Anda di halaman 1dari 1

Aktiviti 1:

Laksanakan kajian dokumen mengenai pendidikan khas yang merangkumi:


kategori individu berkeperluan khas; cara untuk mengenalpasti individu berkeperluan khas; aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang bertepatan dengan keperluan setiap individu khas; keperluan fizikal atau infrastruktur khas seperti peralatan; bahan dan lain-lain; lain-lain perkara yang difikirkan bersesuaian.

Peringatan:
Anda dinasihatkan untuk muat naik (upload) laporan Aktiviti 1 sebelum atau pada 26 November 2013 (5.00pm). Namakan fail laporan anda sebagai T1A1.