Anda di halaman 1dari 16

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

SYA RAT PERTANDINGAN DAN KELAYAKAN KE MTQ 1432H/2011M 1. SYARAT PENYERTAAN 1.1 Syarat Utama Penyertaan 1.1.1 Qari dan Qariah yang menyertai saringan akhir (audition) Majlis Tilawah Al-Quran (MTQ) Peringkat Negeri Sabah 1432H hendaklah terlebih dahulu menyertai MTQ peringkat Daerah/Kementerian. 1.1.2 Mana-mana Daerah/Kementerian yang tidak mengadakan MTQ di peringkat masing-masing tidak layak untuk menyertai saringan akhir ke MTQ Peringkat Negeri Sabah. 1.1.3 Johan Qari dan Qariah di Peringkat Daerah/Kementerian yang tidak mencapai atau melepasi 70 peratus markah, tidak layak menyertai Saringan Akhir MTQ Peringkat Negeri. 1.1.4 Saringan akhir akan diadakan untuk memilih Qari dan Qariah ke MTQ Peringkat Negeri Sabah. 1.1.5 Johan Qari dan Qariah di Peringkat Saringan Akhir yang tidak mencapai atau melepasi 70 peratus markah, tidak layak ke MTQ Peringkat Negeri Sabah. 1.1.6 Hanya 4 peserta Qari dan 4 peserta Qariah yang terbaik sahaja layak ke MTQ Peringkat Negeri Sabah. 1.1.7 Pemilihan adalah berdasarkan markah tertinggi diperolehi oleh Qari dan Qariah melalui saringan akhir. yang

1.1.8 Sekiranya tidak ada Qari dan Qariah yang mencapai atau melepasi 70 peratus markah, maka pihak panel hakim akan menggunakan budi bicaranya untuk memilih peserta yang memperoleh markah paling hampir dengan 70 peratus markah untuk melayakkan ke MTQ Negeri Sabah. 1.1.9 Johan Qari dan Qariah akan mewakili Negeri Sabah ke Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Kebangsaan, naib johan Qariah diminta hadir bersama-sama ke MTQ tersebut sebagai pengganti kepada johan Qariah sekiranya berlaku uzur syarie.

1.2. Syarat Peserta 1

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

1.2.1. Beragama Islam; 1.2.2. Warganegara Malaysia; 1.2.3. Berusia tidak kurang 18 tahun pada hari pertama majlis dijalankan; 1.2.4. Peserta hendaklah bermastautin di Sabah sekurang-kurangnya satu tahun sebelum tarikh majlis diadakan. Kelayakan peserta bermastautin hendaklah mengikut alamat terakhir yang tercatat dalam kad pengenalan atau kad tukar alamat, kecuali anggota pakaian seragam hendaklah mendapat surat pengesahan daripada pegawai pemerintahnya; 1.2.5. Qari dan Qariah yang bertanding di Peringkat Daerah hendaklah telah tinggal dan bermastautin di Daerah tersebut tidak kurang 6 bulan; 1.2.6. Peserta yang gagal memenuhi syarat-syarat di atas maka penyertaannya adalah terbatal. 1.3. Peraturan peserta 1.3.1. Peserta Qariah hendaklah tidak berada dalam keadaan uzur syarie. Sekiranya Qariah itu uzur syarie, maka bolehlah digantikan dengan Qariah yang menjadi naib johan atau berikutnya. 1.3.2. Setiap peserta hendaklah hadir dalam majlis pengundian bagi menentukan giliran membaca dan tidak boleh mewakilkannya kepada sesiapa pun kecuali dalam keadaan amat mustahak dan mendapat kebenaran daripada uru setia. 1.3.3. Setiap peserta hendaklah mengundi giliran, ayat dan dua jenis tarannum untuk dibaca pada waktu yang ditetapkan sekurangkurangnya 6 jam sebelum MTQ Peringkat Negeri berlangsung dan 24 jam sebelum MTQ peringkat saringan daerah dan kementerian. 1.3.4. Keputusan undian adalah muktamad. Peserta tidak dibenarkan sama sekali menukar giliran membaca atau ayat yang hendak dibaca selepas pengundian dibuat, kecuali dalam hal kecemasan setelah mendapat kebenaran penganjur. 1.3.5. Peserta hendaklah berada di majlis tilawah sekurangkurangnya 30 minit sebelum majlis bermula. 1.3.6. Setiap peserta dikehendaki membaca bermula daripada ayat dan dua jenis tarannum yang ditetapkan dalam tempoh 10 minit. 2

