Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu KSSR Mata Pelajaran Kelas Masa Bilangan Murid Tema Tajuk Fokus

Utama Bahasa Melayu 1 Adil 7.20 25 orang Mari Bertani Buah-buahan Standard 2.1 Asas membaca dengan kandungan sebutan yang betul Standard 2.1.3 Mengeja dan membatang pembelajaran suku kata terbuka dengan sebutan yang betul Standard 3.2 Menulis secara mekanis Kandungan berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Standard 3.2.3 Menulis suku kata terbuka pembelajaran dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Pada akhir pembelajaran, murid dapat; 1) Mengeja dan membatang sekurang-kurangnya 5 dari 8 jenis buah yang mengandungi suku kata tertutup 2) Menulis sekurang-kurangnya 5 daripada 8 nama buah yang terdiri daripada suku kata terbuka. Tatabahasa : Kata nama am Ilmu : pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang BCB-Kemahiran menulis Kad tarik, kad warna Murid pernah melihat dan melukis gambar buahbuahan tempatan pada semasa dalam PNP Dunia Seni Visual. Tayangan Video

Fokus Sampingan

Objektif Pembelajaran

Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum

Kemahiran Bernilai Tambah Bahan Bantu Mengajar Pengetahuan Sedia Ada Media

Strategi pengajaran dan pembelajaran Langkah Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran & pembelajaran Lagu 1) Guru menayangkan video lagu Buah-buah-buahan buahan Tempatan Tempatan 2) Murid diminta berdiri dan menyanyi lagu tersebut 3) Guru mengaitkan isi kandungan video tersebut dengan tajuk pelajaran iaitu Buahbuahan Tempatan Membaca Suku 1) Guru membimbing Kata Terbuka murid mengeja suku kata terbuka Berdasarkan kalendar buah-buahan. Guru membimbing murid menyebut suku kata terbuka Contoh: la le le li lo lu Guru membimbing murid mengeja dan membatangkan suku kata menjadi perkataan bermakna Contoh: Ci + ku= ciku Langkah 2 (10 minit) 1) Membahagikan murid kepada 5 kumpulan: 2) Guru mengedarkan kad-kad suku kata mengikut kumpulan 3) Guru memberikan BBM - Kad Suku Kata Catatan BBM - Tayangan Video

Langkah 1 (15 minit)

BBM - Kalendar buahbuahan

arahan untuk menyusun suku kata menjadi perkataan dalam kumpulan masingmasing 4) Wakil setiap kumpulan menulis perkataan perkataan yang dibina oleh murid di papan hitam. Langkah 3 (10 minit) 1) Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang mengandungi suku kata tertutup yang sesuai. Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berpandukan gambar. Murid menjawab teka silang kata yang diberikan guru

Pentaksiran

Pemulihan

Pengayaan

Pentaksiran Arahan : Sebut nama buah kemudian isi tempat kosong dengan suku kata yang sesuai.

Contoh:

___ ___ + ___ ___= kiwi

___ ___+___ ___= pala

___ ___+___ ___= duku

___ ___+___ ___= nona

___ ___+___ ___= noni

___ ___+ ___ ___= naga

Lembaran kerja (pemulihan) Arahan : lengkapkan perkataan berdasarkan gambar contoh :


su du no lo

du

+
duku

ku

na

ku

ri

wi

du

ki

si

ro
+ +

no ni

na

ga

Lembaran kerja (pengayaan) Lengkapkan