PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL

KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
TAHUN 2014
PENGGAL

1

2

MULA
PERSEKOLAHAN

AKHIR
PERSEKOLAHAN

JUMLAH
HARI

01.01.2014
31.01.2014
01.02.2014
28.02.2014
01.03.2014
20.03.2014
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
21.03.2014
29.03.2014

22
20
15
57

30.03.2014
31.03.2014
01.04.2014
30.04.2014
01.05.2014
26.05.2014
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27.05.2014
14.06.2014

2
22
18
42

15.06.2014
30.06.2014
01.07.2014
31.07.2014
01.08.2014
31.08.2014
01.09.2014
11.09.2014
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
12.09.2014
20.09.2014

12
23
21
9
65

21.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
31.10.2014
01.11.2014
20.11.2014
JUMLAH HARI
CUTI AKHIR TAHUN
21.11.2014
03.01.2015

8
22
15
45

9

19

9

44
290

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am
Jumlah Hari Cuti Penggal

209
81

JUMLAH
MINGGU

12

1

8

2

13

1

9

6
52

Pahang.2014 21.2014 31. Melaka.2014 30.06.2014 15.2014 28. Negeri Sembilan.2014 01.2014 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 13.03.2014 04.2014 JUMLAH HARI CUTI AKHIR TAHUN 22.2014 30.2014 12. Johor.07.11.08.04.2014 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 22.2014 21.09.05.2014 30.09.09.09. Labuan & Putrajaya TAHUN 2014 PENGGAL 1 2 MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH HARI 02.2014 01.PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis.05.2014 01.06.03. Sarawak.2014 01.2014 01.2014 01.2014 01.2014 JUMLAH HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28.04.11.2014 22 20 15 57 31.01.2014 1 22 19 42 16.2015 7 23 15 45 9 19 9 44 290 Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal 209 81 JUMLAH MINGGU 12 1 8 2 13 1 9 6 52 . Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.2014 21.2014 31.2014 01.11.09.07.10.03. Pulau Pinang.2014 27.2014 31.05.02.2014 01.03.06. Selangor.09.01.01.08.03.02. Sabah.2014 30.2014 11 23 21 10 65 22.2014 31. Perak.10.