Anda di halaman 1dari 2

MAKLUMAT PEMEGANG KAD NAMA PEMEGANG KAD : NO KAD PENGENALAN : . ALAMAT RUMAH : ... .. ..

. NAMA MURID/ANAK : TAHUN : NO TELEFON : .... NOTA :


1. Pembawa kad ini terdiri daripada Pegawai , Pengurus atau wakil Staf organisasi Badan Kerajaan / Badan Bukan Kerajaan yang telah dipilih oleh Urus Setia Program Minggu Rayathon dengan melalui keizinan pihak PIBG SK Bekoh, Ledang dan kebenaran pihak sekolah yang dilantik. Setiap kad mempunyai nombor siri dan setiap nombor siri direkodkan oleh pihak Urus Setia Program Minggu Rayathon (SU PIBG) untuk tujuan keselamatan kerana program ini dibawah pemantuan IPK Johor. Pihak organisasi Badan Kerajaan / Badan Bukan Kerajaan yang dilantik WAJIB mengembalikan Kad Kutipan Rayathon ini kepada pihak Urus Setia Program Minggu Rayathon sama ada mempunyai hasil kutipan derma ataupun tidak kerana program ini dibawah pengawasan Ibu Pejabat Kontijen Polis Johor. Pihak Urus Setia Program Minggu Rayathon tidak akan bertanggungjawab di atas penyelewengan hasil kutipan derma dan Kad Rayathon yang disertakan selagi ianya masih didalam simpanan pihak organisasi Badan Kerajaan / Badan Bukan Kerajaan yang dilantik. Jika kad ini hilang hendaklah dilaporkan kepada pihak PIBG SK Bekoh, Ledang dan serahkan salinan laporan bertulis kepada pihak PIBG SK Bekoh, Ledang (jika didapati sampul surat beralamat Urus Setia hilang, boleh diimbas atau scan dan dihantar pada email tersebut rosdi1980@gmail.com). Kegagalan menyerahkan salinan laporan kepada pihak Urus Setia Program akan secara automatik menyebabkan Pihak Urus Setia Program terlepas dari sebarang kebertanggungjawaban darinya. Sumbangan boleh diberikan secara tunai atau cek atau wang pos atas nama PIBG SK BEKOH, LEDANG atau dibankkan terus didalam akaun ini : Agro Bank Muar SPI (S3 Tangkak) No. Akaun : 1000903000000802 Pihak Urus Setia amat berbesar hati untuk mensasarkan kutipan melalui kad ini dengan mencapai minima kutipan RM300.00. Kad Rayathon bersama slip asal transaksi bank in wang kutipan hendaklah diserahkan pada atau sebelum 16 September 2013. Sesiapa yang menjumpai kad ini, sila pulangkan kepada : Urus setia Program Minggu Rayathon PIBG SK Bekoh, Ledang, d/a SEKOLAH KEBANGSAAN BEKOH JKR 1698 KG. BEKOH TANGKAK, JOHOR. ( Pejabat SKB : 06-5237495 / En. Rosdi (SU) : 019-7567902 / Pn Ruhaida (Bendahari) : 017-6743248 )

No Siri : No Siri :

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN BEKOH JKR 1698 KG. BEKOH TANGKAK, JOHOR.
Tel / Faks : 06-5237495 Email : skbekohledang@yahoo.com fb : sekolah kebangsaan bekoh

2.

3.

4.

5.

Tarikh : 01 Ogos hingga 31 Ogos 2013 Tema : Raya sambil menderma Objektif :
i. Mengisi tabung PIBG sebanyak RM10 000 untuk program Kecemerlangan UPSR, prasarana Sekolah, keceriaan Perpustakaan, membeli PA sistem, bahan bacaan untuk pondok bacaan dan juga pembinaan pondok bacaan terbuka yang baru ditapak ponduk bacaan yang lama. Mengerakkan silaturahim diantara warga Sekolah Kebangsaan Bekoh dengan sekolah - sekolah sekitar Johor dan juga komuniti. Menyemai nilai nilai murni dikalangan pelajar dan warga komuniti seperti bertanggungjawab, pemurah dan amanah. Mensyukuri nikmat yang dikurnaikan ALLAH S.W.T kepada hambanya.

6.

7.

8.

ii. iii. iv.

PENGHARGAAN : PIBG SKB mengucapkan setinggi - tinggi terima kasih atas sumbangan dan penglibatan semua pihak dalam usaha menjayakan PROGRAM MINGGU RAYATHON ini. Hanya ALLAH yang dapat membalasnya.
Disokong oleh; Diluluskan oleh;

(En. Kamarudin Bin Ibrahim) Guru Besar SK Bekoh, Ledang.

(MEJAR (B) Ibrahim Bin Mohamed) YDP PIBG SK Bekoh, Ledang

NO PERMIT POLIS A003943 & NO LESEN 23/2013

BUTIRAN SUMBANGAN
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. TARIKH NAMA JUMLAH (RM) TANDA TANGAN

Bil 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

TARIKH

NAMA

JUMLAH (RM)

TANDA TANGAN

REKOD SERAHAN
Bil 1. 2. 3. 4. TARIKH NAMA GURU JUMLAH (RM) TANDA TANGAN