Anda di halaman 1dari 17

Tutorial Minggu 10

Ain & Alia

GURU SEBAGAI EJEN PERUBAHAN DALAM PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS)

PENGENALAN
dilaksanakan pada tahun tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di semua sekolah rendah (Kohort Pertama) Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk meneraju usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan murid sekolah.

Bahagian Pendidikan Guru (BPG) telah dipertanggungjawabkan memberi latihan kepada guru dalam teknik berikut:-

- Mengesan murid yang mempunyai masalah literasi dan numerasi. - Memulihkan dan membimbing untuk membantu murid mencapai literasi dan numerasi. - Mengukur perkembangan literasi dan numerasi

Apakah Literasi ? Literasi ialah keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat yang mudah dan kompleks serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Apakah Numerasi ? Numerasi ditakrifkan sebagai keupayaan untuk melakukan operasi matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan seharian mengikut bahasa pengantar di sekolah.

PERANAN GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

AGEN PERUBAHAN
-

Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahab kepada individu mengikut norma dan nilai masyarakat Guru bertanggungjawab untuk memberi pendidikan dan menghasilkan perubahan tingkah laku ke atas seseorng

PERANAN GURU LINUS


Mengumpul data bagi mengenal pasti murid LINUS tegar, LINUS dan arus perdana. Mentadbir kelas dengan baik dan sesuai dengan tahap keperluan murid. Sentiasa mendalami kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Menjadi ahli jawatankuasa LINUS sekolah.

Peranan Guru Pemulihan


Melaksanakan

saringan bagi Lisan dan Bertulis dalam tempoh yang ditetapkan bersama-sama guru LINUS. Membantu guru LINUS dalam menyediakan media pengajaran. Merancang jadual waktu dan aktiviti untuk murid LINUS tegar dan murid pemulihan. Mengajar murid LINUS tegar. Menjadi ahli jawatankuasa program

Peranan Pentadbir Sekolah


Mengenal pasti dan menentukan guru LINUS. Membentuk dan melantik jawatankuasa kerja LINUS di sekolah dan dipaparkan di papan kenyataan. Menyediakan fail-fail pengurusan LINUS. Membuat perancangan tahunan. Memastikan saringan LINUS dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. Memastikan dan mengesahkan data penguasaan murid/keputusan setiap saringan dimasukkan ke dalam portal NKRA mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Memantau pelaksanaan program LINUS dan menjalankan tindakan susulan untuk penambahbaikan. Memberi motivasi kepada guru LINUS dan guru pemulihan. Memastikan guru LINUS dan guru pemulihan menggunakan modul LINUS yang dibekalkan oleh KPM. Bekerjasama dengan ibubapa/PIBG dalam memberi kesedaran, maklumat dan kepentingan program LINUS. Mencerap pelaksanaan PdP guru LINUS dan guru pemulihan.

SIAPAKAH PEMIMPIN YANG ANDA SANJUNGI?

Nabi Muhammad S.A.W


manusia yang terbaik dari segenap

sudut.
(Michael H. Hart dalam bukunya 100 Most Influential Person In The World)

CIRI-CIRI ISTIMEWA YANG PEMIMPIN MILIKI

Ciri Pemimpin Menurut Imam AlGhazali (1058-1111)


Berpengetahuan dan mampu berfungsi

Memiliki keberanian
Bersifat sayangkan rakyat Jauh pandangan Tegas Mempunyai keazaman tinggi dan benar Berpengetahuan mengenai keadaan negara dan

sejarah Dapat memastikan pegawai, ketua dan wakilnya (yang dilantik) menjalankan tugas mereka dengan baik dan berkesan.

Ciri Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun (1332-1406)


Suka memaafkan kesalahan

Suka melindungi pihak yang lemah


Jujur dalam kata-kata dan gerak laku Tidak bersifat sombong Suka mendengar teguran Menghargai dan hormati kawan Menempatkan orang layak pada tempat, perlu

dan sesuai serta menjauhi kehidupan mewah

Adakah kebolehan memimpin merupakan bakat semulajadi atau setiap orang boleh dilatih untuk menjadi pemimpin?
Tidak, setiap orang boleh dilatih menjadi pemimpin

Kejujuran dan integriti

Keyakinan diri

Kecerdasan / kepintaran yang tinggi

Berani mengambil risiko

Ciriciri

Kematangan sosial

Hubungan kemanusiaan
Motivasi dalaman & dorongan

Stabil emosi