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

1.3.7. Peserta hendaklah berpenampilan kemas dan berpakaian lengkap (menutup aurat) iaitu baju kebangsaan bagi Qari dan pakaian yang sesuai bagi Qariah ketika mempersembahkan bacaan dan semasa majlis penyampaian hadiah. Peserta Qariah akan dibekalkan tudung yang disediakan oleh penganjur MTQ Peringkat Negeri Sabah. 1.3.8. Setiap peserta hendaklah mematuhi semua arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh penganjur dari masa ke semasa. 2. PERUJIAN DAN PENGHAKIMAN 2.1. Penentuan Ayat 2.1.1 Ayat-ayat yang akan dibaca oleh semua peserta dipilih oleh sebuah jawatankuasa dari juzuk 1 hingga juzuk 30 Al-Quran AlKarim. 2.1.2 Pemilihan ayat-ayat dan dua jenis tarannum yang ditetapkan kepada peserta ditentukan dengan cara undi. 2.1.3 Setiap peserta tidak dibenarkan menukar ayat-ayat dan dua jenis tarannum yang telah ditetapkan melalui undian kepadanya. 2.2. Jemaah Hakim 2.2.1. MTQ ini akan dihakimi oleh Jemaah Hakim yang terdiri seperti berikut;2.2.1.1 Seorang Pengerusi 2.2.1.2 Seorang Timbalan Pengerusi 2.2.1.3 Seorang Setiausaha 2.2.1.4 Sekurang-kurangnya 4 orang Ahli Jemaah Hakim di peringkat daerah/kementerian dan 8 orang Ahli Jemaah Hakim di Peringkat Negeri yang dilantik mengadili bidang-bidang Tajwid, Tarranum, Fasahah dan Suara. 2.2.1.5 Jawatankuasa Penghakiman boleh menambah Ahli Jemaah Hakim dari masa kesemasa sekiranya perlu.

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

2.3

Tugas Pengerusi Jemaah Hakim 2.3.1 Mengatur dan mentadbir cara penghakiman yang lengkap dengan memastikan ia dijalankan secara penuh amanah dan rahsia; 2.3.2 menentukan ayat-ayat dan dua jenis tarannum yang perlu dibaca oleh peserta dengan cara undi; 2.3.3 Sentiasa berada di tempat penghakiman dan mengawasi kerja-kerja para hakim; 2.3.4 Memastikan kehadiran para hakim dan petugas/urus setia kehakiman di tempat MTQ berlangsung; 2.3.5 Melantik hakim pengganti bagi hakim yang tidak dapat hadir; 2.3.6 Mengesahkan dan menandatangani keputusan-keputusan penghakiman bersama dengan hakim-hakim yang lain.

2.4

Tugas Hakim 2.4.1 Setiap hakim dikehendaki menghakimi bacaan peserta mengikut bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Penghakiman kepadanya sama ada dalam bidang tajwid, fasahah, tarannum dan suara.

2.5. Rayuan dan Bantahan 2.5.1 Sebarang rayuan dan bantahan berkaitan perujian dan penghakiman tidak dibenarkan sepanjang majlis berlangsung. 3. HADIAH PEMENANG 3.1. Johan Negeri Terbaik Wang Tunai RM500.00 dan Sebuah Trofi. 3.2. Johan Qari dan Qariah Menunaikan fardhu Haji atau Umrah ke Mekah Al-Mukarramah, wang tunai RM5,000.00, sijil, hadiah iringan dan kitab-kitab Agama. 3.3. Naib Johan Qari dan Qariah Wang tunai RM3,000.00, sijil, hadiah iringan dan kitab-kitab Agama. 4

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

3.4. Tempat Ketiga Qari dan Qariah Wang tunai RM2,000.00, sijil, hadiah iringan dan kitab-kitab Agama. 3.5. Saguhati Qari dan Qariah Wang tunai RM1,000.00, sijil, hadiah iringan dan kitab-kitab Agama.

