Anda di halaman 1dari 9

Penghayatan nilai-nilai murni dapat membentuk pelajar yang berketerampilan Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan

nilai-nilai murni dalam diri pelajar.

Pendahuluan

Nilai murni ialah nilai-nilai yang baik yang diredai Allah Contoh nilai murni ialah menolong orang, bersabar, amanah, patuh, kasih sayang dan sebagainya Siapa yang patut menerapkan nilai-nilai ini Jangan menuding jari kepada orang lain seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masingmasing Pelbagai langkah perlu diatur.

Isi-isi penting 1. Ibu bapa harus memberikan didikan agama yang sempurna

Didikan agama bermula dari kecil Anak-anak tahu yang mana boleh dan yang mana tidak Melentur buluh biarlah dari rebung. Anak-anak membiasakan diri melakukan perkaraperkara yang baik sehinggalah dewasa. Ibu bapa boleh membentuk akhlak anak-anak dengan akhlak yang baik

2.

Ibu bapa harus menjadi contoh yang baik

Ke mana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasi / Bapak borek, anak rintik Ibu bapa adalah satu contoh ikutan untuk anak-anak. Ibu bapa yang mempunyai akhlak yang baik akan melahirkan anak-anak yang berketerampilan yang baik Ibu bapa hendaklah sentiasa bersopan Budi bahasa amalan mulia Ibu bapa hendaklah menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak.

3.

Penerapan nilai murni di sekolah

Sekolah adalah institusi penting dalam penerapan nilai-nilai murni Iklim sekolah yang baik akan melahirkan pelajarpelajar yang baik Bagi mendapat iklim yang baik, sekolah harus mewujudkan peraturan dan undang-undang yang ketat Pelajar akan terbiasa menjadi pelajar yang baik dan mempunyai nilai murni seterusnya berketerampilan

4.

Penerapan melalui pengajaran dan pembelajaran

Guru-guru juga harus mempunyai nilai yang baik Jangan jadi seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul Penerapan melalui pengajaran dan pembelajaran dalam semua mata pelajaran Menekankan mata pelajaran Pendidikan Islam, moral dan sivik Kerjasama antara kumpulan / study group

5.

Penerapan melalui kegiatan kokurikulum

Kokurikulum ialah kegiatan luar kelas yang memerlukan pergaulan yang luas Pelajar harus didedahkan dengan kegiatan lasak, bebas dan memerlukan kesabaran yang kuat Nilai murni perlu diterapkan dalam kegiatan kokurikulum Pelajar yang berketerampilan dalam kokurikulum perlu mempunyai nilai murni yang tinggi

6. Peranan kerajaan

Menjalankan kempen nilai-nilai murni seperti budi bahasa amalan kita Ceramah dan seminar haruslah sentiasa dibuat bagi memberi kesedaran tentang betapa pentingnya bersahsiah tinggi Mengenakan peraturan dan undang-undang yang ketat supaya semua orang terikat dengan peraturan dan undang-undang

Penutup

Kesimpulan tentang kelebihan mempunyai nilai-nilai murni Akan sentiasa dihormati Hidup akan lebih teratur dan selesa Dipandang tinggi oleh kawan dan lawan Senang didekati dan mudah diajak berbicara Orang tidak akan sakit hati