pelajar (tertekan, tidak selesa atau kurang berminat mengikuti latihan tersebut.