Anda di halaman 1dari 2

Sifat-Sifat manusia dalam AlQuran

Pertama,manusia itu LEMAH Allah hendak memberikan keringanan kepdamudan manusia dijadikan bersifat lemah (Q.S.Annisa;28) Kedua,manusia itu GAMPANG TERPERDAYA Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah(Q.S Al-Infitar;6) Ketiga,manusia itu LALAI Bermegah-megahan telah melalaikan kamu(Q.S.At-takasur;1) Keempat,manusia itu PENAKUT/GAMPANG KHAWATIR Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,kelaparan kekurangan harta,jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.(Q.S.Al-Baqarah;155) Kelima,manusia itu BERSEDIH HATI sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yahudi, orang-orang nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka,dan tidak (pula) mereka bersedih hati(Q.S.Al-baqarah;62) Keenam, manusia itu TERGESA-GESA Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.(Q.S.Al-isra11) Ketujuh, manusia itu SUKA MEBANTAH Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata (Q.S.annahl 4) Kedelapan, manusia itu SUKA BERLEBIH-LEBIHAN Dan apabila manusia ditimpa bahaya di berdoa kepda kami dalam Keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalanya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.(Q.S.Yunus:12) Ketauhilah sesungguhnya manusia benar benar melampaui batas(Q.Sal-Alaq)