Anda di halaman 1dari 3

1 (a) Matlamat kurikulum sejarah Membolehkan murid memahani tingkah laku manusia, sebab dan akibat, keunikan sejarah

tanah air dan kegemilangan Negara bagi melahirkan warganegara yang patriotic dan menjungjung amalan demokrasi Malaysia. 1 (b) Objektif pendidikan sejarah Memahami peristiwa masa lalu melalui sikap ingin tahu Mengenalpasti pelbagai sumber dan maklumat Memahami idea, konsep serta elemen sebab dan akibat dalam elemen sejarah Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan dengan mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah yang telah berlaku Menilai warisan sejarah Negara dalam konteks kawsan setempat, Negara dan global Memahani proses pembinaan tamadun manusia yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Menjelaskan kehidupan dan kebudayaan masa lalu dan masa kini masyarkat di Malaysia.

2 (a) Standard kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai 2 ( a) Standard pembelajaran Suatu penetapan criteria atau indicator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan 2 (b) Pengertian sejarah
Herodotus, sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat dan peradaban. Aristotle, sejarah merupakan satu sistem yang mengira kejadian semulajadi dan tersusun dalam bentuk kronologi. Kamus Dewan telah memberikan definisi sejarah sebagai asal-usul, keturunan, salasilah, peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat, tambo, tawarikh dan kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa yang telah berlaku.

3(a) 3 ( b) aktiviti patriotisme Sambutan hari kemerdekaan Sudut sejarah Tayangan filem tentang kemerdekaan Pertandingan kuiz kemerdekaan Pertandingan bercerita mengenai perjuangan kemerdekaan

4 (a) Pengurusan panitia Dokumen panitia mestilah lengkap, sistematik dan kemaskini serta mudah diakses Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 2x setahun Prosedur mesyuarat memberitahu tarikh, masa, agenda mesyuarat dan diedarkan kepada pengurusan sekolah Minit mensyuarat perlu diedarkan kepada ahli panitia selepas 7 hari bermesyuarat dijalankan.

4 (b) Peranan panitia sejarah Memperoleh sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang terkini Menyediakan rancangan pengajaran tahunan sejarah berpandukan takwim sekolah Memastikan murid mempunyai buku teks sekolah Memilih dan mencadangkan buku rujukan dan alat bantu mengajar yang sesuai. Merancang menambah bahan bantu menagajr seperti perisisan TMK samaada membeli, merekacipta atau mengubahsuai Mengoptimumkan penggunaan bahan sumber yang sedia ada Menyediakan belanjawan panitia berdasarkan peruntukan yang ditetapkan

Bahagian esei 2 ciri guru sejarah yg efektif menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran dengan jelas dan saksama berasaskan tahap pencapaian murid. membuat perancangan pelajaran sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran Guru juga perlu memiliki kreativiti dan inovasi. pelbagai kaedah yang bersesuaian dengan isi pelajaran dan kemahiran yang akan dicapai oleh murid guru seharusnya mempunyai pemikiran positif dan bersangka baik terhadap murid Penyampaian guru yang jelas dan mudah difahami oleh murid pengurusan bilik darjah yang berdisiplin, susunan meja dan kerusi yang bersuasana belajar, persekitaran mempunyai kecekapan yang mendalam dalam bidang atau subjek yang diajar.

3. Kesan patriotisme menghargai dan menghormati keharmonian dan kerjasama di antara kaum semangat patriotism amat penting untuk menjamin perpaduan kaum dan keharmonian negara. Pelajar berasa bertuah dilahirkan di bumi Malaysia yang aman damai Dapat membentuk identiti dan jati diri yang tinggi memupuk dan mengekalkan semangat cinta akan negara. semangat patriotisme di kalangan warga sekolah ia dapat menjadi contoh kepada generasi muda.