Anda di halaman 1dari 20

PERLABELAN

Mohd Iskandar bin Mazlan Qamarul Azizi bin Abbas Mohd Bukharie bin Mohamad

Definisi pelabelan
pelabelan didefinisikan sebagai menganggap seseorang mempunyai sesuatu sifat yang tidak baik seperti jahat, suka menipu dan sebagainya.
pelabelan juga boleh dianggap sebagai satu tanggapan atau penilaian yang dibuat berdasarkan pandangan individu itu sendiri terhadap esuatu perkara.

Dalam pendidikan Khas, perlabelan bertujuan untuk membezakan tahap keupayaan seseorang murid

Kesan Positif pelabelan Kepada Murid


Masalah murid-murid lebih difahami Mewujudkan kesedaran kepada masyarakat mengenai OKU dan kemudahan Pnp yang dilaksanakan oleh guru berfokus terus kepada kemahiran asas untuk berdikari Membolehkan perkihdmatan khusus diberi kepada kanak-kanak untuk mengikut keperluannya contohnya seperti rawatan

Kesan Negatif pelabelan Kepada Murid


Mewujudkan sifat pemalu yang tinggi Kepontensi murid tidak dapat dipertingkatkan Tingkha laku murid yang tidak diingini berlaku Pergaulan sosial murid terganggu Murid hilang semangat untuk belajar.

Isu melabelkan murid-murid khas khususnya di sekolah seperti menganggap mereka ini bodoh akan menyebabkan murid-murid ini hilang keyakinan diri dan enggan datang ke sekolah. Selain itu, murid-murid ini juga sering dilabel kurang berupaya dan menyebabkan murid-murid khas mengaku bodoh serta tidak mahu untuk mencuba sesuatu pembelajaran yang baharu. Murid-murid ADHD pula sering dilabelkan sebagai degil dan manakala murid autisme pula dilabelkan sebagai gila menyebabkan muridmurid ini sering disisihkan dari aktiviti sosial.

Kelas inklusif : Positif: murid akan diberikan lebih tumpuan semasa di dalam kelas. Negatif: murid akan berasa rendah diri kerana dilabelkan sebagai bermasalah. Murid pendidikan khas akan disisihkan oleh murid di dalam kelas aliran perdana.

Isu murid bermasalah pembelajaran menduduki peperiksaan awam, ada dikalangan sekolah kurang senang akan keadaan tersebut. Ini kerana murid pendidikan khas ini akan menjatuhkan statistik markah peperiksaan awam sekolah dan sekaligus memburukkan prestasi sekolah.

Kelas Integrasi Positif: memudahkan guru membuat penilaian dan perancangan P&P sesuai dengan tahap keupayaan murid Memudahkan guru memberikan tumpuan terhadap masalah murid dan membuat pengayaan dan pemulihan. Negatif: murid merasa rendah diri dan enggan untuk ke sekolah Murid sering disalahkan dan dihina apabila gagal menjawab soalan guru.

Kesan Positif Pelabelan Kepada Guru


Memudahkan guru membuat rancangan pengajaran individu Mengukur tahap murid berdasarkan ujian-ujian yang dilaksanakan Pelabelan dapat membantu dalam mengenal pasti faktor yang membawa kepada kecacatan atau masalah

Kesan Negatif pelabelan Kepada Guru


Guru pendidikan khas disama tarafkan dengan murid Menimbulkan persepsi negatif guru aliran perdana terhadap guru pendidikan khas Dikatakan tidak mahu bercampur gaul dengan guru perdana Dipandang sebagai golongan kelas kedua

Permantauan akan sering berlaku di sekolah Menerima impak daripada ibu bapa murid.

Masalah pihak pentadbiran yang masih kurang memberi sokongan kepada program PKBP bukan sahaja menjadi masalah beberapa buah sekolah malah mencakupi beberapa sekolah lain di Semenanjung Malaysia. Kurangnya sokongan pihak pentadbiran boleh dilihat dari segi layanan pihak pentadbir terhadap guru dan murid pendidikan khas sebagai golongan kelas kedua, kurangnya peruntukan kewangan serta sikap kurang senang pihak pentadbir apabila murid pendidikan khas mengikuti peperiksaan awam di mana ia akan menjatuhkan graf peperiksaan awam sekolah.

