Anda di halaman 1dari 7

SCE 3109

PRAKTIKAL 4

PRAKTIKAL 4

TUJUAN

Untuk menyiasat proses penurunan dan pengoksidaan untuk pemindahan elektron pada satu jarak.

BAHAN

2.0 mol dm-3 asid sulfuric,0.5 mol dm-3 larutan ferum (II) sulfat (disediakan semasa larutan ini digunakan sahaja),0.2 mol dm-3 larutan kalium manganat (VII) berasid,0.5 mol dm-3 larutan kalium iodida,0.2 mol dm-3 kalium dikromat (VI) berasid,0.2 mol dm-3 larutan tiosianat dan larutan kanji 1%.

RADAS

:Tiub-U,galvanometer,penyambung klip buaya,elektrod karbon,kaki retort dan pemegang,tabung uji,penitis dan penutup satu lubang.

PROSEDUR: 1.Tiub U diletakkan pada pemegang kaki retot. 2.Asid sulfuric cair dimasukkan ke dalam tiub-U sehingga paras 6cm dari mulut tiubU. 3.Tambahkan dengan berhati-hati larutan 0.5 mol dm-3 ferum (II) sulfat dengan menggunakan penitis ke satu lengan tiub-U sehingga paras larutan ferum (II) sulfat mencapai 3cm. 4.Seterusnya dengan berhati-hati,0.2mol dm-3 larutan kalium dikromat (IV) berasid ditambahkan ke lengan tiub-U yang satu lagi. 5.Elektrod karbon diletakkan ke dalam setiap satu lengan tiub-U. 6.Elektrod disambungkan ke galvanometer seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2,Berasaskan pesongan jarum galvanometer,elektrod yang bertindak sebagai terminal positif dan elektrod yang bertindak sebagai terminal negatif ditentukan. 7.Radas tersebut dibiarkan selama 30 minit,sebarang perubahan yang berlaku diperhatikan.
SARINA SAARI 1

SCE 3109

PRAKTIKAL 4

8.Dengan menggunakan penitis yang bersih,1cm 3 larutan ferum (II) sulfat dikeluarkan dari tiub-U dan dimasukkannya ke dalam tabung uji.Beberapa titis larutan 0.2 mol dm-3 kalium tiosanat ditambahkan ke dalam tabung uji tersebut.Pemerhatian direkodkan. 9.Langkah 1 hingga 7 diulangi dengan menggunakan larutan 0.5 mol dm-3 kalium iodida dan 0.2 mol dm-3 larutan manganat (VII) berasid bagi menggantikan larutan ferum (II) sulfat dan larutan kalium dikromat (VI) berasid. 10.Langkah 8 diulangi untuk menguji larutan kalium iodida dengan larutan kanji 1%.

Galvanometer

Elektrod karbon Larutan ferum (II) sulfat Larutan berasid kalium dikromat (IV)

Tiub - U

Asid sulfurik

SARINA SAARI

SCE 3109

PRAKTIKAL 4

Keputusan : A.Tindak balas larutan ferum (II) sulfat dengan larutan kalium dikromat (IV) berasid Pemerhatian Arah pengaliran elektron Penunjuk galvanometer Perubahan larutan ferum (II) sulfat Perubahan larutan kalium dikromat (IV) berasid Tindak balas larutan kalium triosonat Jadual 1 Larutan bertukar menjadi merah bata Larutan ferum (II) sulfat bertukar daripada warna hijau muda kepada larutan berwarna kuning Larutan kalium dikromat (IV) berasid bertukar daripada warna jingga kepada warna hijau Jarum galvanometer bergerak ke arah kanan Terminal negative (FeSO4) ke terminal positif (K2Cr2O7)

B. Tindak balas larutan kalium iodida dan larutan kalium manganat (VII) Pemerhatian Arah pengaliran elektron Terminal negative (KI) ke terminal positif (KMnO4) Penunjuk galvanometer Jarum galvanometer bergerak ke arah kanan Perubahan larutan kalium iodida Larutan kalium iodida bertukar daripada larutan tidak berwarna kepada warna perang Perubahan larutan kalium manganat (VII) Larutan kalium manganat (VII) bertukar daripada warna ungu kepada larutan tidak berwarna Tindak balas larutan kanji Larutan kanji menjadi biru tua Jadual 2

SARINA SAARI

SCE 3109

PRAKTIKAL 4

Perbincangan : 1. (i) Tuliskan persamaan redoks untuk kedua-dua tindak balas redoks yang dijalankan dalam amali ini.

a.Tindak balas larutan ferum (II) sulfat dengan larutan kalium dikromat (VI) berasid

Tindak balas terminal negative : Fe2+(ak) Fe3+ (ak) + e-

Tindak balas terminal positif : Cr2O72- (ak) + 14H + (ak) + 6e Tindak balas redoks keseluruhan : [ Fe2+ (ak) 6Fe2+ (ak) Fe3+ (ak) + e- ] x 6 6Fe3+ (ak) + 6e2Cr3+ (ak) + 7H2O (ce) 6Fe3+ (ak) + 2Cr3+ (ak) + 7H2O(ce) 2Cr3+ (ak) + 7H2O (ce)

Cr2O72- (ak) + 14H+ (ak) + 6e

6Fe2+ (ak) + Cr2O72- (ak) + 14H+ (ak)

b.Tindak balas larutan kalium iodide dan larutan kalium manganat (VII)

Tindak balas terminal negatif : 10l- (ak) 5l2 (ak) + 10e-

Tindak balas terminal positif : 2MnO4- (ak) + 10e + 16H+(ak) Tindak balas redoks keseluruhan : 10 l- (ak) 2MnO4-(ak) 5l2 (ak) + 10e+ 10e + 16H + (ak) 2Mn2+ (ak) + 8H2O(ce) 2Mn2+ (ak) + 5l2(ak) + 8H2O(ce) 2Mn2+ (ak) + 8H2O) (ce)

10l-(ak) + 2MnO4- (ak) + 16H+ (ak)

SARINA SAARI

SCE 3109

PRAKTIKAL 4

(ii) Dalam setiap tindak balas,nytakan agen pengoksidaan dan agen penurunan. a. Tindak balas larutan ferum (II) sulfat dengan larutan kalium dikromat (VI) berasid Agen pengoksidaan : Cr2O72-(ak) + 14H+(ak) +6e 2Cr3+ (ak) + 7H2O(ce)

Di elektrod positif (anod),ion dikromat (VI),Cr2O72- diturunkan kepada ion kromium (III),Cr3+ dengan menerima elektron. Agen penurunan : Fe2+(ak) Fe3+ (ak) + e-

Di elektrod negatif (katod).iron ferum (II),Fe2+ dioksidakan kepada ion ferum (III),fe3+ dengan pembebasan elektron.

b. Tindak balas larutan kalium iodide dan larutan kalium manganat (VII)

Agen pengoksidaan : 2MnO4-(ak) + 10e + 16H + (ak) 2Mn2+ (ak) + 8H2O (ce)

Ion 2MnO4- menerima elektron untuk menghasilkan ion-ion manganat,Mn2+,maka tindak balas penurunan berlaku di elektrod positif (anod).Oleh itu,ion manganat ialah agen pengoksidaan.

Agen penurunan : 10l-(ak) (ak) 5l2 (ak) + 10e-

Ion-ion iodida,I- mendermakan elektron,maka tindak balas pengoksidaan berlaku di elektrod negatif (katod).Oleh itu,ion iodida ialah agen penurunan.

SARINA SAARI

SCE 3109

PRAKTIKAL 4

2. Tunjukkan arah pengaliran elektron dalam setiap tindak balas redoks tersebut. Tindak balas larutan ferum (II) sulfat dengan larutan kalium dikromat (VI) berasid: Terminal negatif (FeSO4) ke terminal positif (K2Cr2O7) Tindak balas larutan kalium iodida dan larutan kalium manganat (VII): Terminal negatif (Kl) ke terminal positif (KMnO4) 3. Nyatakan fungsi asid sulfurik yang digunakan. Asid sulfurik cair bertindak sebagai titian garam.Fungsi titian garam adalah untuk memisahkan agen pengoksidaan daripada agen penurunan dan melengkapkan litar elektrik supaya ion-ion dapat bergerak melaluinya.

4. Tuliskan dua pasangan larutan lain yang boleh digunakan dalam amali di atas. Larutan magnesium sulfat (MgSO4) dengan kalium klorida (KCl) Larutan plumbum (II) nitrat (Pb (NO3)2) dan kalsium sulfat (K2SO4) 5. Mengapakah larutan kalium bromida tidak boleh digunakan untuk menggantikan asid sulfurik? Kalium bromida tidak boleh digunakan bagi menggantikan asid sulfurik kerana elektrolit ini adalah elektrolit lemah yang tidak membolehkan ion-ion bergerak melaluinya.Kalium bromida juga tidak sesuai untuk dijadikan titian garam yang efisien.

Kesimpulan : Dalam tindak balas redoks,pemindahan elektron berlaku daripada agen penurunan kepada agen pengoksidaan melalui sambungan wayar litar.

SARINA SAARI

SCE 3109

PRAKTIKAL 4

SARINA SAARI