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

KAEDAH PENGHAKIMAN 1. BAHAGIAN-BAHAGIAN PENGHAKIMAN 1.1. Bahagian-bahagian penghakiman ialah seperti berikut: 1.1.1. Tajwid, dengan wajaran 40 markah; 1.1.2. Tarannum, dengan wajaran 25 markah; 1.1.3. Fasahah, dengan wajaran 20 markah; 1.1.4. Suara, dengan wajaran 15 markah. 1.2. Bahagian Tajwid 1.2.1. Menjaga segala hokum tajwid dengan sempurna, terutama mengenai perkara-perkara yang dihuraikan di bawah ini selanjutnya; 1.2.2. Menyebut dengan betul makhraj dan sifat huruf serta lain-lain dari segi tebal dan nipisnya; 1.2.3. Menjaga hukum Tarqiq dan Tafkhim terutamanya pada huruf lam dan ra; 1.2.4. Mad Asli, Mad Tabii dan Mad Badal tetap dengan kadar panjang 2 harakat; 1.2.5. Mad Jaiz Munfasil boleh dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Sekiranya ia memilih salah satu daripadanya, ia hendaklah meneruskan bacaannya atas wajah itu tanpa berpindah kepada wajah yang lain. Sekiranya terdapat dua Mad Jaiz Munfasil atau lebih dalam sesuatu ayat, maka hendaklah disamakan kadar panjang mad itu, iaitu jika dibaca dengan empat harakat pada Mad Jaiz Munfasil pertama, maka hendaklah dibaca dengan empat harakat jua pada Mad Jaiz Munfasil kedua, demikianlah seterusnya; 1.2.6. Mad Wajib Muttasil hendaklah dibaca dengan kadar panjang 4 atau 5 harakat, atau 6 harakat ketika waqaf. Kadar panjang bacaannya hendaklah diselaraskan; 1.2.7. Mad Lazim hendaklah panjang bacaannya dengan kadar 6 harakat, manakala mad istifham/mad farq boleh dibaca dengan dua wajah iaitu bacaan ibdal atau tashil; 6

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

1.2.8. Mad Aridh dibaca dengan kadar panjang 2 atau 4 atau 6 harakat ketika waqaf sahaja; 1.2.9. Mad Sillah hendaklah dibaca dengan kadar 2 harakat, tetapi sekiranya selepas Mad Sillah terdapat sebab, yakni hamzah selepasnya, maka hendaklah dibaca dengan kadar panjang seperti Mad Jaiz Munfasil; 1.2.10. Ghunnah dibaca dengan kadar 2 harakat, sama ada dalam keadaan waqaf atau wasal; 1.2.11. Riwayat yang dijadikan asas pegangan ialah Riwayat Hafs; 1.2.12. Mengenai isymam dan ikhtilas, saktah, tashil dan ibdal, naql, sillah dan imalah ialah seperti mengikut thoriq bacaan yang dipilih oleh peserta seperti berikut: 1.2.12.1. 1.2.12.2. 1.2.12.3. 1.2.12.4. Isymam dan ikhtilas Saktah Tashil dan ibdal Naql

1.2.13. Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang Tajwid mengandungi perkara-perkara berikut: 1.2.13.1. bacaan 1.2.13.2. 1.2.13.3. Dapat menyempurnakan riwayat qiraat dan thoriq dengan sempurna; Dapat menyamai kadar panjang hukum mad; Dapat menyempurnakan sifat-sifat ghunnah

1.2.14. Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang Tajwid ialah seperti berikut: 1.2.14.1. Perkara yang dihakimi ialah; Bacaan mengikut Riwayat Hafs Tariq Makhraj dan sifat huruf; Hukum nun dan mim sakinah dan Hukum nun dan mim musyaddadah; 7

1.2.14.1.1. al-Syatiby; 1.2.14.1.2. 1.2.14.1.3. tanwin; 1.2.14.1.4.

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

1.2.1.4.1.5. 1.2.14.1.6. 1.2.14.1.7. 1.2.14.1.8.

