Anda di halaman 1dari 1

BORANG KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS

MARKA
H

KELAS

KELA
S

10

KORIDOR

10

SUDU
T

10

KCERIAA
N

10

SUSUNA
N
MEJA

JUMLAH

10

1P
1B
2P
2B
3P
3B
4P
4B
5P
5B
6P
6B

MARKA
H

KELA
S

KELAS

10

KORIDOR

10

SUDU
T

10

KCERIAA
N

10

SUSUNA
N
MEJA

JUMLAH

10

1P
1B
2P
2B
3P
3B
4P
4B
5P
5B
6P
6B

NAMA GURU : ___________________________


TARIKH
: ___________________________

NAMA GURU : ___________________________


TARIKH
: ___________________________

KELAS TERBERSIH
KELAS YANG TERKOTOR

_______________
:

_______________

JUMLAH
TERKUMPU
L

Beri Nilai