Anda di halaman 1dari 2

FORMAT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR 1. Mata Pelajaran dan Kelas 2. Nilai / Tajuk 3. Masa 4. Standard Pembelajaran 5.

Objektif Pembelajaran Penaakulan Perasaan Perlakuan : Pendidikan Moral, Tahun 3 Cempaka : Kerajinan / Usaha Tangga Kejayaan : 10.40 -11.40 pagi (60 minit) : 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

: i. menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara bersikap rajin di sekolah. ii. menyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan bersikap rajin di sekolah : menceritakan sekurang-kurangnya 1 perasaan apabila bersikap rajin di sekolah : menunjukkan sikap rajin dengan berusaha mencari sekurang-kurangnya 2 gambar kerajinan dari internet.

6. Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran: Set induksi:

i. Guru menunjukkan gambar-gambar sebuah cerita, Kura-kura dengan arnab. ii. Guru bersoal jawab dengan murid.
Langkah 1:

i. Guru menjana idea dengan meminta murid bercerita berdasarkan gambar-gambar


tersebut.

ii. Guru menjana idea dengan meminta murid memberi pendapat tentang nilai-nilai dalam
cerita tersebut dengan menggunakan thinking tool (Bubble Map).

iii. Guru menjelaskan nilai kerajinan.


Langkah 2:

i. ii. iii.

Guru mempaparkan teks cerita dan murid diminta membaca teks tersebut. Guru menggunakan thinking tool (Human Flow Map) untuk memastikan kefahaman murid terhadap cerita tersebut. Perbincangan kelas dijalankan dengan mengaitkan aktiviti-aktiviti di sekolah dan kepentingan bersikap rajin.

Langkah 3:

i. ii. iii.
Penutup:

Dalam kumpulan, murid menggunakan internet untuk mencari 2 gambar berkaitan kerajinan di sekolah. Sumbangsaran perasaan murid berdasarkan gambar-gambar tersebut. Murid menjelaskan kepentingan bersikap rajin secara lisan.

Guru membuat kesimpulan. 7. EMK: i. ii. Kreativiti & inovasi menjana idea, sumbangsaran TMK - Menggunakan internet

8. Bahan Bantu Belajar: Gambar-gambar cerita, gambar-gambar kerajinan, lembaran kerja, peta buih 9. Penilaian PnP:

i. lembaran kerja (Nyatakan aktiviti-aktiviti kerajinan di sekolah) ii. gambar-gambar yang diakses oleh murid daripada internet iii. murid dapat menceritakan perasaan apabila bersikap rajin
10. Refleksi i. 30 orang murid telah mencapai objektif yang ditetapkan. ii. 3 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan datang.