Anda di halaman 1dari 5

PEMBENTANGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LESSON STUDY Oleh : MUHAMMAD FARID BIN MD NADZIR

SUBJEK KELAS HARI WAKTU TOPIK SUBTOPIK OBJEKTIF

: Matematik : 5 Beta (SEDERHANA) : Rabu : 9.40-10.40 pagi : Pecahan : Pendaraban Pecahan : Mendarab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat sehingga 1 000

HASIL PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat : Mendarab nombor bulat sehingga 2 digit dengan pecahan wajar dengan penyebut sehingga 10

KEMAHIRAN BERFIKIR : Perkaitan ilmu, Mengimbas kembali, Penyoalan, Penyelesaian masalah, Perkongsian ilmu NILAI MURNI RESOS : Keberanian, Kerjasama, Persaingan sihat, Kejujuran, Berusaha : Rajah guli berwarna, Buku teks, Lembaran kerja, Lembaran Roda Pendaraban Pecahan, Nota

LANGKAH

KANDUNGAN

AKTIVITI 1. Guru menunjukkan gambarajah guli berwarna 2. Guru menyoal murid ada berapa jumlah guli berwarna merah, biru dan kuning. Merah:4 Biru: 6 Kuning: 2 3. Guru seterusnya meminta murid menyatakan pecahan bagi setiap guli berwarna. Permudahkan. Merah: 4/12 = 1/3daripada 12 Biru: 6/12 = daripada 12 Kuning : 2/12 = 1/6 daripada 12

CATATAN Rajah guli berwarna

PENGENALAN Pecahan guli berwarna (5 minit)

9.40-9.45

o o o

o o o

o o o

o o o

Teknik: Penyoalan Inkuiri

LANGKAH 1 (20 minit)

Mendarab nombor bulat dengan pecahan

1. Guru menampal nota penting pendaraban pecahan di papan putih 2. Guru menerangkan serba sedikit tentang nota yang ditunjukkan tersebut 3. Guru meminta murid merujuk Buku Teks muka surat 52 dan melihat contoh 1. daripada 8 = 4 4. Guru menerangkan contoh tersebut bersama murid.

Nota Tambahan

9.4510.05

Buku Teks

Contoh 1 Buku Teks ms 52

TUNJUK CONTOH SALAH

5. Guru mengkaitkan contoh yang ada dengan nota yang disediakan pada langkah 1. 6. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada semua murid.

Perkaitan maklumat

Lembaran kerja

KENAPA? BINCANGKAN.. Latihan 1

7. Guru mengajar murid konsep pendaraban pecahan menggunakan rajah. 8. Seterusnya guru memanggil tiga orang murid untuk membantu guru menunjukkan contoh di hadapan.

Konseptual

Teknik : Demonstrasi

daripada 12

= ___

9. Setelah memberikan contoh, guru meminta murid menjawab Latihan 1 dalam Lembaran kertas kerja yang diberikan. 10. Guru memantau hasil kerja murid. 11. Seterusnya guru memberikan soalan untuk murid selesaikan dalam bentuk gambar rajah. Berpandukan soalan yang diberi, murid perlu menyelesaikan soalan menggunakan rajah. 12. Murid diminta melengkapkan Latihan 2 dalam lembaran kerja dan guru menganalisa kefahaman murid sewaktu murid melakukan latihan 2 tersebut.

Lembaran kerja

Menghubungkaitkan pengetahuan

pemulihan Bahagi ruang ikut bahagian dlu, Bagi satu persatu sama rata

Latihan 2

Contoh soalan latihan 2

LANGKAH 2 (15 minit)

Langkah pengiraan pendaraban pecahan

1. Guru menampal nota penting langkah pendaraban pecahan di papan putih. 2. Seterusnya guru menunjukkan murid dengan kaedah pengiraan mudah pendaraban pecahan supaya murid tidak melakukan kesalahan sewaktu melakukan pendaraban pecahan

Nota tambahan

10.0510.20

Prosedural

Contoh : daripada 8 = daripada 9 =

3. Guru memberikan contoh di papan putih dan seterusnya memanggil beberapa orang murid untuk mencuba di hadapan. 4. Seterusnya guru meminta murid menyelesaikan soalan Latihan 3 dalam lembaran kerja yang diberikan. 5. Guru memantau hasil kerja murid sewaktu mereka menyelesaikan tugasan tersebut.

Keberanian

Lembaran kerja Berusaha

LANGKAH 3 (15 minit)

Aktiviti kumpulan Roda pendaraban pecahan

1. Guru meminta murid supaya duduk secara berpasangan. 2. Guru mengedarkan lembaran aktiviti berkumpulan roda pendaraban pecahan 3. Dalam aktiviti berpasangan ini, secara berpasangan murid akan memperoleh roda A dan B yang mempunyai soalan yang berbeza.

Pendekatan: Koperatif

10.2010.35

Kerjasama

4. Murid diminta bekerjasama menyelesaikan permasalahan dalam roda pendaraban pecahan tersebut dan berbincang antara satu sama lain untuk menyiapkan kedua-dua roda pecahan tersebut. 5. Setiap pasangan hanya boleh berbincang sesama mereka dan tidak dibenarkan meniru atau berbincang dengan kumpulan lain. 6. Tiga kumpulan terpantas yang menyiapkan Roda Pendaraban Pecahan dengan semua jawapan yang betul tersebut dikira sebagai pemenang.

Perbincangan

Penyelesaian masalah Kejujuran

Persaingan sihat

PENUTUP (5 minit)

Imbas kembali dan rumusan

1. Guru mngimbas kembali secara ringkas yang telah dipelajari sepanjang sesi pembelajaran hari ini. 2. Guru menyatakan pandangan beliau serta memberikan rumusan kepada pengajaran hari ini.

Imbas kembali

10.3510.40

Merumus