Dalam menangani isu ini, perlunya ada program pendedahan Pogram Pendidikan Khas terutamanya Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran dikalangan semua pihak pentadbir terutamanya bagi sekolahsekolah yang baru membuka program ini dan juga pihak pentadbir yang baru berkecimpung dalam dunia pendidikan khas tertamanya Guru Besar atau Pengetua sekolah.

Kesediaan guru dalam membentuk kemahiran, kecekapan dan latihan dalam menangani murid berkeperluan khas ini juga sering menjadi isu sesetengah ibubapa terutamanya golongan berpelajaran tinggi. Pada umunya ibubapa meyimpan harapan yang terlalu tinggi untuk anak mereka dan mengharapkan sesuatu hasil yang terbaik dalam tempoh yang singkat. Menurut pemerhatian Pelatih, kebanyakkan guru-guru pendidikan khas di mana Pelatih ditempatkan adalah guru yang begitu komited pada tugas mendidik murid mereka. Cuma kekangannya adalah ada diantara guru tersebut dan termasuklah Pelatih kurang berkemahiran atau tidak tahu bagaimana menangani atau menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih spesifik kepada masalah pembelajaran yang lebih spesifik bagi setiap murid tersebut. I

Bagi memastikan kemahiran serta pengetahuan setiap guru pendidikan khas bermasalah pembelajaran adalah bersifat up to date tehadap bidang mereka. Selain daripada inisiatif guru itu sendiri perlu mencari maklumat dan kemahiran diri, pihak Jabatan Pendidikan Khas juga perlu peka terhadap keperluan guru guru tersebut. Selain menambah dana penganjuran kurusus sumber manusia dalam negeri, pihak JPK juga perlu membawa guru guru untuk ke luar Negara yang sudah lama dan mahir dalam bidang pendidikan khas ini. Lawatan keluar Negara adalah lebih bermakna sekiranya melibatkan guru pendidikan khas kerana merekala yang terlibat secara lansung terhadap pengurusan murid ini.

kebergantungan 100% ibubapa atau penjaga murid kepada pihak sekolah dalam mendidik anak mereka adalah satu perkara yang melambatkan proses penerimaan pembelajarajan murid. Berbeza dengan sesetengah ibubapa / penjaga yang prihatin seperti mengajar anak mereka semasa di rumah atau menghantar anak mereka ke NGO setelah pulang sekolah, perkembangan anak mereka adalah lebih baik. Ini berikutan pihak guru tidak memiliki kepelbagaian kemahiran atau multidiscipline seperti menangani masalah pertuturan atau terapi pergerakkan. Masalah pertuturan yang tidak diatasi akan menjadi masalah semasa sesi pembelajaran seperti dalam Mata Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Menganggap sekolah seperti pusat jagaan kanak-kanak adalah perlu dikikis. Pelatih juga melihat ada dikalangan ibubapa yang memandang rendah akan peranan dan profesion sebagai guru pendidikan khas.

Kesan Positif pelabelan Kepada Ibu bapa


Dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anak mereka dan mengetahui strategi-strategi berkesan yang boleh digunakan untuk memaksimumkan potensi anak Mendapat kemudahan bantuan daripada kerajaan dan NGO

Kesan Negatif pelabelan Kepada Ibu bapa


Tekanan psikologi dan rasa rendah diri Tidak dapat menerima persepsi masyarakat terhadap anak-anak mereka Mereka dilihat sebagai liabiliti bukannya sebagai aset Hubungan ibu bapa dengab pihak guru akan terbatas.

Sumber
http://www.scribd.com/doc/100871147/IsuDan-Trenda-Dalam-Pendidikan http://ceritarasahati2.blogspot.com/2008/11/ isu-isu-pendidikan-khas.html http://belognurna.blogspot.com/2011/10/pel abelan-pengasingan-dan-integrasi.html