Anda di halaman 1dari 19

Ekspresionisme dalam seni lukis merupakan satu aliran yang dapat didefinisikan sebagai kebebasan merubah bentuk dan

n warna untuk melahirkan emosi/ sensasi dari dalam diri. Fauvisme iaitu teknik dalam perwujudan seni lukis yang mula berkembang di Perancis salah satu jenis ekspresionisme. Menekankan nilai perasaan, kepekaan dari dalam diri dihubungkan dengan rasa belas kasihan, kekerasan ataupun tragedi.

Vincent van Gogh selalu dikaitkan dalam aliran ini. Worringer mengatakan bahawa padanya terdapat tendensi ke arah individualisasi dan fragmentasi. Ekspresionisme merupakan lawan impresionisme iaitu aliran yang hanya berusaha untuk melukis kesan optik dari sesuatu dan melihat dunia sebagai tempat indah yang penuh warna. Ekspresionisme lebih menjelajahi dunia dalaman (jiwa) dan hasilnya keluar penuh kekuatan dan kegelapan yang menggerakkan.

Jenis sapuan berus umumnya padat dan berat. Dengan perubahan bentuk-bentuk merupakan media untuk melukiskan emosi kepada orang lain. Sebelum ekspresionisme mula terkenal, dalam tahun 1905 telah diproklamasikan kelompok Fauvisme di Dresden. The Bridge nama kecil dari kumpulan dipelopori oleh Ernst Ludwig Krichener (1880-1938). Karyanya cenderung ke arah seni grafik.

Street Scene in Berlin Karya oleh Ernst Ludwig Kirchner, bertajuk Dresden Street (1908)

Tokoh lain, Emile Nolde (1867-1956) memilih cerita-cerita dan persamaan keagamaan dalam memenuhi karyanya. Kumpulan ini mengutamakan warna-warna gelap dan suram. Kumpulan ini tidak bertahan lama setelah menghilang di sekitar tahun 1911. Golongan ini diikuti pula oelh pameran oleh kumpulan The Blue Rider (Franz Marc & Kandinsky) dengan pemilihan warna yang lebih cemerlang dan cerah semarak. Sesungguhnya, warna dan subjek-subjek dalam seni lukis amat menentukan sekali dalam pertumbuhan satu-satu aliran yang dicetuskan oleh kumpulan pelukis.

Karya Emil Nolde

Prophet Madonna

Dinner Party (1906)

Melalui kump. The blue Rider akhirnya menimbulkan seni lukis abstrak dan nonobjektif. Dengan nafas yang lebih segar, penuh irama muzikal serta garis-garis lincah yang melengkung dengan lancarnya. Wassily Kandinsky (1866-1944) merupakan pelukis yang tidak dapat dipisahkan dari kumpulan ini. Pada tahun 1900,lukisannya sudah menjadi non-figuratif.

Wassily kandinsky

jaune rouge bleu

Im blau

Dominant curve

Jackson Pollock

Dikenali juga sebagai Frans Kline atau namanya di Asia iaitu Affandi Menurutnya,Ekspresionisme ialah satu aliran yang melukiskan apa yang ada dalam hati dikeluarkan sebebasbebasnya. Hidupnya penuh kegelisahan dan semangat penyelidikan. Gaya ini terhasil untuk mencipta karya penuh kesan dramatik.

Unsur-unsur yang digunakan seperti warna-warna ramalan,bentuk-bentuk yang berbenturan/ garis-garis saling bersimpangan melintasi kanvas. Demi untuk mencipta karya yang penuh ekspresi, Pollock melukis dengan menyederhanakan bentuk,menghasilkan kontur-kontur yang jelas dan warna meledak.

Karya-karyanya:

Stenographic Garden

Deep

Karya oleh Edvard Munch


Bertajuk The Scream (1893)