Hukum ra dan lam; Hukum saktah, imalah dan ibdal; Hukum mad asli dan farie; Hukum-hukum tajwid yang lain.

1.2.14.2. Setiap satu kesalahan khafi dipotong satu markah; dan 1.2.14.3. Setiap satu kesalahan jail dipotong dua markah. 1.3. Bahagian Tarannum 1.3.1 Menggunakan tarannum bil Quran dengan sekurangkurangnya empat jenis lagi tarannum termasuk dua jenis tarannum yang ditetapkan tanpa mengira jenis tarannum yang dimulakan; 1.3.2 Setiap tarannum bil Quran hendaklah disempurnakan secara teratur sekurang-kurangnya dalam empat harakat tanpa bercampur aduk atau takrir; 1.3.3 Setiap tarannum bil Quran hendaklah dibawa dalam tiga tingkatan (tabaqat) iaitu: 1.3.3.1 1.3.3.2 dan tersusun satu demi satu tanpa bercampur aduk antara satu sama lain kecuali wuslah al-mumathalah; 1.3.5 Menunaikan wuslah al-mumathalah sekurang-kurangnyasekali dalam satu bacaan; 1.3.6 Setiap tarannum bil Quran yang dibawa pada ayat yang akhir (penutup) hendaklah sama dengan lagu yang dibawa pada ayat permulaan, iaitu sebelum berakhir tempoh masa yang ditetapkan. 1.3.7 Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang tarannum hendaklah mengandungi cirri-ciri berikut: 8 Rendah, sederhana dan tinggi; atau Sederhana, tinggi dan tertinggi.

1.3.4 Setiap tarannum bil Quran hendaklah dibawa dengan teratur

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

1.3.7.1 Arab dan

Tarannum bil Quran yang mempunyai lahjah qitah-qitah yang menarik;

1.3.7.2 Tarannum bil Quran yang dibawa mempunyai wuslah almumathalah yang menarik lebih daripada sekali dalam satu bacaan; 1.3.7.3 bil Quran lain selain sekurangkurangnya dalam dua harakat dalam tempoh bacaan yang ditentukan; 1.3.7.4 lebih daripada 1.3.7.5 unsure-unsur masyhur; 1.3.7.6 dengan Tajwid dan Usul; 1.3.7.7 Quran yang 1.3.7.8 disempurnakan 1.3.7.9 salalim suud mana harakat. 9 Membawa menarik; Setiap persembahan tarannum hendaklah empat tabaqat; dan Bacaan yang mempunyai salalim nuzul atau yang menarik pada setiap tarannum dalam manaburdah-burdah tarannum bil Dapat menyesuaikan tarannum bil Quran kehendak makna ayat tanpa lari daripada kaedah Setiap tarannum bil Quran mengandungi empat harakat yang teratur dan menarik; Tarannum bil Quran yang mempunyai Mempunyai kecekapan membawa tarannum daripada tarannum bil Quran wajib,

tersendiri tanpa meniru mana-mana Qari yang

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

1.3.8 Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang tarannum bil Quran adalah seperti berikut: 1.3.8.1 tarannum - setiap empat markah; 1.3.8.2 ditetapkan, setiap ditinggalkan dipotong empat markah; 1.3.8.3 bagi setiap tarannum setiap satu harakat yang kurang dipotong satu markah; 1.3.8.4 tarannum setiap markah; 1.3.8.5 setiap satu kesalahan dipotong satu markah; 1.3.8.6 setiap satu kesalahan dipotong satu markah; 1.3.8.7 satu kesalahan 1.3.8.8 kesalahan dipotong 1.3.8.9 dipotong satu Tarannum yang bercampur aduk setiap dipotong satu markah; Takrir satu markah; Takrir pada harakat setiap satu kesalahan 10 pada tarannum setiap satu Terputus nafas yang merosakkan tarannum Sumbang yang merosakkan tarannum Tidak membawa tiga tabaqat bagi setiap satu tabaqat yang tidak dibawa dipotong satu Membaca kurang daripada empat harakat satu daripada dua tarannum yang Tidak membaca dua jenis tarannum yang Membaca kurang daripada empat jenis

satu tarannum wajib yang ditinggalkan dipotong

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

markah; 1.3.8.10 1.3.8.11 bacaan dipotong satu markah; 1.3.8.12 1.3.8.13 tidak melebihi 5 markah. 1.4 Bahagian Fasahah 1.4.1 Cermat dan fasih dalam bacaan; 1.4.2 Mahir menyebut kalimah-kalimah dan ayat-ayat; 1.4.3 Terpelihara segala huruf, harakat (baris) dan tasydid; 1.4.4 Menepati waqaf dan ibtida termasuk Waqaf Jibril atau Waqaf Nabawi; 1.4.5 Bacaan menurut lahjah Arab Fusha; 1.4.6 Bacaan sederhana, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat; dan 1.4.7 Tidak bercampur aduk antara bacaan tartil dan tadwir. 1.4.8 Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang fasahah hendaklah mengandungi ciri-ciri berikut: 1.4.8.1 1.4.8.2 dalam satu 1.4.8.3 Bacaan dengan lahjah Arab; Dapat menyempurnakan ayat yang panjang nafas; dan Bacaan yang cermat dan bertadabbur. Tarannum penutup tidak sama dengan tarannum pembukaan dipotong satu markah; Jika berulang-ulang pada kesalahan yang sama, hendaklah dipotong markahnya dengan kadar Meniru sepenuhnya bacaan mana-mana Qari yang masyhur dipotong satu markah; Tidak membawa wuslah al-mumathalah bagi satu

11

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

1.4.9 Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang fasahah ialah seperti berikut: 1.4.9.1 ditetapkan 1.4.9.2 sebelum cukup 1.4.9.3 dalam bacaan 1.4.9.4 1.4.9.5 Tersalah memulakan bacaan atau ayat yang dipotong 3 markah; Menamatkan bacaan melebihi 30 saat

tempoh yang diperuntukkan potong satu markah; Tertinggal atau melangkau ayat semasa dipotong dua markah; Tidak membaca ayat atau surah yang ditetapkan bacaan ditolak (tidak diberi markah); Jika berulang-ulang kesalahan yang sama, hendaklah dipotong markahnya dengan kadar tidak melebihi 5 markah; dan Jika berulang-ulang kesalahan jaliy atau tidak kelancaran yang berterusan, maka markah fasahah dibatalkan (tidak diberi markah).

1.4.9.6

1.5

Bahagian Suara 1.5.1 Kemanisan dan kelembutan suara; 1.5.2 Suara terang, nyata dan lantang; 1.5.3 Suara yang tidak berubah-ubah daripada mula bacaan hingga

ke akhirnya walaupun ada tekanan suara turun dan naik semasa mambaca; 2.5.4 Ketepatan nada suara pada tarannum yang dibaca; 2.5.5 Menunaikan ikhtilal al-lahn sekurang-kurangnya sekali dalam satu bacaan; 2.5.6 Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang suara hendaklah 12

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

mengandungi ciri-ciri berikut: 2.5.6.1 Suara yang mempunyai lahjah Arab; 2.5.6.2 tabaqat dengan 2.5.6.3 Suara selesa; Suara yang menarik dan merdu; yang bergerak dan dapat yang mempunyai keempat-empat

2.5.6.4 Suara menghidupkan rentakrentak suara; 2.5.6.5 semasa tekanan 2.5.6.6 yang menarik; 2.5.6.7 dengan selesa 2.5.6.8 sekali dalam

Suara yang licin, lembut, terang dan jelas suara tinggi, rendah dan sederhana; Suara yang mempunyai getaran dan burdah

Dapat mengawal sepenuhnya alunan suara semasa nyaring dan semasa perlahan, dan Menunaikan ikhtilal al-lahn lebih daripada satu bacaan.

