Anda di halaman 1dari 8

LAMPIRAN 1

PROSEDUR PELAKSANAAN KAEDAH PEMBELAJARAN MASTERI

LAMPIRAN 2 Konsep dan Prinsip dalam Pembelajaran Koperatif Pengintegrasian pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan melalui proses perancangan, pengendalian, pengurusan dan penilaian yang ditunjukkan dalam Rajah di bawah.

LAMPIRAN 3 CADANGAN PROSEDUR PELAKSANAAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF

LAMPIRAN 4 PERBEZAAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF & PEMBELAJARAN KOLABORATIF


Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif

Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan

Berasaskan

kepada

idea

bahawa

pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau

komunikasi fizikal atau virtual. Pergantungan dalam pasukan. positif setiap ahli Tiada kontrak / pergantungan

menentukan

kejayaan

dalam kolaborasi bersama.

Peranan guru sebagai fasilitator, menstrukturkan dan memantau

Tidak

memerlukan

pemantauan

guru dan tidak berstruktur.

aktiviti pasukan mencapai objektif.

Hasil secara kumpulan Hasil secara individu.

LAMPIRAN 5 CIRI CIRI PENDEKATAN Pendekatan 1. Pendekatan Induktif Merupakan satu Penerangan pendekatan mengajar yang

memulakan sesuatu kajian itu dengan melihat penggunaan contoh dan diakhiri dengan satu generalisasi. Contoh kemudian diakhiri dengan sebuah generalisasi. Contohnya, guru menunjukkan jenis-jenis perbualan dan kemudian baru guru mengelaskan perbualan sama ada antara yang bersesuaian dengan guru-guru, rakan-rakan atau ibu bapa. 2. Pendekatan Deduktif Merupakan satu pendekatan menagajar yang

memulakan satu kajian itu dengan melihat secara keseluruhan dan diakhiri dengan memberi contohcontoh. Contohnya, di dlaam pengajaran matematik, guru menunjukkan seseuatu rumus, kemudian

barulah menerangkan contoh-conotoh di dalam penggunaan rumus itu. 3. Pendekatan Eklektik Pendekatan ini menggabungkan dua pendekatan iaitu pendekatan induktif dan juga pendekatan deduktif di dalam satu pengajaran. Terdapat dua cara untuk melakukan pendekatan ini iaitu sama ada penekanan kepada induktif (contoh-generalisasicontoh) atau penekanan kepada deduktif

(generalisasi-contoh-generalisasi). 4. Pendekatan Komunikatif Pendekatan ini dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa bermula daripada satu teori yang

menganggap bahasa sebagai satu komunikasi. Matlamat pengajaran bahasa mengikut pendekatan ini ialah untuk membentuk apa yang dimaksudkan oleh Hymes (1972) sebagai keupayaan

berkomunikasi.

LAMPIRAN 6 PRINSIP PRINSIP KECERDASAN PELBAGAI

LAMPIRAN 7 PRINSIP PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL