Anda di halaman 1dari 1

TEORI ETIKA

TELEOLOGIKAL Nilai betul dan salah bergantung kepada kesan sesuatu Dianggap bermoral jika jumlah kebaikan melebihi kejahatan DEONTOLOGI Akibat dan kesan tidak diberi perhatian Sesuatu perkara dianggap wajar/tidak wajar berdasarkan inlai instirnsiknya

UTILITARIANISME

EGOISME

EKSISTENSIALISME

KEWAJIPAN

Pengasas:Jeremy Bentham (17481832). Dikembangkan oleh anaknya John Stuart Mill

Pengasas: Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)

Pengasas: Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Pengasas: Immanuel Kant (1724-1804)

Sukar untuk diramal Keseronokan ialah kebaikan Kesakitan membawa kepada kejahatan

Mementingkan diri sendiri Ingin berkuasa

Kebebasan Tiada peraturan Nilai moral tidak kekal

Dipengaruhi peraturan Berbuat baik atas dasar semula jadi dan kecenderungan

RIZALISMA BIN ABDUL HASHIM MATEMATIK KUMPULAN 5 PPG AMBILAN JUN 2011