2.5.7 Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang suara adalah seperti berikut: 2.5.7.1 markah; 2.5.7.2 kali dipotong satu markah; 2.5.7.3 satu markah; 2.5.7.4 kali dipotong Suara tenggelam tiap-tiap kali dipotong Suara pecah dan terputus-putus tiap-tiap satu markah; 13 Suara sumbang yang merosakkan tiap-tiap Suara parau tiap-tiap kali dipotong satu

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

2.5.7.5 dipotong satu 2.5.7.6 atau markah; 2.5.7.7 tiap kali

Suara tersepit atau tercekik tiap-tiap kali markah; Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi terlampau rendah tiap-tiap kali dipotong satu Suara yang tidak cukup tiga tabaqat tiapdipotong satu markah;

2.5.7.8 tiap kali

Suara yang lemah dan kelembapan tiapdipotong satu markah;

2.5.7.9 dipotong satu 2.5.7.10 2.5.7.11 2.5.7.12

Suara yang keras dan kaku tiap-tiap kali markah; Suara yang berubah kualiti tiap-tiap kali dipotong satu markah; Tidak membawa ikhtilal al-lahn bagi satu bacaan dipotong satu markah; dan Jika berulang-ulang pada kesalahan yang sama, hendaklah diptong markahnya dengan kadar tidak melebihi lima markah.

2. KAEDAH PEMARKAHAN 2.1 Borang pemarkahan

2.1.1 Borang pemarkahan yang disediakan oleh penganjur sahaja dikira sah bagi kegunaan majlis ini. 2.2 oleh para hakim ketika mengisi boring pemarkahan, iaitu: 14 Cara mengisi borang

2.2.1 Semasa MTQ dijalankan, perkara berikut hendaklah diberi perhatian

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

2.2.1.1 hendaklah penuh yang

Tiap-tiap satu kesalahan pada satu-satu bahagian dipotong markah yang ditetapkan daripada markah diperuntukkan bagi bahagian itu;

2.2.1.2 perkara tidak 2.2.1.3 dalamborang

Kesalahan-kesalahan yang sama dalam satu-satu dikira sebagai satu kesalahan baru; Setiap kesalahan hendaklah ditunjukkan

pemarkahan dengan member tanda jumlah markah yang dipotong pada ruangan yang disediakan dan dicatatkan kesalahannya; 2.2.1.4 Quran lain daripada bacaannya 2.2.1.5 apabila mengisi 2.2.1.6 borang tersebut 2.3. Jurukira 2.3.1 yang dilantik oleh Jawatankuasa Penghakiman. 3. PENENTUAN PEMENANG 3.1 Peserta yang dapat markah tertinggi akan menyandang tempat pertama dan yang kedua tertinggi akan mendapat kedua dan begitulah seterusnya; 3.2 Sekiranya berlaku persamaan markah antara dua peserta atau lebih, maka 15 Urusan kira mengira dan menyediakan daftar keputusan dilakukan oleh sekurang-kurangnya seorang jurukira tidak dikira; Hakim hendaklah menggunakan pen dakwat yang telah ditetapkan kepadanya, maka Sekiranya seseorang peserta membaca ayat al-

borang pemarkahan; Setelah selesai satu-satu penghakiman, boranghendaklah ditandatangani oleh setiap hakim.

[KERTAS KONSEP MAJLIS TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT NEGERI SABAH 1432H/2011M]

hendaklah dirujuk kepada markah bahagian Tajwid, iaitu peserta yang memperolehi markah Tajwid lebih tinggi dikira sebagai pemenang. Sekiranya masih terdapat persamaan, maka hendaklah dirujuk kepada markah bahagian Tarannum dan seterusnya melalui Fasahah dan Suara. Sekiranya masih juga terdapat persamaan, jemaah Hakim hendaklah membuat undian secara yang terbaik; 3.3 Untuk menentukan tempat yang kedua dan ketiga, Jemaah Hakim hendaklah mengikuti kaedah penentuan tempat pertama seperti yang dinyatakan di atas.

4. PENUTUP 4.1 Jemaah Keadah penghakiman ini menjadi panduan kepada setiap anggota Hakim melaksanakan tugas masing-masing dengan teratur dan sistematik. Dengan itu dapat membantu Jemaah Hakim menjalankan tugas-tugas penghakiman dalam MTQ semua peringkat dengan lebih cekap dan berkesan. JABATAN HAL EHWAL ISLAM NEGERI SABAH (JHEAINS) KOTA KINABALU

16