Anda di halaman 1dari 22

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH

KOD PSV3101 PSV3102 1 PSV3103 2 PSV3104

KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual 1 Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak

KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

SEM.

Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 3(3+0) 2 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan 3 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah 4 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah - Membentuk dan Membuat Binaan 4 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 5 Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 6 Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) 7 Seni dan Pengurusan 3(2+1)

PSV3105 PSV3106

3(2+1)

PSV3107

3(2+1)

PSV3108

3(2+1) 3(1+2) 3( 3+0 ) 3(3+0) 3(2+1)

PSV3109 PSV3110 5 PSV3111 PSV3112 6 PSV3113

3(3+0) 3(1+2)

PSV3114 8

PSV3115

Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 8

3(0+3)

Jumlah 45(34%)

Semester 1 (Tahun 1) KOD KURSUS KREDIT WAJ 3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ 3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3108 Kokurikulum Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) 3(3+0) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) XXX3101 Major 3(x+x) XXX3102 Major 3(x+x) Jumlah 17 Semester 2 (Tahun 1) KOD KURSUS WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa WAJ3105 Numerical Literacy WAJ3109 Kokurikulum Permainan 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II EDU3103 Murid dan Alam Belajar XXX3103 Major (dan *PBS) XXX3104 Major PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas 3(2+1) KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) (10 jam) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) Jumlah 18 Semester 3 (Tahun 2) KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) WAJ3110 Kokurikulum Unit Beruniform I 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) XXX3105 Major 3(x+x) XXX3106 Major 3(x+x) PJM3106 Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) 3(2+1) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK Jumlah 18 Semester 4 (Tahun 2) KOD KURSUS WAJ3107 Seni dalam Pendidikan WAJ3111 Kokurikulum Unit Beruniform II 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV KREDIT 3(2+1) (35 jam) *KT

EDU3105 3(2+1) XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX (x+x) ELS3102

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major 3(x+x) Major 3(x+x) Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) 3 English Language Enrichment II TK Jumlah 19

Semester 5 (Tahun 3) KOD KURSUS KREDIT WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) XXX3109 Major 3(x+x) XXX3110 Major 3(x+x) PJM3112 Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan 3(2+1) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) 3(x+x) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS KREDIT WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3) XXX3111 Major 3(x+x) XXX3112 Major 3(x+x) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) 3(x+x) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) 4 Jumlahl 17 Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) 3(x+x) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) 6 Jumlah 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0) XXX3114 Major 3(x+x)

XXX3115 3(x+x) INT3101

Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah 14 2

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS

Sidang Akademik 2009 - Semester 1

KURSUS TERAS JABATAN ILMU PENDIDIKAN


EDU3101: FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS

Sidang Akademik 2009 - Semester 1

KURSUS TERAS JABATAN ILMU PENDIDIKAN


EDU3102: PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS

Sidang Akademik 2009 - Semester 1

KURSUS MAJOR PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH


PSV3101: PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS

Sidang Akademik 2009 - Semester 1

KURSUS MAJOR PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH


PSV3102: BAHASA VISUAL PERBANDINGAN

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS

Sidang Akademik 2009 - Semester 1

KURSUS WAJIB JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL


WAJ3101: TAMADUN ISLAM DAN ASIA

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS

Sidang Akademik 2009 - Semester 1

KURSUS WAJIB JABATAN BAHASA (Unit Pengajian Bahasa Inggeris)


WAJ3102: ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY I

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS

Sidang Akademik 2009 - Semester 1

KURSUS WAJIB JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


WAJ3108: KOKURIKULUM-PENGURUSAN KOKURIKULUM

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT PERGURUAN PERLIS, PERLIS JALAN BEHOR PULAI 01000 KANGAR PERLIS

Sidang Akademik 2009 - Semester 1

KURSUS WAJIB JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


WAJ3114: BINA INSAN GURU FASA I (45 Jam)

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

RESUME

NUR IDAYU BINTI MOHD FAUDZI


ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON Lot 412, Jalan Padang Sepulih, Kampung Dendang, 16450 Ketereh, Kota Bharu, Kelantan. 013-9948890 / 017-9794590 MAKLUMAT DIRI 20 Tahun 890221-06-5738 21 Febuari 1989 Kem Batu 5, Mentakab, Pahang. Perempuan MAKLUMAT IBU / BAPA / PENJAGA Nama Ibu No. Kad Pengenalan Nama Bapa No. Kad Pengenalan Kelulusan Tertinggi Nama Institut Daerah Tahun Major & Minor Keputusan Akhir Kelulusan Nama Sekolah Daerah Tahun : : : : : : : : : : : : : : Napisah Binti Mamat 660307-03-5106 Mohd Faudzi Bin Hussin 560614-03-5837 Pekerjaan No. Telefon Pekerjaan No. Tetefon : : : : Suri Rumah Buruh Warganegara Agama Bangsa Status : : : : Malaysia Islam Melayu Bujang

Alamat No. Telefon Umur No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Tempat Lahir Jantina

: : : : : : :

MAKLUMAT PENDIDIKAN Kursus Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Pendidikan Sekolah Rendah Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis. Kangar Ambilan Julai 2007 November 2008 Pendidikan Seni Visual / Bahasa Inggeris / Bahasa Melayu CGPA 3.55 SPM Sekolah Menengah Kebangsaan Kok Lanas, Kelantan Kota Bharu 2006

Profile Pelajar

Pro Forma Kursus

LAN PT H0901
(Rancangan Pengajaran & Pembelajaran Semester)

Bahan Pengajaran

Bahan ISL

Bahan Tutorial

Kerja Kursus

Jadual Waktu