Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian KBSR

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Kemahiran Tarikh Waktu Kelas Bilangan Murid Umur Pengalaman Sedia Ada kardiovaskular. Hasil Pembelajaran Psikomotor

: Pendidikan Jasmani : Kecergasan : Kecergasan Fizikal : Daya Tahan Kardiovaskular : 8 Ogos 2013 : 10.15-10.45 pagi (30 minit) : 4 Melur : 27 murid ( 20 perempuan, 7 lelaki) : 10 tahun : Murid-murid telah didedahkan dengan daya tahan

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat; : Murid-murid dapat berjalan pantas dan bersenaman ritma selama 5 minit. : Menyatakan tiga otot besar yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. : Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Kognitif

Afektif

Penerapan Nilai Penggabungjalinan Kesepaduan KBKK BBM

: Mengikut Arahan : Tunjang Kemahiran- Olahraga : Sains, Muzik, Matematik : : Skitel Tali Wisel Pembesar Suara

Bahagian/ Masa

Aktiviti

Butiran Mengajar/ Fokus Pengajaran

Organisasi

Alatan/Strat egi/ Catatan

Permulaan (3 minit)

warming-up stretching

-Murid-murid diminta beridiri sekeliling gelung yang telah diletakkan oleh guru. -Murid-murid diminta membuat stretching mengikut pergerakan guru. -Guru akan meniupkan wisel sambil memberitahu bilangan murid dalam setiap gelung. -Murid-murid perlu peka dengan bunyi wisel dan perlu berlari dan berdiri di dalam gelung.

(guru)

(murid)

(skitel)

Perkemban gan (10 minit)

Aktiviti berpasangan (berjalan pantas selama 5 minit) Aktiviti Berkumpulan ( senaman ritma selama 5 minit)

-Murid-murid dikehendaki berdiri secara berpasangan -Setelah guru meniup wisel, secara berpasangan muridmurid dikehendaki berjalan pantas

selama 5 minit pada jarak 100 meter antara kon-kon yang disediakan. -Seterusnya, muridmurid dalam kumpulan perlu bersenaman ritma selama 5 minit mengikut muzik yang disediakan dan pelajar lain perlu mengikutinya. -Murid-murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. -Guru menyediakan 2 kon antara 50 meter jarak. -Setelah guru meniupkan wisel, pelajar dari setiap kumpulan perlu berjalan pantas secara ulang alik ke kon yang disediakan dan rakan seterusnya akan mengikuti giliranya. -Kumpulan yang menang akan dikira pemenang dan akan mendapat hadiah. -Murid-murid akan pergerakan guru dan murid akan mengikutinya. -Guru mengadakan sesi refleksi tentang aktiviti pada hari tersebut.

Kemuncak (Permainan Kecil) (12 minit)

Permainan Kecil (Berjalan pantas secara ulang alik pada jarak 50 meter)

Penutup (5 minit)

Cooling-Down Chicken Dance