Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN (PKP 3111)

NAMA NO. K/P NO. ANGKA GILIRAN UNIT AMBILAN SEMESTER PENSYARAH PEMBIMBING TARIKH SERAHAN

: JAMUNA A/P SELLAPAN : 900612-05-5496 : 2010151340066 : PEMULIHAN (B.TAMIL) : JANUARI 2010 : PISMP SEMESTER 4 : PN. RASHINAWATI ABD RASHID : 30 MAC 2012

ISI KANDUNGAN
2.0 Menghuraikan dan menjelaskan sumber-sumber akademik (Jurnal/Artikel/Kajian) tentang isu-isu yang berkaitan dalam Pendidikan khas pemulihan baik di dalam atau di luar negara. 1-6

3.0

Penulisan ilmiah berdasarkan kaedah pemerhatian dan temubual sejauhmana peranan dan penglibatan pihak JPN, pentadbiran sekolah, guru pemulihan/Linus, guru biasa dan ibu bapa/waris dalam program pendidikan pemulihan. 3.0.1 Pengenalan 3.0.2 Strategi Dan Penempatan Pelajar 3.0.3 Pelaksanaan Pengajaran 3.0.4 Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas

6 6-9 9-10 10-12 12

4.0

Cadangan

5.0

Kesimpulan

13

6.0

Refleksi

14-15

7.0

Rujukan

16

8.0

Lampiran

17

PENGHARGAAN
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam menyempurnakan kerja kursus bagi matapelajaran Isu Dan Trenda Dalam Pendidikan Pemulihan. Pertamanya, saya ingin merakamkan rasa terima kasih saya kepada Tuhan yang maha Esa kerana sentiasa merestui segala tindak tanduk yang saya lakukan dalam usaha untuk menjayakan tugasan taksiran ini. Seterusnya, saya ingin mengalungkan jutaan terima kasih atas tunjuk ajar Pn. Rashinawati Abd Rashid sepanjang penyediaan kerja kursus ini. Tanpa bantuan beliau tidak mungkin saya dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan sempurna. Segala persoalan dan keraguan yang saya kemukakan, beliau akan membantu menyelesaikannya dengan kadar segera tanpa menunjukkan sebarang rasa keberatan. Setinggi-tinggi penghargaan disandarkan kepada pihak perpustakaan Institut Perguruan Raja Melewar yang membantu memberi info tentang buku-buku yang berkaitan dengan tugasan ini. Kakitangan perpustakaan juga banyak membantu untuk mencari buku-buku yang tidak dapat saya cari tanpa sebarang rungutan dan telah memberi tempoh masa untuk meminjam buku-buku rujukan berkaitan dengan kerja kursus ini dalam masa cuti sekolah. Akhir sekali, saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seunit saya yang rela meluangkan masa bersama saya untuk membincangkan tentang kerja kursus ini. Mereka juga sentiasa membantu saya menyelesaikan segala

keraguan yang bangkit dalam proses menyempurnakan tugasan ini. Sekian, terima kasih.

Borang Kolaborasi

Tarikh
26/2/2012

Perkara - Pemberian tajuk


tugasan

Catatan

- Penerangan
28/2/2012 mengenai tugasan telah diberikan

- Penyemakan draf
6/3/2012 pertama

13/3/2012

Penyemakan draf kedua

23/3/2012

Penyemakan draf ketiga

- Penyemakan draf
27/3/2012 terakhir

- Penghantaran kerja
30/3/2012 kursus

BORANG MAKLUM BALAS TUGASAN Nama Pelajar: Tajuk Tugasan: Angka Giliran Pelajar:

Nama Pensyarah: Subjek/Kursus: Kod Subjek/Kursus: Tarikh Mula: Tarikh Hantar: Saya telah baca dan memahami ulasan berkaitan dengan hasil tugasan oleh pensyarah pembimbing.

Tanda tangan pelajar: ULASAN PENSYARAH PEMBIMBING (a) Kekuatan:

(b)

Aspek yang boleh diperbaiki:

Disemak oleh:........................................ ( )