Anda di halaman 1dari 10

BM ( K2 ) Mei 2013 1 Jam

Nama:

Tingkatan : .

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN DESA JAYA GERAK GEMPUR GEMILANG 1 TAHUN 2013 TINGKATAN PERALIHAN

BAHASA MELAYU ( KERTAS 2 ) Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada setiap helaian yang disediakan Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian . Jawab semua soalan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

BAHAGIAN I A : Tuliskan huruf yang betul pada petak kosong di bawah.

(8M)

B : Bulatkan kata kerja yang betul berdasarkan gambar

(5M)

C : Lengkapkan ayat dengan kata majmuk

(5M)

D : Isi tempat kosong dengan kata nama am yang betul

( 10 M )

BAHAGIAN II

A : Baca dan lengkapkan pantun di bawah

(5M) B : Lengkapkan cerita di bawah dengan kata sendi yang betul

( 12 M )

C : Baca petikan, kemudian jawab soalan dibawah

( 10 M )

D : Isikan tempat kosong berdasarkan gambar.

( 10 M )

E : Salin semula petikan. Gunakan huruf besar bagi permulaan ayat dan nama khas

( 15 M )

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh :

........................... Mohd Firdaus bin Latif ( Guru Bahasa Malaysia )

............................. Pn Norhaida bt Husain ( Ketua Panatia BM )

............................ Pn Noriah bt Yunus ( Penyelia Petang)