Anda di halaman 1dari 6

LANGKAH 1 : MEMBINA PERMAINAN

PERMAINAN HEKSAGON SAINS Topik : Mikroorganisma

PERMAINAN KAD SNAP SAINS Topik : Kemandirian Spesies Haiwan

PERMAINAN BINGO SAINS Topik : Kemandirian Spesies Tumbuhan

LANGKAH 2 : MEMBINA KAD ARAHAN

Kad Arahan Permainan Heksagon Sains

Kad Arahan Permainan Kad Snap Sains

Kad Arahan Permainan Bingo Sains

LANGKAH 3 : MEMBINA KAD SOALAN

Kad Soalan Permainan Heksagon Sains

Kad Soalan Permainan Kad Snap Sains

Kad Soalan Permainan Bingo Sains

LANGKAH 4 : MEMBINA KAD PERATURAN

Kad Peraturan Permainan Heksagon Sains

Kad Peraturan Permainan Kad Snap Sains

Kad Peraturan Permainan Bingo Sains

LANGKAH 5 : PEMBAHAGIAN KUMPULAN

LANGKAH 6 : PENYAMPAIAN PENGAJARAN